Minh Triều Ngụy Quân Tử
Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn
Nguồn: Vip Văn Đàn
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Truyện Minh Triều Ngụy Quân Tử của tác giả Tặc Mi Thử Nhãn thuộc thể loại truyện lịch sử nhưng không được chú trọng về vấn đề này cho lắm vì, bạn thấy đấy, ở tên truyện đã có chữ "ngụy quân tử" rồi, truyện lấy chủ đạo hài hước làm chủ đạo.

Nội dung truyện với những màn phiêu lưu trên chốn giang hồ, những khó khăn ở đất miền Nam, tình thầy trò, huynh đệ và cả chính trị lẫn thời thế. Hoàng 
đế Hiếu Tông trọng hưng Đại Minh, tiểu tử Chính Đức hoang đường phóng đãng, sĩ tử sục sôi bàn chuyện giang sơn, Hán Vệ phiên úy như sói như hổ.

Ở cái thời đại cơ hội và nguy cơ cùng cùng tồn tại, tại triều Đại Minh thịnh thế rộn ràng, một người trẻ tuổi tên là Tần Kham thổi thêm chút gió xuân. Khi hắn dùng tư thái phong nhã làm xằng làm bậy, định nghĩa trong lòng thần, võ tướng thái giám Đại Minh đối với hai chữ "Quân tử" cuối cùng cũng triệt để đảo điên. Nhưng tác phẩm vẫn chân thực, sống động lại logic, mang theo dáng dấp cũng những truyện lịch sử khác!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 tuần trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 tuần trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 tuần trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 2 ngày trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 tuần trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 ngày trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 2 ngày trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 tuần trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 tuần trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 ngày trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 10 giờ trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 2 ngày trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước
Chương 50: Lôi kéo chèn ép 1 tuần trước
Chương 49: Bách hộ thượng nhiệm 1 tuần trước
Chương 48: Mới đến 1 tuần trước
Chương 47: Chia tay ngoài thành 1 tuần trước
Chương 46: Tới Nam Kinh nhậm chức 1 tuần trước
Chương 45: Cẩm y tới cửa 1 tuần trước
Chương 44: Ước hẹn một năm (1+2) 1 tuần trước
Chương 43: Hán Vệ chi tranh 1 tuần trước
Chương 42: Cố sự kiếp trước 1 tuần trước
Chương 41: Vấn đề tình cảm 1 tuần trước
Chương 40: Ra tay quá nặng 1 tuần trước
Chương 39: Tính sổ sau chuyện 1 tuần trước
Chương 38: Quốc Công chi nộ 1 tuần trước
Chương 37: Không uổng thời trẻ 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió buông xuống 1 tuần trước
Chương 35: Hộ bộ loạn chiến 1 tuần trước
Chương 34: Oan gia ngày xưa 1 tuần trước
Chương 33: Bờ đối diện của biển xanh 1 tuần trước
Chương 32: Thân bất do kỷ 1 tuần trước
Chương 31: Lý do vớ vẩn 1 tuần trước
Chương 30: Quyền quý tham ăn 1 tuần trước
Chương 29: Thuận dòng ngược dòng 1 tuần trước
Chương 28: Di họa Giang Đông 1 tuần trước
Chương 27: Bắt chuột 1 tuần trước
Chương 26: Phương thức ghi nợ 1 tuần trước
Chương 25: Vấn đề sổ sách 1 tuần trước
Chương 24: Sư gia mới nhận chức 1 tuần trước
Chương 23: Lại tới Nha môn 1 tuần trước
Chương 22: Tri huyện mời! 1 tuần trước
Chương 21: Đàn bà trốn nợ 1 tuần trước
Chương 20: Tiếp tục kiếm chác 1 1 tuần trước
Chương 19: Công thành lui thân 1 tuần trước
Chương 18: Đổi thế 1 tuần trước
Chương 17: Hóa hiểm vi an (Hạ) 1 tuần trước
Chương 16: Hóa hiểm vi an (Trung) 1 tuần trước
Chương 15: Hóa hiểm vi an (Thượng) 1 tuần trước
Chương 14: Năm xưa đen đủi 1 tuần trước
Chương 13: Mối nguy của Đỗ gia 1 tuần trước
Chương 12: Lộ 1 tuần trước
Chương 11: Nức tiếng Giang Nam 1 tuần trước
Chương 10: Tài tử xổ thơ 1 tuần trước
Chương 9: Giang Nam tài tử 1 tuần trước
Chương 8: Tay không bắt giặc!(Hạ) 1 tuần trước
Chương 7: Tay không bắt giặc!(Thượng) 1 tuần trước
Chương 6: Đen ơi là đen! 1 tuần trước
Chương 5: Ác mộng nha môn! 1 tuần trước
Chương 4: Tai bay vạ gió 1 tuần trước
Chương 3: Tần thị tộc thúc 1 tuần trước
Chương 2: Treo cổ tú tài 1 tuần trước
Chương 1: Thất ý tướng công 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420