Hai nhà khoa học Pháp, Jacques Pironon và Philippe De Donato, đã phát hiện mỏ hydro trắng lớn nhất thế giới tại Pháp. Mỏ này có trữ lượng ước tính từ 6 đến 250 triệu tấn.

  • Hydro trắng là một loại khí hydro tồn tại tự nhiên, không tạo ra khí thải nhà kính khi đốt cháy. Đây là một nguồn năng lượng sạch có tiềm năng giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
  • Các loại hydro khác, như hydro xanh và hydro xám, được sản xuất từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch, do đó tạo ra khí thải nhà kính.
  • Hydro trắng có thể được khai thác trực tiếp từ lòng đất, do đó không cần quá trình sản xuất tốn năng lượng và có thể giảm thiểu khí thải nhà kính.
  • Một số công ty khởi nghiệp đang nghiên cứu cách thương mại hóa hydro trắng.
  • Hydro trắng được hình thành tự nhiên trong vỏ Trái Đất khi các khoáng chất giàu hydro phân hủy.
  • Hydro trắng có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông, nhà máy điện và các ứng dụng công nghiệp khác.
  • Các nhà khoa học cho rằng hydro trắng có tiềm năng thay thế các nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.