Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ
Tác giả: Hoa Viên Nguyệt
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Edit: Miino

Nàng là phế vật vô dụng nhất trong gia tộc (mô típ quen thuộc a) , yếu đuối vô năng, trí lực rất thấp, mặt đày mụn độc, bị ngược chết thảm, nhưng mà lại trợn mắt, ánh mắt sang rực, khiến người sợ hãi!

Hết thảy đều đã xảy rat hay đổi nghiêng trời lệch đất, làm xấu xí dung nhan biến mất, đó là thế nào dung mạo khuynh thành! Mới lộ đường kiếm, nàng đúng là tiên thiên hồn ấn giả! Hắn, Hiên Viên đế quốc Minh vương, thị huyết lãnh khốc, tàn nhẫn vô tình, lại cô đơn vì nàng khuynh tẫn , "Vì ngươi, vạn kiếp bất phục lại như thế nào."

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 19-4: Truyền thừa (4) 40 phút trước
Chương 19-3: Truyền thừa (3) 6 tháng trước
Chương 19-2: Truyền thừa (2) 6 tháng trước
Chương 19-1: Truyền thừa (1) 4 tháng trước
Chương 18-3: Thần thú bị phong ấn (3) 4 tháng trước
Chương 18-2: Thần thú bị phong ấn (2) 3 tuần trước
Chương 18-1: Thần thú bị phong ấn (1) 1 tháng trước
Chương 17-2: Ám linh (2) 1 tháng trước
Chương 17-1: Ám linh (1) 1 tháng trước
Chương 16: Tiên thiên hồn ấn giả 1 tháng trước
Chương 15-2: Ảo cảnh (2) 1 tháng trước
Chương 15-1: Ảo cảnh (1) 1 tháng trước
Chương 14: Âm u linh lực 1 tháng trước
Chương 13-2: Li nguyệt (2) 1 tháng trước
Chương 13-1: Li nguyệt (1) 1 tháng trước
Chương 12: Trọng tố gân mạch 1 tháng trước
Chương 11: Nàng không phải người bình thường 1 tháng trước
Chương 10: Nam tử thần bí 1 tháng trước
Chương 9: Tiếp ta một chiêu 1 tháng trước
Chương 8-2: Gia chủ triệu kiến (2) 1 tháng trước
Chương 8-1: Gia chủ triệu kiến (1) 1 tháng trước
Chương 7: Gây sự 1 tháng trước
Chương 6: Bị theo dõi 1 tháng trước
Chương 5: Sòng bạc 1 tháng trước
Chương 4-2: Hạ độc (tiếp) 1 tháng trước
Chương 4-1: Hạ độc 1 tháng trước
Chương 3: Ta muốn ăn thịt a ! 1 tháng trước
Chương 2: Phế vật Ninh gia 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên không 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420