Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
Tác giả: Hoa Nhật Phi
Nguồn: Wattpad.com/user/bacom2
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Tên khác: Tặng Quân Một Thế Vinh Hoa
Thể loại:
Trọng sinh, 2S, HE
Editor: Bà Còm
Số chương: 187 chương + 4 phiên ngoại

Báo thù không phải là mục đích, đôi khi trùng sinh chỉ là để hù dọa mà thôi.

Tạ Hộ liền tính toán đùa nghịch một thời gian.

Bởi vì nàng phát hiện ra, thứ mà nàng để tâm kiếp trước hình như không quan trọng như nàng nghĩ.

Mà đời này, điều đầu tiên phải nhắc đến chính là bệnh kén ăn của nàng.

Lời Bà Còm:

Truyện này mình biết đến nhờ vào review của Nàng Xám (greyphan.com/2015/06/21/review-tang-quan-mot-the-vinh-hoa-hoa-nhat-phi/). Mình rất mê thể loại trùng sinh, có lẽ vì nữ chính nào sau khi trùng sinh đều có một cá tính đặc biệt. Truyện này nhà Cung Quảng Hằng đã edit được 100 chương sau đó ngừng hơn 2 năm rồi. Mình thích truyện này nên quyết định edit một bản cho riêng mình. Mình là tay mơ nên những thơ văn hoặc từ đặc biệt là xin chào thua, vì thế mình sẽ để nguyên xi như trong bản convert. Bạn nào hiểu được chỉ dẫn thì mình xin cảm tạ. Truyện mình làm cho bản thân nên sẽ không edit theo từng câu từng chữ trong bản convert đâu, miễn câu văn đọc lên nghe xuôi tai hiểu được cốt truyện là tốt rồi.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Đối tượng để si mê 1 tuần trước
Chương 49: Lý do cự tuyệt 1 tuần trước
Chương 48: Đi chúc tết 1 tuần trước
Chương 47: Động tình trong thư phòng 1 tuần trước
Chương 46: Tụ hội ngắm hoa 1 tuần trước
Chương 45: Mọi việc trong phủ 1 tuần trước
Chương 44: Đánh cờ trong đình 1 tuần trước
Chương 43: Tàng long ẩn phượng 8 tháng trước
Chương 42: Bắt chước bừa 1 tuần trước
Chương 41: Ngọc chất trường tiêu 1 tuần trước
Chương 40: Chuyện làm sau khi hồi kinh 1 tuần trước
Chương 39: Chờ được tin lành 1 tuần trước
Chương 38: Bí mật kinh thiên 8 tháng trước
Chương 37: Thử tiếp xúc thân cận 1 tuần trước
Chương 36: Nô duyên chưa cạn 1 tuần trước
Chương 35: Người rành nghề theo tới 8 tháng trước
Chương 34: Biểu ca biểu muội 1 tuần trước
Chương 33: Thăm viếng dương châu 1 tuần trước
Chương 32: Hỉ sự nạp thiếp 8 tháng trước
Chương 31: Thi đậu trạng nguyên 1 tuần trước
Chương 30: Luận trà phẩm người 8 tháng trước
Chương 29: Trên đường ngẫu nhiên gặp được 8 tháng trước
Chương 28: Bí mật lập kế sinh nhai 1 tuần trước
Chương 27: Hôn sự của nhi nữ 1 tuần trước
Chương 26: Khinh người quá đáng 2 tháng trước
Chương 25: Có tâm tính kế 1 tuần trước
Chương 24: Mưu tính khi bơi thuyền 1 tuần trước
Chương 23: Truyền tai tiếng 8 tháng trước
Chương 22: Cầm tâm bóng hình xinh đẹp 1 tuần trước
Chương 21: Kiếp này gặp lại 8 tháng trước
Chương 20: Thăng chức thành công 1 tuần trước
Chương 19: Đối mặt trong thư phòng 1 tuần trước
Chương 18: Lại lén ra khỏi hầu phủ 1 tuần trước
Chương 17: Lộ vẻ sắc sảo 1 tuần trước
Chương 16: Mượn cơ hội nhục mạ 1 tuần trước
Chương 15: Cái gọi là kỳ ngộ 1 tuần trước
Chương 14: Cuộc sống mê muội 1 tuần trước
Chương 13: Quỳ xuống 1 tuần trước
Chương 12: Chuyện tình cảm 8 tháng trước
Chương 11: Duyên phận nô tỳ 1 tuần trước
Chương 10: Nhấn mạnh lòng trung thành 1 tuần trước
Chương 9: Trừng trị lập uy 1 tuần trước
Chương 8: Quý trọng tình thân 1 tuần trước
Chương 7: Năm lượng vàng 1 tuần trước
Chương 6: Răn dạy giáo huấn 1 tuần trước
Chương 5: Hoa ý, trúc tình 1 tuần trước
Chương 4: Dưỡng thân 1 tuần trước
Chương 3: Hoàn toàn tỉnh ngộ 20 giờ trước
Chương 2: Trùng sinh 1 tuần trước
Chương 1: Tiết tử 1 tháng trước
Chương 50: Đối tượng để si mê 8 tháng trước
Chương 49: Lý do cự tuyệt 1 tuần trước
Chương 48: Đi chúc tết 1 tuần trước
Chương 47: Động tình trong thư phòng 1 tuần trước
Chương 46: Tụ hội ngắm hoa 2 tuần trước
Chương 45: Mọi việc trong phủ 1 tuần trước
Chương 44: Đánh cờ trong đình 1 tuần trước
Chương 43: Tàng long ẩn phượng 13 giờ trước
Chương 42: Bắt chước bừa 1 tuần trước
Chương 41: Ngọc chất trường tiêu 1 tuần trước
Chương 40: Chuyện làm sau khi hồi kinh 1 tuần trước
Chương 39: Chờ được tin lành 1 tuần trước
Chương 38: Bí mật kinh thiên 1 tuần trước
Chương 37: Thử tiếp xúc thân cận 1 tuần trước
Chương 36: Nô duyên chưa cạn 1 tuần trước
Chương 35: Người rành nghề theo tới 1 tuần trước
Chương 34: Biểu ca biểu muội 8 tháng trước
Chương 33: Thăm viếng dương châu 1 tuần trước
Chương 32: Hỉ sự nạp thiếp 1 tuần trước
Chương 31: Thi đậu trạng nguyên 1 tuần trước
Chương 30: Luận trà phẩm người 1 tuần trước
Chương 29: Trên đường ngẫu nhiên gặp được 1 ngày trước
Chương 28: Bí mật lập kế sinh nhai 1 tuần trước
Chương 27: Hôn sự của nhi nữ 1 tuần trước
Chương 26: Khinh người quá đáng 1 tuần trước
Chương 25: Có tâm tính kế 1 tuần trước
Chương 24: Mưu tính khi bơi thuyền 1 tuần trước
Chương 23: Truyền tai tiếng 1 tuần trước
Chương 22: Cầm tâm bóng hình xinh đẹp 1 tuần trước
Chương 21: Kiếp này gặp lại 8 tháng trước
Chương 20: Thăng chức thành công 1 tuần trước
Chương 19: Đối mặt trong thư phòng 1 tuần trước
Chương 18: Lại lén ra khỏi hầu phủ 8 tháng trước
Chương 17: Lộ vẻ sắc sảo 7 tháng trước
Chương 16: Mượn cơ hội nhục mạ 1 tuần trước
Chương 15: Cái gọi là kỳ ngộ 8 tháng trước
Chương 14: Cuộc sống mê muội 1 tuần trước
Chương 13: Quỳ xuống 2 ngày trước
Chương 12: Chuyện tình cảm 1 tuần trước
Chương 11: Duyên phận nô tỳ 8 tháng trước
Chương 10: Nhấn mạnh lòng trung thành 1 tuần trước
Chương 9: Trừng trị lập uy 1 tuần trước
Chương 8: Quý trọng tình thân 1 tuần trước
Chương 7: Năm lượng vàng 1 tuần trước
Chương 6: Răn dạy giáo huấn 6 tháng trước
Chương 5: Hoa ý, trúc tình 1 tuần trước
Chương 4: Dưỡng thân 1 tuần trước
Chương 3: Hoàn toàn tỉnh ngộ 1 tuần trước
Chương 2: Trùng sinh 1 tuần trước
Chương 1: Tiết tử 1 tuần trước
Chương 50: Đối tượng để si mê 7 tháng trước
Chương 49: Lý do cự tuyệt 13 giờ trước
Chương 48: Đi chúc tết 1 tuần trước
Chương 47: Động tình trong thư phòng 1 tuần trước
Chương 46: Tụ hội ngắm hoa 8 tháng trước
Chương 45: Mọi việc trong phủ 1 tuần trước
Chương 44: Đánh cờ trong đình 1 tuần trước
Chương 43: Tàng long ẩn phượng 1 tuần trước
Chương 42: Bắt chước bừa 3 tháng trước
Chương 41: Ngọc chất trường tiêu 1 tuần trước
Chương 40: Chuyện làm sau khi hồi kinh 1 tuần trước
Chương 39: Chờ được tin lành 5 tháng trước
Chương 38: Bí mật kinh thiên 1 tuần trước
Chương 37: Thử tiếp xúc thân cận 1 tuần trước
Chương 36: Nô duyên chưa cạn 1 tuần trước
Chương 35: Người rành nghề theo tới 8 tháng trước
Chương 34: Biểu ca biểu muội 8 tháng trước
Chương 33: Thăm viếng dương châu 8 tháng trước
Chương 32: Hỉ sự nạp thiếp 1 tuần trước
Chương 31: Thi đậu trạng nguyên 1 tuần trước
Chương 30: Luận trà phẩm người 1 tuần trước
Chương 29: Trên đường ngẫu nhiên gặp được 1 tuần trước
Chương 28: Bí mật lập kế sinh nhai 1 tuần trước
Chương 27: Hôn sự của nhi nữ 1 tuần trước
Chương 26: Khinh người quá đáng 3 tháng trước
Chương 25: Có tâm tính kế 1 tuần trước
Chương 24: Mưu tính khi bơi thuyền 1 tuần trước
Chương 23: Truyền tai tiếng 1 tuần trước
Chương 22: Cầm tâm bóng hình xinh đẹp 1 tuần trước
Chương 21: Kiếp này gặp lại 1 tuần trước
Chương 20: Thăng chức thành công 1 tuần trước
Chương 19: Đối mặt trong thư phòng 8 tháng trước
Chương 18: Lại lén ra khỏi hầu phủ 1 tuần trước
Chương 17: Lộ vẻ sắc sảo 1 tuần trước
Chương 16: Mượn cơ hội nhục mạ 2 ngày trước
Chương 15: Cái gọi là kỳ ngộ 1 tuần trước
Chương 14: Cuộc sống mê muội 1 tuần trước
Chương 13: Quỳ xuống 1 tuần trước
Chương 12: Chuyện tình cảm 1 tuần trước
Chương 11: Duyên phận nô tỳ 1 tuần trước
Chương 10: Nhấn mạnh lòng trung thành 1 tuần trước
Chương 9: Trừng trị lập uy 8 tháng trước
Chương 8: Quý trọng tình thân 1 tuần trước
Chương 7: Năm lượng vàng 1 tuần trước
Chương 6: Răn dạy giáo huấn 1 tuần trước
Chương 5: Hoa ý, trúc tình 8 tháng trước
Chương 4: Dưỡng thân 1 tuần trước
Chương 3: Hoàn toàn tỉnh ngộ 1 tuần trước
Chương 2: Trùng sinh 8 tháng trước
Chương 1: Tiết tử 1 tuần trước
Chương 50: Đối tượng để si mê 1 tuần trước
Chương 49: Lý do cự tuyệt 4 tháng trước
Chương 48: Đi chúc tết 1 tuần trước
Chương 47: Động tình trong thư phòng 1 tuần trước
Chương 46: Tụ hội ngắm hoa 1 tuần trước
Chương 45: Mọi việc trong phủ 1 tuần trước
Chương 44: Đánh cờ trong đình 1 tuần trước
Chương 43: Tàng long ẩn phượng 1 tuần trước
Chương 42: Bắt chước bừa 1 tuần trước
Chương 41: Ngọc chất trường tiêu 1 tuần trước
Chương 40: Chuyện làm sau khi hồi kinh 1 tuần trước
Chương 39: Chờ được tin lành 8 tháng trước
Chương 38: Bí mật kinh thiên 5 tháng trước
Chương 37: Thử tiếp xúc thân cận 8 tháng trước
Chương 36: Nô duyên chưa cạn 1 tuần trước
Chương 35: Người rành nghề theo tới 1 tuần trước
Chương 34: Biểu ca biểu muội 1 tuần trước
Chương 33: Thăm viếng dương châu 1 tuần trước
Chương 32: Hỉ sự nạp thiếp 1 tuần trước
Chương 31: Thi đậu trạng nguyên 1 tuần trước
Chương 30: Luận trà phẩm người 1 tuần trước
Chương 29: Trên đường ngẫu nhiên gặp được 1 tuần trước
Chương 28: Bí mật lập kế sinh nhai 1 tuần trước
Chương 27: Hôn sự của nhi nữ 1 tuần trước
Chương 26: Khinh người quá đáng 8 tháng trước
Chương 25: Có tâm tính kế 1 tuần trước
Chương 24: Mưu tính khi bơi thuyền 1 tuần trước
Chương 23: Truyền tai tiếng 1 tuần trước
Chương 22: Cầm tâm bóng hình xinh đẹp 1 tuần trước
Chương 21: Kiếp này gặp lại 1 tuần trước
Chương 20: Thăng chức thành công 1 tuần trước
Chương 19: Đối mặt trong thư phòng 1 tuần trước
Chương 18: Lại lén ra khỏi hầu phủ 1 tuần trước
Chương 17: Lộ vẻ sắc sảo 1 tuần trước
Chương 16: Mượn cơ hội nhục mạ 3 tháng trước
Chương 15: Cái gọi là kỳ ngộ 5 tháng trước
Chương 14: Cuộc sống mê muội 1 tuần trước
Chương 13: Quỳ xuống 1 tuần trước
Chương 12: Chuyện tình cảm 1 tuần trước
Chương 11: Duyên phận nô tỳ 1 tuần trước
Chương 10: Nhấn mạnh lòng trung thành 3 tháng trước
Chương 9: Trừng trị lập uy 1 tuần trước
Chương 8: Quý trọng tình thân 1 tuần trước
Chương 7: Năm lượng vàng 1 tuần trước
Chương 6: Răn dạy giáo huấn 1 tuần trước
Chương 5: Hoa ý, trúc tình 1 tuần trước
Chương 4: Dưỡng thân 1 tuần trước
Chương 3: Hoàn toàn tỉnh ngộ 1 tuần trước
Chương 2: Trùng sinh 1 tuần trước
Chương 1: Tiết tử 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420