Vương Gia, Đi Thong Thả
Tác giả: Dịch Lâm An
Thể loại: Ngôn TìnhBách HợpCổ Đại
Nguồn: wattpad.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể loại: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE
Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu
Editor: ankhabinh 

Thiên hạ đều đồn rằng Thành vương gia Phương Đàn trời sinh mi thanh mục tú lại trí tuệ hơn người, là người trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, đều mong ước được gả cho Phương Đàn.

Nhưng Hoàng Thượng lại ban tứ hôn cho Thành vương gia. Giấc mộng của nữ tử trong thiên hạ đều bị bóp vỡ. Những nữ tử kia đều hận chết người kia chứ không phải hoàng thượng đã hạ chỉ kia.

Nữ tử 1:" Vương gia tại sao lại cưới nàng. Nàng đâu thể so sánh với ta" rồi kêu gào khóc lóc

Nữ tử 2 nghiến răng nghiến lợi nói:" Thật lạ tội nghiệp, ngài nhất định bị người phụ nữ kia uy hiếp"

Nữ tử 3:" Ngài đã cùng ta ân ái một đêm sao lại quên ta cơ chứ?"

----

Tống Ứng Diêu cảm thấy ủy khuất khi gả cho Phương Đàn. Một cái thánh chỉ biến hai người từ xa lạ trở nên gần gũi, sống chung cả đời với nhau.

Tống Ứng Diêu: Ta không cầu ngài yêu ta, ta chỉ muốn chúng ta lúc nào cũng đối xử với nhau như khách.

Phương Đàn: Người thận trọng, sâu sắc, đi một bước tính ba bước nhưng lại không thể tính nổi tại sao trái tim mình bị đánh cắp.

Bị ép buộc thành thân nhưng lại trở thành một đoạn truyền thuyết cử án tề mi.

Mọi người hãy đón đọc bức tranh tuyệt mỹ về tình yêu cừu hận.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 3 tuần trước
Chương 49: Chương 49 3 tuần trước
Chương 48: Chương 48 3 tuần trước
Chương 47: Chương 47 3 tuần trước
Chương 46: Chương 46 3 tuần trước
Chương 45: Ghen 3 tuần trước
Chương 44: Dạ du sông Tần Hoài 3 tuần trước
Chương 43: Ngắm mưa 3 tuần trước
Chương 42: Lúc lạnh lúc nóng 3 tuần trước
Chương 41: Rang muối quan chức Giang Nam 3 tuần trước
Chương 40: Chiêu xù Lý Thanh Nhữ 3 tuần trước
Chương 39: Phanh thây Lý Thanh Nhữ 3 tuần trước
Chương 38: Cùng nhau tâm sự 3 tuần trước
Chương 37: Bản vương không thích nam sắc 3 tuần trước
Chương 36: Hội tụ cùng quan viên 3 tuần trước
Chương 35: Sau tiệc rượu 3 tuần trước
Chương 34: Tiệc rượu với các quan lại 3 tuần trước
Chương 33: Đến Dương Châu 3 tuần trước
Chương 32: Ám sát 3 tuần trước
Chương 31: Bị tập kích 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 29: Bạc đầu 3 tuần trước
Chương 28: May áo 3 tuần trước
Chương 27: Toan tính 3 tuần trước
Chương 26: Bị triệu kiến 3 tuần trước
Chương 25: Vương phi lại bị bệnh 3 tuần trước
Chương 24: Gặp lại cố nhân 3 tuần trước
Chương 23: Tiệc Trung Thu 3 tuần trước
Chương 22: Vương phi mới thật sự là sài lang hổ báo 3 tuần trước
Chương 21: Biểu lộ 3 tuần trước
Chương 20: Tạm xa Vương Gia 3 tuần trước
Chương 19: Cùng giường cùng gối 3 tuần trước
Chương 18: Ném vòng 3 tuần trước
Chương 17: Kinh hãi 3 tuần trước
Chương 16: Dạ du 3 tuần trước
Chương 15: Lại mặt (hai) 3 tuần trước
Chương 14: Lại mặt (một) 3 tuần trước
Chương 13: Gặp các quản sự 3 tuần trước
Chương 12: Quan tâm 3 tuần trước
Chương 11: Về vương phủ 3 tuần trước
Chương 10: Rơi xuống nước 3 tuần trước
Chương 9: Ngự hoa viên 3 tuần trước
Chương 8: Ngày thứ hai 3 tuần trước
Chương 7: Lửa trong phòng hoa chúc 3 tuần trước
Chương 6: Hôn lễ 3 tuần trước
Chương 5: Tống Bằng Trình 3 tuần trước
Chương 4: Tống Ứng Diêu 3 tuần trước
Chương 3: Tứ hôn 3 tuần trước
Chương 2: Nói chuyện cùng mẫu thân 3 tuần trước
Chương 1: Gặp thái hậu 3 tuần trước
Chương 50: Chương 50 3 tuần trước
Chương 49: Chương 49 3 tuần trước
Chương 48: Chương 48 3 tuần trước
Chương 47: Chương 47 3 tuần trước
Chương 46: Chương 46 3 tuần trước
Chương 45: Ghen 3 tuần trước
Chương 44: Dạ du sông Tần Hoài 3 tuần trước
Chương 43: Ngắm mưa 3 tuần trước
Chương 42: Lúc lạnh lúc nóng 3 tuần trước
Chương 41: Rang muối quan chức Giang Nam 3 tuần trước
Chương 40: Chiêu xù Lý Thanh Nhữ 3 tuần trước
Chương 39: Phanh thây Lý Thanh Nhữ 3 tuần trước
Chương 38: Cùng nhau tâm sự 3 tuần trước
Chương 37: Bản vương không thích nam sắc 3 tuần trước
Chương 36: Hội tụ cùng quan viên 3 tuần trước
Chương 35: Sau tiệc rượu 3 tuần trước
Chương 34: Tiệc rượu với các quan lại 3 tuần trước
Chương 33: Đến Dương Châu 3 tuần trước
Chương 32: Ám sát 3 tuần trước
Chương 31: Bị tập kích 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 29: Bạc đầu 3 tuần trước
Chương 28: May áo 3 tuần trước
Chương 27: Toan tính 3 tuần trước
Chương 26: Bị triệu kiến 3 tuần trước
Chương 25: Vương phi lại bị bệnh 1 tuần trước
Chương 24: Gặp lại cố nhân 3 tuần trước
Chương 23: Tiệc Trung Thu 3 tuần trước
Chương 22: Vương phi mới thật sự là sài lang hổ báo 3 tuần trước
Chương 21: Biểu lộ 3 tuần trước
Chương 20: Tạm xa Vương Gia 3 tuần trước
Chương 19: Cùng giường cùng gối 3 tuần trước
Chương 18: Ném vòng 3 tuần trước
Chương 17: Kinh hãi 3 tuần trước
Chương 16: Dạ du 3 tuần trước
Chương 15: Lại mặt (hai) 3 tuần trước
Chương 14: Lại mặt (một) 3 tuần trước
Chương 13: Gặp các quản sự 3 tuần trước
Chương 12: Quan tâm 3 tuần trước
Chương 11: Về vương phủ 3 tuần trước
Chương 10: Rơi xuống nước 3 tuần trước
Chương 9: Ngự hoa viên 3 tuần trước
Chương 8: Ngày thứ hai 3 tuần trước
Chương 7: Lửa trong phòng hoa chúc 3 tuần trước
Chương 6: Hôn lễ 3 tuần trước
Chương 5: Tống Bằng Trình 3 tuần trước
Chương 4: Tống Ứng Diêu 3 tuần trước
Chương 3: Tứ hôn 3 tuần trước
Chương 2: Nói chuyện cùng mẫu thân 3 tuần trước
Chương 1: Gặp thái hậu 3 tuần trước
Chương 50: Chương 50 3 tuần trước
Chương 49: Chương 49 3 tuần trước
Chương 48: Chương 48 3 tuần trước
Chương 47: Chương 47 3 tuần trước
Chương 46: Chương 46 3 tuần trước
Chương 45: Ghen 3 tuần trước
Chương 44: Dạ du sông Tần Hoài 3 tuần trước
Chương 43: Ngắm mưa 3 tuần trước
Chương 42: Lúc lạnh lúc nóng 3 tuần trước
Chương 41: Rang muối quan chức Giang Nam 3 tuần trước
Chương 40: Chiêu xù Lý Thanh Nhữ 3 tuần trước
Chương 39: Phanh thây Lý Thanh Nhữ 3 tuần trước
Chương 38: Cùng nhau tâm sự 3 tuần trước
Chương 37: Bản vương không thích nam sắc 3 tuần trước
Chương 36: Hội tụ cùng quan viên 3 tuần trước
Chương 35: Sau tiệc rượu 3 tuần trước
Chương 34: Tiệc rượu với các quan lại 3 tuần trước
Chương 33: Đến Dương Châu 3 tuần trước
Chương 32: Ám sát 3 tuần trước
Chương 31: Bị tập kích 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 29: Bạc đầu 3 tuần trước
Chương 28: May áo 3 tuần trước
Chương 27: Toan tính 3 tuần trước
Chương 26: Bị triệu kiến 3 tuần trước
Chương 25: Vương phi lại bị bệnh 3 tuần trước
Chương 24: Gặp lại cố nhân 3 tuần trước
Chương 23: Tiệc Trung Thu 3 tuần trước
Chương 22: Vương phi mới thật sự là sài lang hổ báo 3 tuần trước
Chương 21: Biểu lộ 3 tuần trước
Chương 20: Tạm xa Vương Gia 3 tuần trước
Chương 19: Cùng giường cùng gối 3 tuần trước
Chương 18: Ném vòng 1 tuần trước
Chương 17: Kinh hãi 3 tuần trước
Chương 16: Dạ du 3 tuần trước
Chương 15: Lại mặt (hai) 3 tuần trước
Chương 14: Lại mặt (một) 3 tuần trước
Chương 13: Gặp các quản sự 3 tuần trước
Chương 12: Quan tâm 3 tuần trước
Chương 11: Về vương phủ 3 tuần trước
Chương 10: Rơi xuống nước 3 tuần trước
Chương 9: Ngự hoa viên 3 tuần trước
Chương 8: Ngày thứ hai 3 tuần trước
Chương 7: Lửa trong phòng hoa chúc 3 tuần trước
Chương 6: Hôn lễ 3 tuần trước
Chương 5: Tống Bằng Trình 3 tuần trước
Chương 4: Tống Ứng Diêu 3 tuần trước
Chương 3: Tứ hôn 3 tuần trước
Chương 2: Nói chuyện cùng mẫu thân 3 tuần trước
Chương 1: Gặp thái hậu 3 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420