Thứ Nữ Hữu Độc
Tác giả: Tần Giản
Nguồn: noline412.wordpress.com, wattpad.com/story/51968098, maianh88.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HE
Độ dài: 294 Chương
Nguồn convert: Thanh Mai
Editor: Thanh Mai, Maianh8895, Ánh Quyên
Truyện chuyển thể thành phim có tên Cẩm Tú Vị Ương

Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ.

Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết!

Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc!

Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!

Thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về:

Mẹ cả ác độc? Diệu kế cho ngươi xuống Hoàng tuyền!

Tỷ tỷ giả nhân giả nghĩa? Hung ác xé nát tấm da mỹ nhân!

Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt đến bãi tha ma!

Đã không để ta sống an ổn qua ngày, thì ai cũng đừng mong sống!

Vốn định cách xa những thứ tai hoạ, càng xa càng tốt

Ai ngờ trái tim nam nhâ, như kim dưới đáy biển, tìm không thấy, đoán không ra

Nam nhân thề muốn rời xa lại vì nàng mà muốn sống muốn chết

Tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều năm

Còn bất hạnh hơn là bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tuần trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tuần trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tuần trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tuần trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tuần trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tuần trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tuần trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tuần trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tuần trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tuần trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tuần trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tuần trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tuần trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tuần trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tuần trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tuần trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tuần trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tuần trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tuần trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tuần trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tuần trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tuần trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tuần trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tuần trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tuần trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tuần trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tuần trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tuần trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tuần trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tuần trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tuần trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tuần trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tuần trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tuần trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tuần trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tuần trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tuần trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tuần trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tuần trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tuần trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tuần trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tuần trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tuần trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tuần trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tuần trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tuần trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tuần trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tuần trước
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tuần trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tuần trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tuần trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tuần trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tuần trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tuần trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tuần trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tuần trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tuần trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tuần trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tuần trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tuần trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tuần trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tuần trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tuần trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tuần trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tuần trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tuần trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tuần trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tuần trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tuần trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tuần trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tuần trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tuần trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tuần trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tuần trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tuần trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tuần trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tuần trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tuần trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tuần trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tuần trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tuần trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tuần trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tuần trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tuần trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tuần trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tuần trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tuần trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tuần trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tuần trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tuần trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tuần trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tuần trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tuần trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tuần trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tuần trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tuần trước
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tuần trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tuần trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tuần trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tuần trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tuần trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tuần trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tuần trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tuần trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tuần trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tuần trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tuần trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tuần trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tuần trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tuần trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tuần trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tuần trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tuần trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tuần trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tuần trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tuần trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tuần trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tuần trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tuần trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tuần trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tuần trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tuần trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tuần trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tuần trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tuần trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tuần trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tuần trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tuần trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tuần trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tuần trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tuần trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tuần trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tuần trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tuần trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tuần trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tuần trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tuần trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tuần trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tuần trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tuần trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tuần trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tuần trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tuần trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tuần trước
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tuần trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tuần trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tuần trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tuần trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tuần trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tuần trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tuần trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tuần trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tuần trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tuần trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tuần trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tuần trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tuần trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tuần trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tuần trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tuần trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tuần trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tuần trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tuần trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tuần trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tuần trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tuần trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tuần trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tuần trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tuần trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tuần trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tuần trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tuần trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tuần trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tuần trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tuần trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tuần trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tuần trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tuần trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tuần trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tuần trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tuần trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tuần trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tuần trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tuần trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tuần trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tuần trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tuần trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tuần trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tuần trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tuần trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tuần trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tuần trước
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tuần trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tuần trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tuần trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tuần trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tuần trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tuần trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tuần trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tuần trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tuần trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tuần trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tuần trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tuần trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tuần trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tuần trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tuần trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tuần trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tuần trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tuần trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tuần trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tuần trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tuần trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tuần trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tuần trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tuần trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tuần trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tuần trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tuần trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tuần trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tuần trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tuần trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tuần trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tuần trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tuần trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tuần trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tuần trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tuần trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tuần trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tuần trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tuần trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tuần trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tuần trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tuần trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tuần trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tuần trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tuần trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tuần trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tuần trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tuần trước
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tuần trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tuần trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tuần trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tuần trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tuần trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tuần trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tuần trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tuần trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tuần trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tuần trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tuần trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tuần trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tuần trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tuần trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tuần trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tuần trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tuần trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tuần trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tuần trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tuần trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tuần trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tuần trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tuần trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tuần trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tuần trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tuần trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tuần trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tuần trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tuần trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tuần trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tuần trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tuần trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tuần trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tuần trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tuần trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tuần trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tuần trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tuần trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tuần trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tuần trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tuần trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tuần trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tuần trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tuần trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tuần trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tuần trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tuần trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tuần trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tuần trước
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tuần trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tuần trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tuần trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tháng trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tháng trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tháng trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tháng trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tháng trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tháng trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tháng trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tháng trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tháng trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tháng trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tháng trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tháng trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tháng trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tháng trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tháng trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tháng trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tháng trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tháng trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tháng trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tháng trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tháng trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tháng trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tháng trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tháng trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tháng trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tháng trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tháng trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tháng trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tháng trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tháng trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tháng trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tháng trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tháng trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tháng trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tháng trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tháng trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tháng trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tháng trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tháng trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tháng trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tháng trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tháng trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tháng trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tháng trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tháng trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tháng trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tháng trước
Chương 50: Câu cá trong tuyết 1 tháng trước
Chương 49: Tất cả các mưu đồ 1 tháng trước
Chương 48: Mẫu nghi thiên hạ 1 tháng trước
Chương 47: Cặn bã nam tặng lễ 1 tháng trước
Chương 46: Quỳ xuống nhận sai 1 tháng trước
Chương 45: Đảo khách thành chủ 1 tháng trước
Chương 44: Lật tay nắm càn khôn 1 tháng trước
Chương 43: Chứng cớ vô cùng xác thực 1 tháng trước
Chương 42: Bán chủ cầu vinh 1 tháng trước
Chương 41: Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích 1 tháng trước
Chương 40: Phong ba đáp lễ 1 tháng trước
Chương 39: Âm thầm cấu kết 1 tháng trước
Chương 38: Dụng tâm kín đáo 1 tháng trước
Chương 37: Huynh muội đồng mưu 1 tháng trước
Chương 36: Kẻ thù gặp mặt 1 tháng trước
Chương 35: Gặp lại cố nhân 1 tháng trước
Chương 34: Hòn ngọc quý trên tay 1 tháng trước
Chương 33: Kín đáo dạy dỗ con gái 1 tháng trước
Chương 32: Chuốc hoạ lên người 1 tháng trước
Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược 1 tháng trước
Chương 30: Ra sức đánh lãng tử 1 tháng trước
Chương 29: Thư mời trong mưa 1 tháng trước
Chương 28: Lãng tử giữa hoa 1 tháng trước
Chương 27: Thù hận đã sâu 1 tháng trước
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết 1 tháng trước
Chương 25: Ai mới là con hát 1 tháng trước
Chương 24: Tơ lụa đều huỷ 1 tháng trước
Chương 23: Mèo con Uyên Ương 1 tháng trước
Chương 22: Lửa cháy đổ thêm dầu 1 tháng trước
Chương 21: Đều đang diễn trò 1 tháng trước
Chương 20: Dung nhan bị huỷ 1 tháng trước
Chương 19: Mệnh khắc tinh 1 tháng trước
Chương 18: Che giấu lẫn nhau 1 tháng trước
Chương 17: Giết người diệt khẩu 1 tháng trước
Chương 16: Nhẫn tâm tuyệt tình 1 tháng trước
Chương 15: Thiết kế bẫy 1 tháng trước
Chương 14: Mẹ cả nhỏ máu 1 tháng trước
Chương 13: Mượn lực đánh trả 1 tháng trước
Chương 12: Kỹ thuật pha trà 1 tháng trước
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo 1 tháng trước
Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc 1 tháng trước
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh 1 tháng trước
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu 1 tháng trước
Chương 7: Quay về Lí phủ 1 tháng trước
Chương 6: Gặp lại cố nhân 1 tháng trước
Chương 5: Heo chạy hết rồi 1 tháng trước
Chương 4: Xử lý Lưu thị 1 tháng trước
Chương 3: Cơm canh đạm bạc 1 tháng trước
Chương 2: Thứ nữ bị vứt bỏ 1 tháng trước
Chương 1: Lãnh cung phế hậu 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420