Robot hình người làm được gì?

Robot hình người và AI được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong sản xuất, song cũng gây ra lo ngại về việc “cướp” công ăn việc làm của người lao động. Hiện nay, sản xuất đã tự động hóa nhiều khâu với cảm biến, phần mềm giám sát máy móc. AI được dự báo sẽ vận hành hệ thống điều khiển, khắc phục sự cố, hỗ trợ thiết kế sản phẩm. Thế hệ robot hình người tiếp theo sẽ làm việc cùng con người, xử lý công đoạn phân loại đồ vật.

Chuyên gia cảnh báo công nhân sản xuất, kiểm soát chất lượng, vận hành máy móc có nguy cơ mất việc đầu tiên khi AI và robot hình người phát triển. Ước tính 14% việc làm ngành sản xuất ô tô có thể bị AI thay thế. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định AI cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm mới như vận hành, lập trình robot, khoa học dữ liệu. Nhìn chung, khi triển khai rộng rãi, hệ thống AI và robot hình người vẫn có xu hướng khiến nhiều người mất việc hơn là tạo thêm việc làm mới.