So sánh khối lượng con người và động vật có vú

Một nhóm nghiên cứu môi trường do Ron Milo đứng đầu tại Viện Khoa học Weizmann ở Rehovot, Israel, đã cố gắng ước tính sinh khối của tất cả động vật có vú hoang dã trên thế giới.

  • Sinh khối của tất cả động vật có vú hoang dã ước tính vào khoảng 22 triệu tấn, trong đó 40% tổng sinh khối tập trung vào chỉ 10 loài.
  • Hươu đuôi trắng chiếm nhiều sinh khối nhất so với bất kỳ loài nào (trừ con người) với 2,7 triệu tấn phân bố trên 45 triệu cá thể. Xếp thứ hai là lợn rừng (1,9 triệu tấn) và voi đồng cỏ châu Phi (1,3 triệu tấn).
  • Con người nặng khoảng 390 triệu tấn và trọng lượng của tất cả gia súc chăn nuôi thậm chí còn lớn hơn (420 triệu tấn).
  • Nhóm nghiên cứu cho rằng tỷ lệ giữa sinh khối của động vật hoang dã và vật nuôi cung cấp hiểu biết sâu hơn về sự gia tăng tác động của con người lên hành tinh.

Câu hỏi và trả lời:

  • Tại sao sinh khối của động vật hoang dã lại quan trọng?

Sinh khối của động vật hoang dã là một chỉ số quan trọng về sự đa dạng và phong phú của các loài động vật có vú. Nó cũng có thể được sử dụng để theo dõi tác động của con người lên các hệ sinh thái tự nhiên.

  • Tại sao sinh khối của con người và vật nuôi lại lớn hơn nhiều so với sinh khối của động vật hoang dã?

Con người và vật nuôi là những loài ăn thịt lớn, chúng tiêu thụ nhiều thức ăn hơn các loài động vật ăn cỏ. Ngoài ra, con người và vật nuôi cũng được con người nhân giống và nuôi dưỡng với số lượng lớn.

  • Những loài động vật có vú hoang dã nào có sinh khối lớn nhất?

Hươu đuôi trắng, lợn rừng và voi đồng cỏ châu Phi là những loài động vật có vú hoang dã có sinh khối lớn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status
DMCA.com Protection Status