Khốn Tù | Trói Buộc
Tác giả: Bối Hậu Linh
Thể loại: Đam Mỹ
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Editor: Huyền Vũ + Mạc Lam Như
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phụ tử, HE.

Khi con vừa mới chào đời đã không biết mẹ là ai, chỉ sống nương tựa vào cha. Cha bên cạnh con hằng ngày là niềm vui, hạnh phúc hay gánh nặng, loạn luân hay cũng là ác mộng. 

Vì sao cha không giải thoát cho con khỏi thứ tình yêu khó chịu  này làm con cảm thấy khó thở. con trai, con gái… những người mà con tưởng rằng yêu con và con yêu họ cuối cùng đều bỏ con mà đi… Người mà không bao giờ bỏ rơi con chỉ có cha, chỉ mình cha mà thôi!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 33: Chương 33 34 phút trước
Chương 32: Chương 32 2 tháng trước
Chương 31: Chương 31 2 tháng trước
Chương 30: Chương 30 2 tháng trước
Chương 29: Chương 29 2 tháng trước
Chương 28: Chương 28 2 tháng trước
Chương 27: Chương 27 2 tháng trước
Chương 26: Chương 26 2 tháng trước
Chương 25: Chương 25 2 tháng trước
Chương 24: Chương 24 2 tháng trước
Chương 23: Chương 23 2 tháng trước
Chương 22: Chương 22 2 tháng trước
Chương 21: Chương 21 2 tháng trước
Chương 20: Chương 20 2 tháng trước
Chương 19: Chương 19 2 tháng trước
Chương 18: Chương 18 2 tháng trước
Chương 17: Chương 17 2 tháng trước
Chương 16: Chương 16 2 tháng trước
Chương 15: Chương 15 2 tháng trước
Chương 14: Chương 14 2 tháng trước
Chương 13: Chương 13 2 tháng trước
Chương 12: Chương 12 2 tháng trước
Chương 11: Chương 11 2 tháng trước
Chương 10: Chương 10 2 tháng trước
Chương 9: Chương 9 2 tháng trước
Chương 8: Chương 8 2 tháng trước
Chương 7: Chương 7 2 tháng trước
Chương 6: Chương 6 2 tháng trước
Chương 5: Chương 5 2 tháng trước
Chương 4: Chương 4 2 tháng trước
Chương 3: Chương 3 2 tháng trước
Chương 2: Chương 2 2 tháng trước
Chương 1: Chương 1 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420