Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)
Tác giả: Bút doanh doanh đích hoa nhi
Thể loại: Đam Mỹ
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể loại: fanfic HP, nhất thụ nhất công
CP chính: Harry x Snape, Regulus x Sirius , Draco x Voldy, Ron x Draco

Chuyện lạ

Năm 2004, ngày 2 tháng 5

Ngày giỗ ân cần thăm hỏi, đưa cho giáo sư Severus Snape kính yêu, em là Harry, hiện tại mọi chuyện đều tốt…

Harry thường xuyên cùng mọi người đi nhìn Albus, ở trong suy nghĩ của Harry, ở trong suy nghĩ rất nhiều người, Albus đều là một người vĩ đại, một người vĩ đại được mọi người vĩnh viễn nhớ. Mộ ông luôn không thiếu hoa tươi cùng những lời thăm hỏi ân cần, đương nhiên còn có đồ ngọt, cũng có người tặng ông bít tất lông dê. Một năm bốn mùa, đều có những phù thủy nhỏ mộ danh đến mộ bia chiêm ngưỡng vinh quang làm cho mộ Albus đều nhanh biến thành địa điểm du lịch.......

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 2 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tuần trước
Chương 48: Chương 48 2 tháng trước
Chương 47: Chương 47 2 tháng trước
Chương 46: Chương 46 2 tháng trước
Chương 45: Chương 45 2 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tuần trước
Chương 43: Chương 43 2 tháng trước
Chương 42: Chương 42 2 tháng trước
Chương 41: Chương 41 2 tháng trước
Chương 40: Chương 40 2 tháng trước
Chương 39: Chương 39 2 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tuần trước
Chương 37: Chương 37 2 tháng trước
Chương 36: Chương 36 2 tháng trước
Chương 35: Chương 35 2 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tuần trước
Chương 33: Chương 33 2 tháng trước
Chương 32: Chương 32 2 tháng trước
Chương 31: Chương 31 2 tháng trước
Chương 30: Chương 30 2 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tuần trước
Chương 28: Chương 28 2 tháng trước
Chương 27: Chương 27 2 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tuần trước
Chương 25: Chương 25 2 tháng trước
Chương 24: Chương 24 2 tháng trước
Chương 23: Chương 23 2 tháng trước
Chương 22: Chương 22 2 tháng trước
Chương 21: Chương 21 2 tháng trước
Chương 20: Chương 20 2 tháng trước
Chương 19: Chương 19 2 tháng trước
Chương 18: Chương 18 2 tháng trước
Chương 17: Chương 17 2 tháng trước
Chương 16: Chương 16 2 tháng trước
Chương 15: Chương 15 2 tháng trước
Chương 14: Chương 14 2 tháng trước
Chương 13: Chương 13 2 tháng trước
Chương 12: Chương 12 2 tháng trước
Chương 11: Chương 11 2 tháng trước
Chương 10: Chương 10 2 tháng trước
Chương 9: Chương 9 2 tháng trước
Chương 8: Chương 8 2 tháng trước
Chương 7: Chương 7 2 tháng trước
Chương 6: Chương 6 2 tháng trước
Chương 5: Chương 5 2 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tuần trước
Chương 3: Chương 3 1 tuần trước
Chương 2: Chương 2 2 tháng trước
Chương 1: Chương 1 2 tháng trước
Chương 50: Chương 50 2 tháng trước
Chương 49: Chương 49 2 tháng trước
Chương 48: Chương 48 2 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tuần trước
Chương 46: Chương 46 1 tuần trước
Chương 45: Chương 45 2 tháng trước
Chương 44: Chương 44 2 tháng trước
Chương 43: Chương 43 2 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tuần trước
Chương 41: Chương 41 2 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tuần trước
Chương 39: Chương 39 1 tuần trước
Chương 38: Chương 38 2 tháng trước
Chương 37: Chương 37 2 tháng trước
Chương 36: Chương 36 2 tháng trước
Chương 35: Chương 35 2 tháng trước
Chương 34: Chương 34 6 ngày trước
Chương 33: Chương 33 2 tháng trước
Chương 32: Chương 32 2 tháng trước
Chương 31: Chương 31 2 tháng trước
Chương 30: Chương 30 2 tháng trước
Chương 29: Chương 29 2 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tuần trước
Chương 27: Chương 27 2 tháng trước
Chương 26: Chương 26 2 tháng trước
Chương 25: Chương 25 2 tháng trước
Chương 24: Chương 24 2 tháng trước
Chương 23: Chương 23 2 tháng trước
Chương 22: Chương 22 2 tháng trước
Chương 21: Chương 21 2 tháng trước
Chương 20: Chương 20 2 tháng trước
Chương 19: Chương 19 2 tháng trước
Chương 18: Chương 18 2 tháng trước
Chương 17: Chương 17 2 tháng trước
Chương 16: Chương 16 2 tháng trước
Chương 15: Chương 15 2 tháng trước
Chương 14: Chương 14 2 tháng trước
Chương 13: Chương 13 2 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tuần trước
Chương 11: Chương 11 2 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tuần trước
Chương 9: Chương 9 2 tháng trước
Chương 8: Chương 8 2 tháng trước
Chương 7: Chương 7 2 tháng trước
Chương 6: Chương 6 2 tháng trước
Chương 5: Chương 5 2 tháng trước
Chương 4: Chương 4 2 tháng trước
Chương 3: Chương 3 2 tháng trước
Chương 2: Chương 2 2 tháng trước
Chương 1: Chương 1 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420