Các công ty chứng khoán lớn như TCBS, VNDirect, SSI, VPBankS đã báo cáo lợi nhuận nghìn tỷ đồng trong năm 2023. Cụ thể, TCBS có lợi nhuận gần 2.400 tỷ đồng sau thuế, VPBankS ghi nhận lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi SSI và VNDirect tiếp tục duy trì mạch lãi nghìn tỷ trong năm thứ ba liên tiếp với mức tăng lần lượt là 35% và 48%.

Các công ty chứng khoán vốn hóa nhỏ hơn như ACBS, VIX, SHS, BCS, Kafi, cũng đạt được tăng trưởng lợi nhuận mạnh, nhiều công ty thậm chí tăng vài lần so với năm 2022. Cụ thể, Kafi có lãi sau thuế tăng 540%, ACBS tăng 408%, và nhiều công ty khác tăng trên 200%.

Nhiều công ty chứng khoán lãi đậm

Một số động lực chính đằng sau sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành chứng khoán bao gồm hoạt động tự doanh và margin, với sự cải thiện của chi phí hoạt động. Thị trường chứng khoán được xem là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều rủi ro, và lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục.

Sau đợt điều chỉnh thị trường trong tháng 10, có sự phục hồi ở giai đoạn cuối năm với thanh khoản cải thiện và số lượng tài khoản mở mới tăng trở lại.