Biren và Moore Threads, hai công ty sản xuất GPU hàng đầu Trung Quốc, đang phải đối mặt với loạt khó khăn sau hạn chế mới từ Mỹ.

Các hạn chế này bao gồm:

  • Bị liệt vào danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, ngăn cản tiếp cận các công nghệ mới của Mỹ.
  • Một lệnh cấm mới khác, dự kiến công bố tuần tới, liên quan đến việc ngăn chặn các công ty Mỹ bán chip AI cho Trung Quốc.

Các hạn chế này sẽ khiến Biren và Moore Threads lâm vào thế khó

  • Chậm phát triển, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.
  • Khó tiếp cận công nghệ và nguồn lực cần thiết để phát triển chip.
  • Tăng chi phí sản xuất và khó cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.

Để tồn tại, Biren và Moore Threads có thể sẽ phải:

  • Nỗ lực gấp đôi trong việc chế tạo công cụ và thiết bị sản xuất chip.
  • Nhờ đến các công ty gia công trong nước.
  • Tìm kiếm các thị trường mới để xuất khẩu.

Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ không dễ dàng và có thể mất nhiều thời gian để thực hiện.