Kinh tế tác động tiêu cực đến công ty

The Body Shop ở Anh đã phá sản, trong khi hoạt động quốc tế đang trải qua tái cấu trúc vì khó khăn tài chính. Công ty tư vấn FRP, được chỉ định xử lý phá sản, cho biết 199 cửa hàng vẫn hoạt động sau ngày 14/2, nhưng có thể sẽ giảm số cửa hàng, nhân viên hoặc bán công ty. Tại các quốc gia khác, The Body Shop đang tái cấu trúc và bán các công ty con.

Thương hiệu, được thành lập năm 1976 tại Anh, nổi tiếng với mỹ phẩm “có đạo đức”. Sau nhiều biến động chủ sở hữu, từ L’Oreal đến Natura&Co, cuối cùng, nó đã được bán cho Aurelius Group vào năm 2023 với giá 207 triệu bảng Anh. Khó khăn tài chính và cạnh tranh từ các thương hiệu mới là những thách thức lớn cho The Body Shop.