Trạch Thiên Ký
Tác giả: Miêu Nị
Nguồn: Tàng Thư Viện
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Dịch giả: vipnd2003

Thái Thủy nguyên niên, có thần thạch từ không gian bay tới, phân tán khắp nhân gian, trong đó có thần thạch rơi vào Đông Thổ đại lục, phía trên có khắc đồ đằng kỳ quái, có người bởi vì xem đồ đằng mà ngộ đạo, sau lập ra quốc giáo.

Mấy ngàn năm sau, thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh mười bốn tuổi, vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ của mình, mang theo một tờ hôn ước đi tới thần đô, từ đó mở ra một hành trình quật khởi của nghịch thiên cường giả.

Danh sách chương

Chương Lúc
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 5 giờ trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 12 giờ trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Giáo côn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Bên trên dong thụ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Bóng dáng cùng quýt xanh 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Mao thu vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Uy vũ sinh phong 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Ta tên là Lạc Lạc 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Tiếng cười 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Trang hoán vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đêm đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Từ Bách Thảo viên tới Quốc Giáo học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Chỉ điểm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Bài học đầu tiên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Cảm ơn 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Dâm tặc? Phế vật? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Bái sư (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Bái sư 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Tiên sinh, ngươi hãy thu ta đi 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Khi trời sập xuống, có hắn phía trước 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Sách cũ thay trang mới 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Một lời kinh phong vũ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Vượt tường gặp hắc bào 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Đã nhiều năm 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Hậu tích 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Cam Lộ Đài và Bách Thảo Viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Ngàn vạn tinh thần, chỉ lấy một viên 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Đại dương tinh thần 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đơn giản như vậy 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Phương pháp đọc sách 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Trang thứ nhất 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Hạ) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Trung) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Tân sinh của Quốc Giáo học viện (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Một gian học viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Một con dê đen 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Từ hữu dung 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói (Thượng) 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Hai người này 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Ngày nào lên Thanh Vân 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Ta đã làm sai chuyện gì sao? 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Trích tinh 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Trần Đường gặp gỡ 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Mở đề vui mừng 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Thanh y thiếu niên Tam Thập Lục 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Thiên Đạo viện 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Tại sao 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-2: Ta đổi ý 5 tháng trước
Quyển 1 Chương 1-1: Tự chương: Xuống núi 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420