Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
Tác giả: Niên Tiểu Hoa
Nguồn: DD Lê Quý Đôn, Thích Truyện
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: hiện đại, cổ xuyên kim, không gian, quân nhân, gia đấu, nữ cường, làm giàu, ngọt sủng, y thuật, 1v1, HE
Converter: Trangaki0412 - tangthuvien.vn
Editor - beta: đêmcôđơn

Một nữ tướng quân oai hùng khí phách như nàng, thế mà lại xuyên thành một thôn nữ thập niên 80 á!

Dáng người đầy đặn rắn chắc nay trở thành mập mạp...

Danh tiếng vang dội trước đây giờ lại kém cực kì, còn mang tiếng là kẻ lừa đảo không biết xấu hổ...

Hừ...

Không có sắc, không có tiền, không có tiếng...

Không sao!

Tay cầm không gian, kỹ năng tràn đầy, kiếm tiền kiếm nhà, phát triển trở thành đại BOSS siêu cấp, rõ ràng là phúc quý lâu dài, thuận đường còn có thể quyến rũ một đóa hoa trong quân về nhà làm ấm giường.

“Thân thể to lớn, cường tráng rắn chắc, nhất định rất dễ nuôi......” Cô gái nào đó giở trò còn nghiêm túc thưởng thức.

Anh chàng nào đó ánh mắt sáng ngời: “Vợ à, đừng sờ loạn, để anh......”

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Nên 2 tuần trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 4 tuần trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tuần trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 ngày trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tuần trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 18 giờ trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 2 ngày trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 16 giờ trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 50: Nên 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 49: Mỗi người đều có số phận riêng 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 48: Mua một người đàn ông 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 47: Khai trương 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 46: Không có gì khác 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 45: Không dám là chó con 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 44: Tuyên truyền 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 43: Bù lỗ không được 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 42: Quá thần kỳ 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 40: Lòng của con gái như kim đáy biển 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 39: Bánh bao nghèo 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 38: Vì đạt được mục đích 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 37: Thả dây dài câu cá lớn 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 36: Là đang chửi cháu hả? 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 35: Bồi thường không nổi 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 34: Gương mặt tươi cười đón người 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 33: Đại lực sĩ 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 32: Hoài nghi 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 31: Trộm nhà khó phòng 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 30: Nhìn lầm 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 29: Đuổi ra khỏi nhà 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 28: Trao đổi công bằng 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 27: Trứng gà đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 26: Bị kích thích 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 24: Nhạt như chim 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 23: Thân thích nghèo 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 22: Tương lai hy vọng 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 21: Mua đồ Nhiều 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 20: Có tiền không? 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 19: Tuyệt đối không quay đầu lại 1 tháng trước
Chương 18: Tin chị một lần 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 17: Không thể nhận vô ích 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 16: Ân tình 1 tháng trước
Chương 15: Tuyệt đối không ngăn cản mày 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 14: Giúp đỡ trong nhà 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 13: Em trai Sở Đường 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 12: Không phải tôi trộm 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 11: Giúp một chút 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 10: Thu tiền 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 9: Thành phẩm 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 8: Học nghề 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 7: Không có tiền 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 6: Không gian 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 5: Thọ mệnh hạn chế 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 4: Sách Phúc Duyên 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 3: Phật ấn hiện ra 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 2: Bạch nhãn lang 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420