Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Xuyên Không, nữ cường.
Editor: Phượng Chi Hạ.
Số chương: 178 chương + 9 ngoại truyện.

Nàng thân là đặc công xuất thân từ cục quân tình số 9, tinh thông nhiều hoạt động và kỹ năng, từ bảo vệ nguyên thủ quốc gia đếm ám sát những người có hại cho đất nước.

Nàng còn là người đứng đâu 3000 đặc công kỳ cựu của cục tình báo.

Hắn là Đế Vương được mệnh danh là kẻ máu lạnh, hắn chưa từng yêu ai, giết người không ghê tay, tàn sát trên chiến trường chỉ với thanh vũ khí lạnh của mình.

Nàng từ đặc công đứng đầu cao cao tại thượng, xuyên qua lại trở thành lãnh cung khí phụ bị thất sủng.

Ở cổ đại Quân Vương lãnh bạc tàn bạo, nữa đêm nhập mộng lại bị một thanh đoản kiếm lạnh lẽo kề ngay cổ, chính xác động mạch chủ.

Ai tiêu diệt ai?! 

Ai cứu vớt ai?!

"Bạo quân, ta đến từ cục tình báo số 9 quốc gia, nếu như ngươi còn dám mở miệng nói những lời bất kính đối với ta, cẩn thận ta phá nát hang ổ của ngươi!"

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 27-1: Liệt hỏa vấn tình (1) 2 tháng trước
Chương 26-2: Úp tay làm gió (2) 2 tháng trước
Chương 26-1: Úp tay làm gió (1) 2 tháng trước
Chương 25-2: Lật tay làm mưa (2) 2 tháng trước
Chương 25-1: Lật tay làm mưa (1) 2 tháng trước
Chương 24-2: Hoàng thành phong khởi (2) 2 tháng trước
Chương 24-1: Hoàng thành phong khởi (1) 2 tuần trước
Chương 23-2: Trà xanh tuyết trắng (2) 2 tháng trước
Chương 23-1: Trà xanh tuyết trắng (1) 2 tháng trước
Chương 22: Lại quyết liệt 2 tháng trước
Chương 21: Sở cung điều tình 2 tháng trước
Chương 20: Đắc tội tiểu nhân 2 tháng trước
Chương 19: Vị khách không mời 2 tháng trước
Chương 18-2: Cấm cung nội viện (2) 2 tháng trước
Chương 18-1: Cấm cung nội viện (1) 2 tháng trước
Chương 17-2: Đào xuất (2) 2 tháng trước
Chương 17-1: Đào xuất (1) 2 tháng trước
Chương 16: Gặp lại Thái Tử Tề An 2 tháng trước
Chương 15-2: Hành động lôi đình (2) 2 tháng trước
Chương 15-1: Hành động lôi đình (1) 2 tháng trước
Chương 14-2: Đặc công trở về (2) 2 tháng trước
Chương 14-1: Đặc công trở về (1) 2 tháng trước
Chương 13-2: Thiên hạ đại nghĩa (2) 2 tuần trước
Chương 13-1: Thiên hạ đại nghĩa (1) 2 tháng trước
Chương 12-2: Thái tử Tề An (2) 2 tháng trước
Chương 12-1: Thái tử Tề An (1) 2 tháng trước
Chương 11-2: Thời không quỷ dị (2) 1 tuần trước
Chương 11-1: Thời không quỷ dị (1) 2 tháng trước
Chương 10-2: Nhốt vào đại lao (2) 2 tháng trước
Chương 10-1: Nhốt vào đại lao (1) 1 tuần trước
Chương 9-2: Phu quân tiện nghi (2) 2 tháng trước
Chương 9-1: Phu quân tiện nghi (1) 2 tháng trước
Chương 8: Cung đình quỷ dị 2 tháng trước
Chương 7-3: Lần đầu gặp mặt (3) 2 tháng trước
Chương 7-2: Lần đầu gặp mặt (2) 2 tháng trước
Chương 7-1: Lần đầu gặp mặt (1) 2 tháng trước
Chương 6-2: Hậu cung Nam Sở (2) 2 tháng trước
Chương 6-1: Hậu cung Nam Sở (1) 2 tháng trước
Chương 5-2: Quốc gia bỏ rơi (2) 2 tháng trước
Chương 5-1: Quốc gia bỏ rơi (1) 2 tháng trước
Chương 4-2: Cơ cấu máu lạnh (2) 2 tháng trước
Chương 4-2: Cơ cấu máu lạnh (2) 2 tuần trước
Chương 4-1: Cơ cấu máu lạnh (1) 2 tháng trước
Chương 3-3: Thủ đoạn lôi đình (3) 2 tháng trước
Chương 3-2: Thủ đoạn lôi đình (2) 2 tháng trước
Chương 3-1: Thủ đoạn lôi đình (1) 2 tháng trước
Chương 2-2: Danh hiệu sơn miêu (2) 4 ngày trước
Chương 2-1: Danh hiệu sơn miêu (1) 2 tháng trước
Chương 1-2: Nhiệm vụ bắt đầu (2) 2 tháng trước
Chương 1-1: Nhiệm vụ bắt đầu (1) 2 tháng trước
Chương 27-1: Liệt hỏa vấn tình (1) 2 tháng trước
Chương 26-2: Úp tay làm gió (2) 2 tháng trước
Chương 26-1: Úp tay làm gió (1) 2 tháng trước
Chương 25-2: Lật tay làm mưa (2) 2 tháng trước
Chương 25-1: Lật tay làm mưa (1) 2 tháng trước
Chương 24-2: Hoàng thành phong khởi (2) 2 tháng trước
Chương 24-1: Hoàng thành phong khởi (1) 1 tuần trước
Chương 23-2: Trà xanh tuyết trắng (2) 1 tuần trước
Chương 23-1: Trà xanh tuyết trắng (1) 2 tháng trước
Chương 22: Lại quyết liệt 2 tháng trước
Chương 21: Sở cung điều tình 2 tháng trước
Chương 20: Đắc tội tiểu nhân 2 tuần trước
Chương 19: Vị khách không mời 2 tháng trước
Chương 18-2: Cấm cung nội viện (2) 2 tháng trước
Chương 18-1: Cấm cung nội viện (1) 2 tháng trước
Chương 17-2: Đào xuất (2) 1 tuần trước
Chương 17-1: Đào xuất (1) 2 tháng trước
Chương 16: Gặp lại Thái Tử Tề An 2 tháng trước
Chương 15-2: Hành động lôi đình (2) 2 tháng trước
Chương 15-1: Hành động lôi đình (1) 2 tháng trước
Chương 14-2: Đặc công trở về (2) 2 tuần trước
Chương 14-1: Đặc công trở về (1) 2 tuần trước
Chương 13-2: Thiên hạ đại nghĩa (2) 2 tháng trước
Chương 13-1: Thiên hạ đại nghĩa (1) 2 tháng trước
Chương 12-2: Thái tử Tề An (2) 1 tuần trước
Chương 12-1: Thái tử Tề An (1) 2 tháng trước
Chương 11-2: Thời không quỷ dị (2) 2 tháng trước
Chương 11-1: Thời không quỷ dị (1) 2 tháng trước
Chương 10-2: Nhốt vào đại lao (2) 2 tháng trước
Chương 10-1: Nhốt vào đại lao (1) 2 tháng trước
Chương 9-2: Phu quân tiện nghi (2) 2 tuần trước
Chương 9-1: Phu quân tiện nghi (1) 2 tháng trước
Chương 8: Cung đình quỷ dị 2 tháng trước
Chương 7-3: Lần đầu gặp mặt (3) 2 tháng trước
Chương 7-2: Lần đầu gặp mặt (2) 2 tháng trước
Chương 7-1: Lần đầu gặp mặt (1) 2 tháng trước
Chương 6-2: Hậu cung Nam Sở (2) 2 tháng trước
Chương 6-1: Hậu cung Nam Sở (1) 2 tháng trước
Chương 5-2: Quốc gia bỏ rơi (2) 2 tháng trước
Chương 5-1: Quốc gia bỏ rơi (1) 2 tháng trước
Chương 4-2: Cơ cấu máu lạnh (2) 2 tháng trước
Chương 4-2: Cơ cấu máu lạnh (2) 2 tháng trước
Chương 4-1: Cơ cấu máu lạnh (1) 2 tháng trước
Chương 3-3: Thủ đoạn lôi đình (3) 2 tháng trước
Chương 3-2: Thủ đoạn lôi đình (2) 2 tháng trước
Chương 3-1: Thủ đoạn lôi đình (1) 2 tháng trước
Chương 2-2: Danh hiệu sơn miêu (2) 2 tháng trước
Chương 2-1: Danh hiệu sơn miêu (1) 2 tháng trước
Chương 1-2: Nhiệm vụ bắt đầu (2) 2 tháng trước
Chương 1-1: Nhiệm vụ bắt đầu (1) 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420