Thu nhập Tim Cook giảm

Theo thông báo của Apple, CEO Tim Cook sẽ nhận thu nhập là 63,2 triệu USD trong năm 2023, giảm 36% so với năm 2022. Trong số này, 3 triệu USD là tiền lương, 10,7 triệu USD là thưởng hiệu suất, và 2,5 triệu USD được chi trả cho các chi phí như đi lại, bảo hiểm, an ninh và máy bay riêng.

Tuy nhiên, khoản thưởng cổ phiếu của ông giảm từ 82,9 triệu xuống còn 46,9 triệu USD, dẫn đến giảm mạnh tổng thu nhập so với năm trước. Mặc dù giảm, thu nhập của Tim Cook vẫn cao hơn nhiều so với các lãnh đạo khác tại Apple, như ba Phó chủ tịch Luca Maestri, Kate Adams, Deirdre O’Brien và COO Jeff Williams, mỗi người đều nhận 27 triệu USD, chủ yếu từ thưởng cổ phiếu.

Tim Cook đã làm CEO của Apple từ năm 2011 và dưới sự lãnh đạo của ông, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 1.000%. Ông cũng trở thành tỷ phú từ năm 2020 và đã công bố kế hoạch tặng phần lớn tài sản cho các tổ chức thiện nguyện vào năm 2015.