Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
Nguồn: wattpad.com/user/ndmot99
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Edit + Design: Ndmot99 

Độ dài: 

Quyển 1: 49 chương

Quyển 2: 49 chương

Quyển 3: 30 chương

Quyển 4: 41 chương

Quyển 5: 20 chương

Quyển 6: 14 chương

Văn án:

Ta là điềm xấu. Nha hoàn A Man bên người ta, cũng là người mà ta tín nhiệm, người mà ta dựa vào, không ngờ bị ban chết; công công trợ giúp ta thì bị phạt tẫn hình, cả đời không thể nào đứng dậy được

Chung quy ta đã mong chờ quá nhiều.

Kẻ bất hạnh như ta, có lẽ chỉ có cái chết ở thú trường mới xứng đáng, mới có thể khiến hắn nguôi giận.

- ---

Năm mười lăm tuổi, ta là vũ cơ của Cung phủ.

Bị nhận nhầm là thích khách cuối cùng thành một trò ô long, nhưng lại lộ diện trước mặt hoàng đế

Thời điểm Hoàng Thượng tuyển tú, bọn họ mỗi người góp một tay, đem ta đẩy vào nơi thâm cung lạnh bạc kia

Hắn trăm phương nghìn kế muốn đưa vị tỷ tỷ đào hôn của ta vào cung, kết quả lại mang về kẻ thế thân là ta. Buồn cười, thật buồn cười!

Sau tấm màn lụa mỏng manh, hắn vừa gặm nhắm thân thể ta, vừa nói: "Những thứ trẫm muốn, trước nay chưa từng có thứ không chiếm được. Muốn chết, vậy cũng phải xem trẫm có đồng ý hay không!"

Ta mỉm cười diễm lệ, vận mệnh của ta, ngay cả ông trời cũng không có quyền quyết định, cho dù ti tiện, ta vẫn sẽ quý trọng nó.

** Truyện tiếp nối bộ Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy

Danh sách chương

Chương Lúc
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 3 ngày trước
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 4 ngày trước
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 3 ngày trước
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 2 ngày trước
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 2 ngày trước
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 4 ngày trước
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 5 ngày trước
Quyển 2 Chương 1: Quyển 2: Ngự bút điểm hồng trang - Chương 1: Kiêng kị 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Không chạm vào 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 48: Muốn ta 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Rất tốt 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đắc tội 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Uyển Nghi 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Nhận mặt chữ 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Tỷ muội 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Hồ Sen 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 41: Hiền Phi 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Hồi kinh 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Để ý 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Bôi nhọ 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Nhớ rõ 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Tự nguyện không? 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Khi quân 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Thế thân 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Của hồi môn 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Lên đường 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Bỏ trốn 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Ngọc châu 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 29: Câm miệng 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Phẫn nộ 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Tỷ tỷ 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 26: Vô Tâm 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Rõ ràng 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Lăng Ba 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Di giá 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Khen thưởng 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Thương tiếc 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 20: Hiểu 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 19: Thay y phục 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Hoàng Thượng 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Thân ảnh 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Nguyệt đoái 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 15: Đêm tới thăm 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Tay bị thương 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Trách phạt 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Cầu nàng 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 11: Hồi phủ 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Xem như ngươi lợi hại 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Giữ nàng lại 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Cự tuyệt 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Trốn ra khỏi phủ 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 6: Bệnh hoàng tử 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Tiểu vũ cơ 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Đài xem thú 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Thành toàn cho ta 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 2: Ngoan độc tuyệt tình 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Quyển 1: Mỹ nhân quyến châu liêm - Chương 1: Phi tần thất sủng 6 ngày trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420