Máy laser electron tự do tia X LCLS-II mạnh nhất thế giới là một công nghệ tiên tiến có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Sự ra đời của LCLS-II sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong nghiên cứu tia X và thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học và công nghệ.

  • Máy laser electron tự do tia X (XFEL) trong tổ hợp máy gia tốc tuyến tính Linac Coherent Light Source (LCLS) mới nâng cấp ở Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia SLAC thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã tạo ra thành công xung tia X đầu tiên.
  • Phiên bản nâng cấp mang tên LCLS-II sẽ cung cấp nhiều khả năng chưa từng có, mở ra kỷ nguyên mới trong nghiên cứu tia X.
  • LCLS-II sẽ tạo ra một triệu xung tia X mỗi giây, tạo ra chùm tia X liên tục sáng hơn trung bình 10.000 lần so với bản tiền nhiệm, lập kỷ lục thế giới dành cho nguồn sáng tia X nhanh và mạnh nhất.
  • Máy gia tốc siêu dẫn mới của LCLS-II bao gồm 37 module đông lạnh ở -271 độ C, hoạt động song song với cỗ máy bằng đồng hiện có.
  • LCLS-II sẽ được sử dụng để giải quyết những thách thức ngoài tầm với trước đây trong các lĩnh vực như vật lý, hóa học, kỹ thuật, khoa học vật liệu, sinh học, hóa học, năng lượng tái tạo, sản xuất phân bón, giảm thiểu khí nhà kính.