Đế Tôn
Tác giả: Thạch Trư, Trạch Trư
Nguồn: Vip Văn Đàn
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Giới thiệu truyện:
Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn!

Võ đạo có thể Thông Thần!

Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

Nhận xét:
Sau thành công của Độc Bộ Thiên Hạ và Dã Man Vương Tọa, Trạch Trư lại tiếp tục bộc lộ tài năng về thể loại tiên huyễn của mình qua tác phẩm Đế Tôn.

Đế Tôn hội tụ đầy đủ các yếu tố mà Linh mỗ thích: pk gay cấn, tu luyện bài bản, tình tiết hài hước hấp dẫn, càng đọc càng phê! Mời các bạn thưởng thức!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Cường giả tụ tập 32 phút trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 2 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 1 ngày trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 2 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 2 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 17 giờ trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 2 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 17 giờ trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 1 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 6 ngày trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 ngày trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 2 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 2 ngày trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 17 giờ trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 2 ngày trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 1 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 2 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 2 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 4 giờ trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 2 ngày trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 2 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 17 giờ trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 1 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 2 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 2 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 2 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 6 ngày trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 1 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 2 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 18 giờ trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 2 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 1 ngày trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 1 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 1 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 2 ngày trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 2 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 1 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 1 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 2 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 17 giờ trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 2 ngày trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 2 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 21 phút trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 17 giờ trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 2 ngày trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 2 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 2 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 2 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 1 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 6 ngày trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 2 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 6 ngày trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 2 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 4 giờ trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 2 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 2 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 2 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 6 ngày trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 17 giờ trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 2 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 2 ngày trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 17 giờ trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 2 ngày trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 2 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 2 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 5 giờ trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 6 ngày trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 17 giờ trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 6 ngày trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 1 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 1 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 2 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 6 ngày trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 1 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 1 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 1 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 1 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 1 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 2 ngày trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 1 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 2 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 2 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 2 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tuần trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tuần trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tuần trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tuần trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tuần trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tuần trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tuần trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tuần trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tuần trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tuần trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tuần trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tuần trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tuần trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tuần trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tuần trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tuần trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tuần trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tuần trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tuần trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tuần trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 2 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 1 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 2 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 2 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tuần trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 2 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 2 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 1 năm trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 2 tuần trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 2 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 2 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 2 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 1 năm trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 2 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 2 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 2 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 2 tuần trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 2 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 2 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 2 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 2 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 2 tuần trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 2 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tuần trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tuần trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 1 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 2 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 2 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 2 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 2 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 2 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 2 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 2 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 2 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 2 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tuần trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 2 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 4 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 2 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 2 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 2 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 2 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 2 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 2 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 2 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 2 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 1 năm trước
Chương 20: Liều mạng một lần 1 tuần trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 2 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 2 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 2 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 2 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 2 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 2 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 2 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 2 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 2 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 2 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 2 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tuần trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 2 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 4 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 2 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 1 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 2 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 2 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 2 tuần trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 2 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 2 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 1 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 2 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 2 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 2 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 tuần trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 2 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 2 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 2 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 2 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 2 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 2 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 2 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 2 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 2 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 2 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 2 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 1 năm trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 1 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 2 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 1 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 2 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 2 tuần trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tuần trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 2 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 2 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 2 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 2 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 2 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tuần trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 ngày trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 2 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 2 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 2 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 2 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tuần trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 2 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 1 năm trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 4 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 2 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 2 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 2 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 2 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 2 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 2 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 2 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tuần trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 2 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 2 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 2 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 2 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 2 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 2 tuần trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 2 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 2 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 2 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tuần trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 2 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 2 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 2 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 2 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 2 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 2 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 2 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 2 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 2 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 2 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 1 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 2 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 2 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 3 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 3 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 2 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 3 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 2 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tuần trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tuần trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 2 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 2 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 2 tuần trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 2 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 1 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 2 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 1 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 2 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 1 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 2 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 2 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 3 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 1 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 2 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 3 tháng trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 2 tháng trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tháng trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 3 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 2 tuần trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 2 tuần trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tuần trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 2 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 3 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 2 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 3 tháng trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 3 tháng trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 3 tháng trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 1 tháng trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 3 tháng trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 3 tháng trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 3 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 3 tháng trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 3 tháng trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 3 tháng trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 3 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 3 tháng trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 3 tháng trước
Chương 27: Chốn hung hiểm 2 tháng trước
Chương 26: Hung hăng làm nhục 3 tháng trước
Chương 25: Đả thông tất cả 3 tháng trước
Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 3 tháng trước
Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 2 tháng trước
Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 3 tháng trước
Chương 21: Linh đan xá lợi 2 tháng trước
Chương 20: Liều mạng một lần 3 tháng trước
Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 1 tuần trước
Chương 18: Không bằng cầm thú 3 tuần trước
Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 3 tháng trước
Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 3 tháng trước
Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 3 tháng trước
Chương 14: Cướp ổ giao long 3 tuần trước
Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 2 tháng trước
Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 3 tháng trước
Chương 11: Con gái Dược Vương 3 tháng trước
Chương 10: Con rắn độc khổng lồ 3 tháng trước
Chương 9: Ý chí võ đạo 3 tháng trước
Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên 3 tháng trước
Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết 3 tháng trước
Chương 6: Bước đầu thắng lợi 3 tháng trước
Chương 5: Tay mơ tiến bộ 3 tháng trước
Chương 4: Vô cùng nguy hiểm 3 tháng trước
Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai 3 tháng trước
Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc 3 tháng trước
Chương 1: Nhà có yêu hồ 3 tháng trước
Chương 50: Cường giả tụ tập 2 tháng trước
Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 3 tháng trước
Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 3 tháng trước
Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 3 tháng trước
Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 3 tháng trước
Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 3 tháng trước
Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 3 tháng trước
Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 3 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Thần công 3 tháng trước
Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 3 tháng trước
Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 2 tuần trước
Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 1 năm trước
Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 1 năm trước
Chương 37: Chính diện xung đột (2) 1 năm trước
Chương 36: Chính diện xung đột (1) 1 năm trước
Chương 35: Truy sát đến cùng 1 năm trước
Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 2 tháng trước
Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 1 năm trước
Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 1 năm trước
Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 1 năm trước
Chương 30: Hàng phục yêu vương 2 tháng trước
Chương 29: Tông sư luyện đan 1 năm trước
Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 1 năm trước
Chương 27: Chốn hung hiểm