Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ

Trong báo cáo “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ” kỳ tháng 8/2023, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam vào “danh sách giám sát” vì có hai chỉ tiêu vượt ngưỡng, gồm thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ đạt 105 tỷ USD và thặng dư tài khoản vãng lai khoảng 4,7% GDP.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cũng đánh giá cao chính sách tiền tệ của Việt Nam và tiếp tục xác định “không thao túng tiền tệ”.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để duy trì hợp tác chặt chẽ và thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên, có hiệu quả với Bộ Tài chính Mỹ, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ thông tin và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh mà hai bên cùng quan tâm.

  • Việt Nam từng nằm trong “danh sách giám sát” từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 11 năm 2022.
  • Tiêu chí thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ là 15 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai tương đương không vượt 3% GDP.
  • Tiêu chí thứ ba dựa trên tổng lượng ngoại tệ mua ròng của ngân hàng trung ương tính trong 12 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status
DMCA.com Protection Status