Theo TS. Cấn Văn Lực, ở kịch bản cơ sở, GDP dự báo tăng trưởng 5,2-5,5%. Nếu kinh tế thế giới suy thoái nặng hơn, Việt Nam tận dụng ít hơn các cơ hội từ các động lực tăng trưởng mới thì GDP dự báo chỉ tăng 4,4-4,5%. Trường hợp kinh tế thế giới sớm phục hồi, các động lực tăng trưởng mới được tận dụng triệt để, tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt 5,5-6%.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhìn nhận, việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023, giai đoạn 5 năm 2021-2025 và cả thời kỳ chiến lược 2021-2030 là “hết sức khó khăn”. Bởi, nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài.
 • Để khơi thông nguồn lực kinh tế, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV kiến nghị cần thực thi tốt những cơ chế, chính sách để tận dụng và thúc đẩy những động lực phát triển hiện hữu (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu).
 • Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dự báo này, bao gồm:
  • Lạm phát cao: Lạm phát ở Việt Nam đang ở mức cao, lên tới 7,02% trong tháng 8/2023. Điều này có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng và doanh nghiệp, dẫn đến giảm chi tiêu.
  • Tăng lãi suất: Ngân hàng Nhà nước đã tăng lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm vào tháng 8/2023. Điều này có thể làm giảm dòng vốn tín dụng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Sự phục hồi yếu của Trung Quốc: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Sự phục hồi yếu của nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.
 • Để đạt mục tiêu 6,5% tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần tập trung giải quyết các vấn đề như:
  • Kiểm soát lạm phát: Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục tăng lãi suất điều hành để kiểm soát lạm phát.
  • Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công: Vốn đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính phủ cần tăng cường giải ngân vốn đầu tư công để tạo ra nhiều công ăn việc làm và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp: Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thuế, đào tạo nhân lực để doanh nghiệp phục hồi và phát triển.