Sau khi bị đề nghị thu hồi, FLC nộp bổ sung 100 tỷ tiền đất dự án ở Quảng Ninh

Sau hơn 3 tháng từ khi UBND TP Hạ Long đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi một phần diện tích đất tại dự án khu đô thị ở phường Hà Khánh (TP Hạ Long), Tập đoàn FLC vừa nộp bổ sung 100 tỷ đồng toàn bộ tiền sử dụng đất của dự án.

UBND TP Hạ Long vừa có báo cáo về kết quả nộp bổ sung tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) của Công ty CP Tập đoàn FLC.

TP Hạ Long cho biết, thực hiện Kết luận số 32 ngày 26/9/2022 của Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xác định giá đất cụ thể để thực hiện dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh do Công ty CP Tập đoàn FLC làm Chủ đầu tư

Đến nay, Công ty CP Tập đoàn FLC đã nộp bổ sung toàn bộ tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) theo 2 Quyết định nêu trên với tổng số tiền là gần 95 tỷ đồng và đã nộp tiền chậm nộp là hơn 5,3 tỷ đồng.

Cụ thể, tại dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 1), tổng số tiền sử dụng đất còn nợ đến ngày 28/2/2023 về thu tiền sử dụng đất bổ sung do điều chỉnh tăng thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án là gần 75 tỷ đồng (gồm tiền nợ thuế gần 73 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp gần 2 tỷ đồng); tương ứng với 26% quỹ đất ở là 26.350 m2 đất ở UBND tỉnh đã giao đất cho Tập đoàn FLC (giai đoạn 1).

Tại dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 2), tổng số tiền sử dụng đất còn nợ do thu bổ sung tiền sử dụng đất (giai đoạn 2) là hơn 22 tỷ đồng (gồm tiền nợ thuế hơn 21 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp hơn 574 triệu đồng), tương ứng 16,84% quỹ đất ở là 20.359,4 m2 UBND tỉnh đã giao đất cho Tập đoàn FLC (giai đoạn 2).

Nguồn: https://vietnamnet.vn/sau-khi-bi-de-nghi-thu-hoi-flc-nop-bo-sung-100-ty-tien-dat-du-an-o-quang-ninh-2163698.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status
DMCA.com Protection Status