Độc Sủng Băng Phi
Tác giả: Trữ Như Hạ Nguyệt
Thể loại: Ngôn TìnhCổ Đại
Nguồn: s0n0k0.wordpress.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể loại: Cổ đại
Dịch: Dog (chap 1-44) - Sò (chap 45-hết)
Độ dài: 140 Chương

Vì chạy trốn cha mẹ muốn gả cho người không yêu mà ngã xuống vách núi. Xuyên qua cũng không ngờ gặp phải cảnh bị bức gả cho hoàng thượng.

Lão thiên a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngươi nghĩ rằng ta thật sự muốn kết hôn với ngươi? Nằm mơ đi.

Ngươi đã họ Lãnh, như vậy ban thưởng ngươi tên Băng phi, ở tại Lãnh Thu cung.

………

Bình thản là nàng

Thong dong là nàng

Bình yên là nàng

Nhu nhược là nàng

Kiên cường là nàng

Tự tin là nàng

Ngây ngốc là nàng

………….

Dĩ nhiên làm cho người ta như vậy động tâm, luôn hư hư thật thật, làm cho người ta không nhịn được đi thăm dò, nàng đến tột cùng có bao nhiêu bí mật, nàng đến tột cùng có thể cho người khác bao nhiêu kinh hỉ, như vậy là nàng, đúng là như thế mê người ….

Bắt đầu thì lạnh, sau lại là ấm

Yêu nàng, vốn là hạnh phúc bắt đầu

Cùng nàng, bên nàng, dĩ nhiên có cảm giác gia đình

Băng phi, kỳ thật không lạnh …..

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Qua đêm (2) 4 tháng trước
Chương 49: Qua đêm (1) 4 tháng trước
Chương 48: Màn đêm 4 tháng trước
Chương 47: Lãnh Phong (3) 1 tuần trước
Chương 46: Lãnh Phong (2) 4 tháng trước
Chương 45: Lãnh Phong (1) 4 tháng trước
Chương 44: Chớp mắt đã ngàn năm 1 tuần trước
Chương 43: Dạ yến (2) 4 tháng trước
Chương 42: Dạ yến (1) 4 tháng trước
Chương 41: Bạch y nhân 4 tháng trước
Chương 40: Sầu? Cừu? 4 tháng trước
Chương 39: Hoàng thượng? 4 tháng trước
Chương 38: Ôm nhau mà ngủ 4 tháng trước
Chương 37: Quá vãng 4 tháng trước
Chương 36: Giải thích 4 tháng trước
Chương 35: Nghe lén 4 tháng trước
Chương 34: Bị thương 1 tuần trước
Chương 33: Trúng kiếm 4 tháng trước
Chương 32: Rời khỏi 1 tuần trước
Chương 31: Ảo thuật 4 tháng trước
Chương 30: Bôi khúc 1 tuần trước
Chương 29: Biểu diễn tài nghệ 4 tháng trước
Chương 28: Yên nhi trở về 1 tuần trước
Chương 27: Tâm phiền ý loạn 4 tháng trước
Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung 4 tháng trước
Chương 25: Đêm dò xét 4 tháng trước
Chương 24: Hoàng thượng? 4 tháng trước
Chương 23: Tát tai 4 tháng trước
Chương 22: Điều tra 4 tháng trước
Chương 21: Phong cầm vũ ca 4 tháng trước
Chương 20: Trưng bày diện mạo 4 tháng trước
Chương 19: Chỗ ngồi trống? Giúp cho ai? 4 tháng trước
Chương 18: Hoàng thượng? Từ Ninh cung? 4 tháng trước
Chương 17: Chuẩn bị ngọ yến 4 tháng trước
Chương 16: Cư ngụ tại Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 15: Thỉnh cầu Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 14: Khôi phục hình dáng 4 tháng trước
Chương 13: Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 12: Thái hoàng thái hậu? Hoàng tổ mẫu 4 tháng trước
Chương 11: Ngẫu nhiên gặp được Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 10: Hoàng thượng đích thân đến 4 tháng trước
Chương 9: Quý phi giá lâm 4 tháng trước
Chương 8: Cuộc sống ở lãnh cung 1 tuần trước
Chương 7: Sắc phong Băng phi 4 tháng trước
Chương 6: Xuất giá 4 tháng trước
Chương 5: Giá y 4 tháng trước
Chương 4: Tóc dài xinh đẹp 1 tuần trước
Chương 3: Dung mạo 4 tháng trước
Chương 2: Thân thế thê lương 1 tuần trước
Chương 1: Bừng tỉnh ở nơi khác 4 tháng trước
Chương 50: Qua đêm (2) 4 tháng trước
Chương 49: Qua đêm (1) 4 tháng trước
Chương 48: Màn đêm 4 tháng trước
Chương 47: Lãnh Phong (3) 4 tháng trước
Chương 46: Lãnh Phong (2) 4 tháng trước
Chương 45: Lãnh Phong (1) 4 tháng trước
Chương 44: Chớp mắt đã ngàn năm 4 tháng trước
Chương 43: Dạ yến (2) 1 ngày trước
Chương 42: Dạ yến (1) 1 tuần trước
Chương 41: Bạch y nhân 4 tháng trước
Chương 40: Sầu? Cừu? 4 tháng trước
Chương 39: Hoàng thượng? 1 tuần trước
Chương 38: Ôm nhau mà ngủ 4 tháng trước
Chương 37: Quá vãng 4 tháng trước
Chương 36: Giải thích 4 tháng trước
Chương 35: Nghe lén 4 tháng trước
Chương 34: Bị thương 4 tháng trước
Chương 33: Trúng kiếm 4 tháng trước
Chương 32: Rời khỏi 4 tháng trước
Chương 31: Ảo thuật 4 tháng trước
Chương 30: Bôi khúc 1 tuần trước
Chương 29: Biểu diễn tài nghệ 1 tuần trước
Chương 28: Yên nhi trở về 1 tuần trước
Chương 27: Tâm phiền ý loạn 1 tuần trước
Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung 4 tháng trước
Chương 25: Đêm dò xét 4 tháng trước
Chương 24: Hoàng thượng? 4 tháng trước
Chương 23: Tát tai 4 tháng trước
Chương 22: Điều tra 4 tháng trước
Chương 21: Phong cầm vũ ca 4 tháng trước
Chương 20: Trưng bày diện mạo 4 tháng trước
Chương 19: Chỗ ngồi trống? Giúp cho ai? 1 tuần trước
Chương 18: Hoàng thượng? Từ Ninh cung? 1 tuần trước
Chương 17: Chuẩn bị ngọ yến 4 tháng trước
Chương 16: Cư ngụ tại Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 15: Thỉnh cầu Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 14: Khôi phục hình dáng 4 tháng trước
Chương 13: Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 12: Thái hoàng thái hậu? Hoàng tổ mẫu 4 tháng trước
Chương 11: Ngẫu nhiên gặp được Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 10: Hoàng thượng đích thân đến 4 tháng trước
Chương 9: Quý phi giá lâm 4 tháng trước
Chương 8: Cuộc sống ở lãnh cung 4 tháng trước
Chương 7: Sắc phong Băng phi 4 tháng trước
Chương 6: Xuất giá 4 tháng trước
Chương 5: Giá y 4 tháng trước
Chương 4: Tóc dài xinh đẹp 4 tháng trước
Chương 3: Dung mạo 4 tháng trước
Chương 2: Thân thế thê lương 4 tháng trước
Chương 1: Bừng tỉnh ở nơi khác 4 tháng trước
Chương 50: Qua đêm (2) 1 tuần trước
Chương 49: Qua đêm (1) 4 tháng trước
Chương 48: Màn đêm 1 tuần trước
Chương 47: Lãnh Phong (3) 4 tháng trước
Chương 46: Lãnh Phong (2) 4 tháng trước
Chương 45: Lãnh Phong (1) 4 tháng trước
Chương 44: Chớp mắt đã ngàn năm 4 tháng trước
Chương 43: Dạ yến (2) 1 tuần trước
Chương 42: Dạ yến (1) 4 tháng trước
Chương 41: Bạch y nhân 4 tháng trước
Chương 40: Sầu? Cừu? 4 tháng trước
Chương 39: Hoàng thượng? 4 tháng trước
Chương 38: Ôm nhau mà ngủ 4 tháng trước
Chương 37: Quá vãng 4 tháng trước
Chương 36: Giải thích 4 tháng trước
Chương 35: Nghe lén 4 tháng trước
Chương 34: Bị thương 4 tháng trước
Chương 33: Trúng kiếm 4 tháng trước
Chương 32: Rời khỏi 4 tháng trước
Chương 31: Ảo thuật 4 tháng trước
Chương 30: Bôi khúc 4 tháng trước
Chương 29: Biểu diễn tài nghệ 4 tháng trước
Chương 28: Yên nhi trở về 4 tháng trước
Chương 27: Tâm phiền ý loạn 1 tuần trước
Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung 1 tuần trước
Chương 25: Đêm dò xét 4 tháng trước
Chương 24: Hoàng thượng? 4 tháng trước
Chương 23: Tát tai 4 tháng trước
Chương 22: Điều tra 4 tháng trước
Chương 21: Phong cầm vũ ca 4 tháng trước
Chương 20: Trưng bày diện mạo 4 tháng trước
Chương 19: Chỗ ngồi trống? Giúp cho ai? 4 tháng trước
Chương 18: Hoàng thượng? Từ Ninh cung? 4 tháng trước
Chương 17: Chuẩn bị ngọ yến 4 tháng trước
Chương 16: Cư ngụ tại Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 15: Thỉnh cầu Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 14: Khôi phục hình dáng 1 tuần trước
Chương 13: Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 12: Thái hoàng thái hậu? Hoàng tổ mẫu 4 tháng trước
Chương 11: Ngẫu nhiên gặp được Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 10: Hoàng thượng đích thân đến 4 tháng trước
Chương 9: Quý phi giá lâm 4 tháng trước
Chương 8: Cuộc sống ở lãnh cung 4 tháng trước
Chương 7: Sắc phong Băng phi 4 tháng trước
Chương 6: Xuất giá 4 tháng trước
Chương 5: Giá y 4 tháng trước
Chương 4: Tóc dài xinh đẹp 4 tháng trước
Chương 3: Dung mạo 4 tháng trước
Chương 2: Thân thế thê lương 4 tháng trước
Chương 1: Bừng tỉnh ở nơi khác 4 tháng trước
Chương 50: Qua đêm (2) 4 tháng trước
Chương 49: Qua đêm (1) 1 tuần trước
Chương 48: Màn đêm 4 tháng trước
Chương 47: Lãnh Phong (3) 1 tuần trước
Chương 46: Lãnh Phong (2) 4 tháng trước
Chương 45: Lãnh Phong (1) 4 tháng trước
Chương 44: Chớp mắt đã ngàn năm 4 tháng trước
Chương 43: Dạ yến (2) 4 tháng trước
Chương 42: Dạ yến (1) 4 tháng trước
Chương 41: Bạch y nhân 4 tháng trước
Chương 40: Sầu? Cừu? 4 tháng trước
Chương 39: Hoàng thượng? 4 tháng trước
Chương 38: Ôm nhau mà ngủ 4 tháng trước
Chương 37: Quá vãng 1 tuần trước
Chương 36: Giải thích 4 tháng trước
Chương 35: Nghe lén 4 tháng trước
Chương 34: Bị thương 4 tháng trước
Chương 33: Trúng kiếm 4 tháng trước
Chương 32: Rời khỏi 4 tháng trước
Chương 31: Ảo thuật 4 tháng trước
Chương 30: Bôi khúc 4 tháng trước
Chương 29: Biểu diễn tài nghệ 1 tuần trước
Chương 28: Yên nhi trở về 4 tháng trước
Chương 27: Tâm phiền ý loạn 1 tuần trước
Chương 26: Qua đêm tại Lãnh thu cung 4 tháng trước
Chương 25: Đêm dò xét 4 tháng trước
Chương 24: Hoàng thượng? 4 tháng trước
Chương 23: Tát tai 4 tháng trước
Chương 22: Điều tra 4 tháng trước
Chương 21: Phong cầm vũ ca 4 tháng trước
Chương 20: Trưng bày diện mạo 1 tuần trước
Chương 19: Chỗ ngồi trống? Giúp cho ai? 4 tháng trước
Chương 18: Hoàng thượng? Từ Ninh cung? 4 tháng trước
Chương 17: Chuẩn bị ngọ yến 4 tháng trước
Chương 16: Cư ngụ tại Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 15: Thỉnh cầu Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 14: Khôi phục hình dáng 4 tháng trước
Chương 13: Từ ninh cung 4 tháng trước
Chương 12: Thái hoàng thái hậu? Hoàng tổ mẫu 4 tháng trước
Chương 11: Ngẫu nhiên gặp được Thái hoàng thái hậu 4 tháng trước
Chương 10: Hoàng thượng đích thân đến 4 tháng trước
Chương 9: Quý phi giá lâm 4 tháng trước
Chương 8: Cuộc sống ở lãnh cung 4 tháng trước
Chương 7: Sắc phong Băng phi 1 tuần trước
Chương 6: Xuất giá 4 tháng trước
Chương 5: Giá y 4 tháng trước
Chương 4: Tóc dài xinh đẹp 1 tuần trước
Chương 3: Dung mạo 4 tháng trước
Chương 2: Thân thế thê lương 4 tháng trước
Chương 1: Bừng tỉnh ở nơi khác 4 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420