Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết năm 2023 là năm bùng nổ các ứng dụng AI, đưa trợ lý ảo đến từng người dân.

Cụ thể, ngành Thông tin và Truyền thông đang phát triển bốn trợ lý ảo, trước mắt phục vụ người dân và cán bộ công chức pháp luật gồm:

  • Trợ lý ảo hỗ trợ lĩnh vực lập pháp
  • Trợ lý ảo hỗ trợ hành pháp
  • Trợ lý ảo ngành tư pháp
  • Trợ lý ảo hỗ trợ pháp lý cho người dân

Bộ trưởng Hùng nhận định năm 2023 là năm chuyển đổi số của Việt Nam “trở thành toàn dân và toàn diện”. Mục tiêu phổ cập số được xác định là trọng tâm, với gần 100.000 tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn bản để hướng dẫn người dân chuyển đổi số.

Bộ trưởng Hùng cũng nhấn mạnh muốn chuyển đổi số nhanh và bền vững phải “đi đều hai chân”, tức vừa phổ cập những vấn đề cơ bản thông qua các nền tảng số dùng chung toàn quốc, vừa đi nhanh về cái mới thông qua thử nghiệm.

Về việc phát triển các nền tảng trong nước, Bộ trưởng Hùng cho rằng đây là lời giải chính và đột phá cho chuyển đổi số Việt Nam bởi “trong không gian mạng, người nào nắm nền tảng số người đó sẽ nắm dữ liệu, và vì nắm dữ liệu mà quyết định tất cả”.