Thánh Vương
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn
Nguồn: Bàn Long, Vip Văn Đàn
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thánh Giả là xương sống của chư thần trên thiên giới, Vương Giả lấy lực lượng trấn áp quần ma trong địa ngục. Còn tại giữa thiên địa, chính là Thánh Vương thống trị.

Khí – là cội nguồn của sinh mệnh.

Khí công – là chính là công pháp tu hành sinh mệnh.

Đã có tu luyện, tất có phát sinh dị năng đột biến.

Khí công một khi đã đạt đến mức cực mạnh mà người thường không thể tưởng tượng như tay không phá đá, đao thương bất nhập, phi hành thời không, thôn khí ích cốc,...

Dương Kỳ cũng chính là một người tu luyện khí công như thế.

Chú ý: Truyện có nhiều chương hình ảnh, nếu bạn đọc truyện trên điện thoại thì khuyên không nên nhảy hố :D

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Vân Trung Long 2 phút trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tháng trước
Chương 15: Giải độc 1 tháng trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tháng trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tháng trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tháng trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tháng trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tháng trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tháng trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tháng trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tháng trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tháng trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tháng trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tháng trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tháng trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tháng trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tháng trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tháng trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tháng trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tháng trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tháng trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 5 ngày trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 5 ngày trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 5 ngày trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 5 ngày trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 5 ngày trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 5 ngày trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 5 ngày trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 5 ngày trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 5 ngày trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 5 ngày trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 5 ngày trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 5 ngày trước
Chương 50: Vân Trung Long 5 ngày trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 5 ngày trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 5 ngày trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 5 ngày trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 5 ngày trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tháng trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 5 ngày trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tháng trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tháng trước
Chương 41: Ba tháng sau 5 ngày trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 5 ngày trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 4 ngày trước
Chương 38: Khí công tầng tám 5 ngày trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 5 ngày trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tháng trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 5 ngày trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tháng trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 5 ngày trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 5 ngày trước
Chương 31: Xét nhà 5 ngày trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tháng trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tháng trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 6 ngày trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tháng trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tháng trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tháng trước
Chương 23: Về nhà 1 tháng trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tháng trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tháng trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tháng trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tháng trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tháng trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tháng trước
Chương 15: Giải độc 1 tháng trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tháng trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tháng trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tháng trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tháng trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tháng trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tháng trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tháng trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tháng trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tháng trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 4 ngày trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tháng trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tháng trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tháng trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tháng trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tháng trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tháng trước
Chương 23: Về nhà 1 tháng trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tháng trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tháng trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tháng trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tháng trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tháng trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tháng trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tháng trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tháng trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tháng trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tháng trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tháng trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tháng trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tháng trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tháng trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tháng trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tháng trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tháng trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tháng trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tháng trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 ngày trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tháng trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tháng trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tháng trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tháng trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tháng trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tháng trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 3 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tháng trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tháng trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tháng trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tháng trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tháng trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tháng trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 4 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tháng trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tháng trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tháng trước
Chương 23: Về nhà 1 tháng trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tháng trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 4 ngày trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tháng trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tháng trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tháng trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tháng trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tháng trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tháng trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tháng trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tháng trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tháng trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tháng trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tháng trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tháng trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tháng trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tháng trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tháng trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tháng trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tháng trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tháng trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tháng trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tháng trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tháng trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tháng trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tháng trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tháng trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tháng trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tháng trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tháng trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tháng trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tháng trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tháng trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tháng trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tháng trước
Chương 31: Xét nhà 1 tháng trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tháng trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tháng trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tháng trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tháng trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tháng trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tháng trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tháng trước
Chương 23: Về nhà 1 tháng trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tháng trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tháng trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tháng trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tháng trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tháng trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tháng trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tháng trước
Chương 15: Giải độc 1 tháng trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tháng trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tháng trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tháng trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tháng trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tháng trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tháng trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tháng trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tháng trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tháng trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 2 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 2 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 2 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 2 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tháng trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tháng trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 2 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 2 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 2 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 2 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 2 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 2 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 2 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 2 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 2 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tháng trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tháng trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tháng trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tháng trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tháng trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tháng trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 5 tháng trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 5 tháng trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 5 tháng trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 5 tháng trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 5 tháng trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 5 tháng trước
Chương 50: Vân Trung Long 5 tháng trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 5 tháng trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 5 tháng trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 5 tháng trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 5 tháng trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 5 tháng trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 5 tháng trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 5 tháng trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 5 tháng trước
Chương 31: Xét nhà 5 tháng trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 5 tháng trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 5 tháng trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 5 tháng trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 5 tháng trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 5 tháng trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 5 tháng trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 5 tháng trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 5 tháng trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 5 tháng trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 5 tháng trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 5 tháng trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 5 tháng trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 2 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 2 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 2 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 2 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 2 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 2 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 2 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 2 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 2 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 2 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 2 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 2 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 2 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 2 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 2 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 2 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 2 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 2 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 2 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 2 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 2 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 2 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 2 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 2 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 2 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 2 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 2 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 2 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 2 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 2 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 2 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 2 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 2 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 2 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 2 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 2 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 2 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 2 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 2 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 2 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 2 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 2 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 2 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 2 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 2 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 2 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 2 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 2 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 2 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 2 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 2 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 2 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 2 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 2 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 2 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 2 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 2 tuần trước
Chương 23: Về nhà 2 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 2 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 2 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 2 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 2 tuần trước
Chương 15: Giải độc 2 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 2 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 2 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 2 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 2 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 2 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 2 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 2 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tháng trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 5 ngày trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 2 tháng trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 2 tháng trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 2 tháng trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 2 tháng trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 2 tháng trước
Chương 50: Vân Trung Long 2 tháng trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 2 tháng trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 2 tháng trước
Chương 45: Không người địch lại 2 tháng trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 1 tuần trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 1 tuần trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 1 tuần trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 1 tuần trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước
Chương 50: Vân Trung Long 1 tuần trước
Chương 49: Truyền công cho phụ thân 1 tuần trước
Chương 48: Cô cô gửi thư 1 tuần trước
Chương 47: Gia tộc thống nhất 1 tuần trước
Chương 46: Quy củ là do ta lập 1 tuần trước
Chương 45: Không người địch lại 1 tuần trước
Chương 44: Nguyên lão khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 43: Một bạt tai 1 tuần trước
Chương 42: Gia tộc đi săn 1 tuần trước
Chương 41: Ba tháng sau 1 tuần trước
Chương 40: Bố trí nghi trận 2 tháng trước
Chương 39: Đánh chết Khí Tông 2 tháng trước
Chương 38: Khí công tầng tám 1 tuần trước
Chương 37: Đối chiến Khí Tông 2 tháng trước
Chương 36: Nửa đường đánh lén 2 tháng trước
Chương 35: Đại Thiên Kính 1 tuần trước
Chương 34: Tứ Quý kiếm pháp 1 tuần trước
Chương 33: Môn đồ Xuân Thu 1 tuần trước
Chương 32: Thu hoạch chiến quả 1 tuần trước
Chương 31: Xét nhà 1 tuần trước
Chương 30: Một người diệt ngàn người 1 tuần trước
Chương 29: Đánh tan Trần gia 1 tuần trước
Chương 28: Hai nhà sống mái với nhau 1 tuần trước
Chương 27: Thành chủ địch ý 1 tuần trước
Chương 26: Ai dám ngăn cản ta 1 tuần trước
Chương 25: Chống lại Trần gia 1 tuần trước
Chương 24: Dự tiệc 1 tuần trước
Chương 23: Về nhà 1 tuần trước
Chương 22: Đại phát tài 1 tuần trước
Chương 21: Đột phá tầng bảy 1 tuần trước
Chương 20: Đại chiến bạch Viên 1 tuần trước
Chương 19: Săn giết ma thú 1 tuần trước
Chương 18: Hắc Thi sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Sự nghiệp thiên thu 1 tuần trước
Chương 16: Rất là khiếp sợ 1 tuần trước
Chương 15: Giải độc 1 tuần trước
Chương 14: Nữ nhi Thành chủ 1 tuần trước
Chương 13: Một quyền phá Kim chung 1 tuần trước
Chương 12: Khí công tầng sáu 1 tuần trước
Chương 11: Bất Bại Vương Quyền 1 tuần trước
Chương 10: Ba tháng đánh cược 1 tuần trước
Chương 9: Tài trấn bốn phương 1 tuần trước
Chương 8: Đại hiển thần uy 1 tuần trước
Chương 7: Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 1 tuần trước
Chương 6: Đối chọi gay gắt 1 tuần trước
Chương 5: Dương gia hội nghị 1 tuần trước
Chương 4: Cảnh giới Bạo Khí 1 tuần trước
Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính 1 tuần trước
Chương 2: Nhân họa đắc phúc 1 tuần trước
Chương 1: Bị tình mê hoặc 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420