Sau 4 ngày bị sa thải, Sam Altman đã đạt được thỏa thuận quay lại OpenAI với vai trò CEO. Ông sẽ cùng với hội đồng quản trị mới, gồm Bret Taylor (Chủ tịch), Larry Summers và Adam D’Angelo, tiếp tục dẫn dắt công ty.

Việc Altman quay lại được coi là một kết thúc có hậu cho cuộc khủng hoảng nội bộ tại OpenAI. Cuộc lật đổ CEO được cho là do những bất đồng trong định hướng phát triển AI, khi Altman muốn thúc đẩy nhanh việc thương mại hóa sản phẩm, còn nhóm các nhà khoa học, đứng đầu là Ilya Sutskever, muốn giữ sứ mệnh của một tổ chức phi lợi nhuận, xây dựng AI tổng quát (AGI) theo hướng có lợi cho nhân loại.

Quyết định quay lại của Altman cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư và nhân viên của OpenAI. CEO Satya Nadella của Microsoft cho biết ông tin rằng sự trở lại này sẽ đảm bảo OpenAI tiếp tục phát triển và giữ đúng sứ mệnh.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nội bộ tại OpenAI vẫn để lại những hậu quả nhất định. Ilya Sutskever, người đứng sau vụ phế truất CEO, đã rời khỏi hội đồng quản trị và có thể sẽ không còn giữ vai trò quan trọng trong công ty.