Sáng ngày 12/11, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam và trên thế giới gặp […]