Tại hội nghị Web Summit 2023, nhà đồng sáng lập Wikipedia Jimmy Wales chỉ trích Elon Musk rằng X không phải là nguồn dữ liệu tốt để đào tạo siêu AI. Ông cũng cho biết chưa từng nghe về Grok – mô hình AI tạo sinh mới được Musk công bố.

  • Đây là một phần trong hiềm khích giữa hai người đã diễn ra từ vài tháng trước. Musk từng chỉ trích Wikipedia đòi hỏi quá nhiều tiền và đề nghị mua lại nền tảng với giá 1 tỷ USD nếu đổi tên thành “Dickipedia”. Wales đáp trả rằng Wikipedia cần chi phí vận hành nền tảng và cam kết “tự do ngôn luận” của nền tảng này.
  • Wales cũng cho rằng ChatGPT, một mô hình AI tạo sinh của OpenAI, có thể phát triển cho nhiều mục đích không tốt. Tuy nhiên ông lạc quan trong tương lai ChatGPT có thể sẽ phát triển tốt hơn, nhưng còn khá lâu mới có thể trở thành một nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy.
  • Phát biểu của Wales tại Web Summit 2023 có thể được coi là một đòn giáng mạnh vào Elon Musk. Ông đã chỉ ra một điểm yếu của X, đó là không phải là nguồn dữ liệu chất lượng để đào tạo siêu AI. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển siêu AI của Musk.
  • Hiềm khích giữa Wales và Musk có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Cả hai người đều có những quan điểm khác nhau về vai trò của Wikipedia và AI.