PGS.TS Huỳnh Trọng Phước (Đại học Cần Thơ) và nhóm nghiên cứu đã phát triển thành công công thức phối trộn bùn lắng và tro bay để tạo ra vật liệu dạng bêtông chịu lực (CLSM) ứng dụng vào san nền.

Vật liệu CLSM được tạo ra bằng cách trộn ẩm bùn lắng, tro bay cùng một lượng nhỏ xi măng và phụ gia. Xi măng và phụ gia tạo môi trường thuận lợi cho tro bay và bùn lắng tham gia các phản ứng hóa học, tạo thành vật liệu CLSM có khả năng chịu lực.

Để tối ưu hóa công thức, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, đánh giá và hiệu chỉnh các khâu.

So với vật liệu san lấp cát truyền thống, vật liệu CLSM có nhiều ưu điểm như có thể điều chỉnh theo yêu cầu sử dụng, có độ bền và khả năng chịu lực cao hơn.

Tuy nhiên, để ứng dụng vật liệu CLSM vào thực tế cần có các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể về kỹ thuật, chi phí sản xuất, tác động môi trường, nguồn nguyên liệu.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang triển khai thí điểm quy mô nhỏ tại Việt Nam và đang đề xuất lập tiêu chuẩn kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục khác để triển khai đại trà.

Ưu điểm của vật liệu CLSM từ bùn thải và tro bay:

  • Có khả năng chịu lực tốt, có thể thay thế vật liệu san lấp cát truyền thống.
  • Có nguồn nguyên liệu sẵn có, thân thiện với môi trường.
  • Chi phí sản xuất thấp hơn so với vật liệu san lấp cát truyền thống.