1. Số lượng doanh nghiệp mới kỷ lục

  • Trái ngược với số lượng doanh nghiệp rời thị trường lớn, năm 2023 ghi nhận lượng đăng ký thành lập mới tăng kỷ lục lên gần 160,000 đơn vị, tăng 7.2% so với 2022.

2. Động thái tích cực trong tình hình kinh doanh

  • Sự gia nhập và trở lại của doanh nghiệp tăng 4.5% so với 2022, với hơn 58,400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm.

3. Sự phục hồi sau giảm sút ban đầu

  • Mặc dù quý I có sụt giảm nhẹ, các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đã giúp tăng số lượng doanh nghiệp mới, với quý IV ghi nhận tăng 20.2%, đạt gần 43,000 doanh nghiệp mới.

4. Các ngành có tăng trưởng mạnh

  • Các ngành như Giáo dục và đào tạo, Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy, Dịch vụ việc làm, Du lịch ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong số doanh nghiệp mới.

5. Vốn đăng ký mới có cải thiện

  • Tổng vốn đăng ký mới của doanh nghiệp gia nhập thị trường có sự cải thiện qua các quý, tuy nhiên, nếu tính cả năm, tổng vốn đăng ký giảm 4.4%, đạt hơn 1.52 triệu tỷ đồng.

6. Số lượng doanh nghiệp rút lui tăng cao

  • Số lượng doanh nghiệp rút lui tăng mạnh, với 14,355 doanh nghiệp rút lui trong tháng 12, tăng hơn 26% so với năm trước. Tính chung cả năm, con số này đạt 172,500 doanh nghiệp, là con số cao nhất kể từ năm 2017.

7. Nguyên nhân rút lui chủ yếu là tạm ngừng kinh doanh

  • Hơn một nửa số doanh nghiệp rút lui chủ yếu lựa chọn tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chỉ có khoảng 10% thực hiện thủ tục giải thể và chấm dứt hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu là sản xuất kinh doanh không hiệu quả, giảm đơn hàng, và khó khăn trong cơ cấu tổ chức công ty.