“Hacker” GPT-4

Các chuyên gia bảo mật tại Đại học Illinois Urbana-Champaign đã công bố kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mô hình GPT-4 của OpenAI có khả năng khai thác lỗ hổng bảo mật một cách hiệu quả và nhanh hơn con người. Trong thử nghiệm, GPT-4 đã khai thác thành công 87% lỗ hổng sau khi được cung cấp thông tin về lỗ hổng đó, trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn khác không thể thực hiện được.

Việc sử dụng GPT-4 để tấn công mạng cũng rẻ hơn thuê chuyên gia an ninh mạng khoảng 2,8 lần. Tuy nhiên, GPT-4 hiện chỉ có thể khai thác lỗ hổng đã biết, chưa phát hiện ra lỗ hổng mới. Nhóm nghiên cứu lo ngại rằng mô hình GPT-5 sắp ra mắt có thể làm cho việc tấn công mạng trở nên đơn giản hơn, nên giới bảo mật cần nghiêm túc ngăn chặn AI trở thành hacker.

Trước đó, một số tổ chức an ninh mạng cũng đã cảnh báo về xu hướng sử dụng AI để tạo công cụ tấn công mạng như deepfake, đánh bại thuật toán bảo mật,… Song AI cũng có thể được ứng dụng để chống lại các cuộc tấn công mạng.