GDP Anh giảm 0,1% trong quý III, lo ngại suy thoái

Số liệu điều chỉnh cho thấy GDP Anh giảm 0,1% trong quý III, thay vì không tăng trưởng như ước tính sơ bộ.

  • Tiêu dùng giảm 0,5%, lớn hơn ước tính sơ bộ.
  • GDP quý II cũng được điều chỉnh còn tăng 0%.
  • Anh vẫn đang vật lộn với lãi suất tăng và lạm phát cao.
  • Nhà kinh tế Ashley Webb nhận định Anh có thể đã suy thoái nhẹ từ quý III.
  • Lạm phát tại Anh vẫn cao gấp đôi mục tiêu của ngân hàng trung ương.
  • Tăng trưởng của Anh năm 2023 dự báo chỉ đạt 0,7%, thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó.