Hành trình ý nghĩa của ngày 8 tháng 3

Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ đã được tổ chức sớm nhất vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ, nhằm tưởng niệm cuộc đình công năm 1908 của Hiệp hội Công nhân May mặc Quốc tế. Trong Hội nghị Phụ nữ do Quốc tế thứ II tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, Chủ tịch Clara Zetkin đề xuất chọn một Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Năm 1911, ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 ở nhiều quốc gia với yêu cầu bầu cử và quyền công bằng cho phụ nữ. Trong năm 1914, ngày này được chính thức tổ chức vào ngày 8 tháng 3, và từ đó trở thành một ngày kỷ niệm ở nhiều quốc gia.

Ngày này đã góp phần vào các cuộc cách mạng và phong trào phụ nữ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Liên bang Xô viết. Trong thế kỷ XXI, ngày này thường được các công ty tài trợ và sử dụng để quảng bá các thông điệp tích cực về phụ nữ.

Ngày Quốc tế Phụ nữ được chính thức công nhận bởi Liên Hợp Quốc vào năm 1977 và từ đó trở thành một dịp để nâng cao nhận thức về quyền lợi của phụ nữ và thúc đẩy sự bình đẳng giới trong xã hội. Mỗi năm, ngày này được kỷ niệm thông qua các sự kiện, hoạt động, diễn đàn, và chiến dịch trên toàn thế giới để tôn vinh phụ nữ và nhấn mạnh những thách thức còn tồn tại trong việc đạt được bình đẳng giới.