Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam dựa trên các yếu tố sau:

  • Triển vọng tăng trưởng kinh tế thuận lợi trong trung hạn, được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ.
  • Nợ Chính phủ ở mức thấp hơn nhiều so với các nước có cùng xếp hạng.
  • Dự trữ ngoại hối đang dần được cải thiện.

Trong trung hạn, Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khoảng 7% nhờ động lực tăng trưởng từ dòng vốn FDI mạnh mẽ và nguồn lao động dồi dào.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong trung hạn, nhờ vào các yếu tố như:

  • Việc tham gia vào mạng lưới FTA rộng khắp của khu vực và toàn cầu.
  • Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện trong năm 2024 và 2025, phản ánh dòng vốn quay trở lại và thặng dư thương mại lớn hơn.

Nợ Chính phủ của Việt Nam hiện ở mức thấp hơn nhiều so với các nước có cùng xếp hạng. Cơ cấu nợ nước ngoài của Chính phủ thuận lợi, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài thấp đã góp phần giảm gánh nặng nợ nước ngoài và củng cố chỉ số thanh khoản.

Thu ngân sách của Việt Nam dự kiến sẽ được củng cố trong trung hạn nhờ vào các giải pháp mở rộng cơ sở thu thuế đặt ra tại Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Các yếu tố trên cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang có những nền tảng vững chắc để tiếp tục tăng trưởng trong trung hạn.