17 ứng dụng độc hại trên Android được phát hiện, người dùng Việt cần cẩn thận

  • 17 ứng dụng tài chính và cho vay tiền trên Android bị phát hiện là độc hại, có thể lấy cắp thông tin cá nhân người dùng.
  • Các ứng dụng này yêu cầu nhiều quyền hạn trên thiết bị, như truy cập máy ảnh, lịch, danh bạ, lịch sử cuộc gọi, đọc nội dung tin nhắn, file trên thiết bị…
  • Trước khi bị phát hiện, các ứng dụng này đã được tải về hơn 12 triệu lần, trong đó có nhiều người dùng Việt.
  • Người dùng đã cài đặt các ứng dụng độc hại này cần tự gỡ bỏ chúng khỏi smartphone của mình.

Lời khuyên cho người dùng

  • Trước khi cài đặt ứng dụng từ Google Play, người dùng cần đọc kỹ phần bình luận và đánh giá về ứng dụng.
  • Nếu nhận thấy nội dung đánh giá có phần không thực tế, nhiều bình luận đánh giá giống nhau hoặc không liên quan đến ứng dụng… thì nhiều khả năng đó là những đánh giá ảo để lừa người dùng.