Phượng Điểm Giang Sơn
Tác giả: Ngư Nghiệt
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Giới Thiệu

Cát vàng đầy trời, gió tanh mưa máu, chiến mã rong ruổi, ngân thương cuồng đao.
Nàng, là Phượng Diệu công chúa hay Tuyết Hồn tướng quân.
Hắn, Ám Long tướng quân cũng là Điểm Thương tứ Hoàng Tử.
Đao thương tương chiến, đúng là ngang tay.
Từ nay về sau nàng vì hắn mà bị sỉ nhục cả đời, hắn vì nàng mà có tỳ vết không thể nào rửa sạch.
Nhưng vì thế mà nhớ đến nhau.
Hắn nói: “Hứa với ngươi giang sơn này sẽ là sính lễ?”
Nàng cười lạnh nhạt, khẽ mở đôi môi anh đào: “…Hoàng Thượng, nếu hứa giang sơn, ta sẽ gả cho người!”
Hắn ngưng thần trầm tư “Để trẫm suy nghĩ...”

 

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương 28 phút trước
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ 1 tuần trước
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong 1 tuần trước
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí 1 tuần trước
Chương 45: Ngươi Là Ai? 1 tuần trước
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần 1 tuần trước
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan 1 tuần trước
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ 1 tuần trước
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai 1 tuần trước
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc 1 tuần trước
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương 1 tuần trước
Chương 38: Nhận Giải Dược? 1 tuần trước
Chương 37: Kéo Tơ (P3) 1 tuần trước
Chương 36: Kéo Tơ (P2) 1 tuần trước
Chương 35: Kéo Tơ (P1) 1 tuần trước
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ 1 tuần trước
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc 1 tuần trước
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng 1 tuần trước
Chương 31: Tình hình trong màn trướng 1 tuần trước
Chương 30: Giường êm nệm ấm 1 tuần trước
Chương 29: Đào hoa lâu (P3) 1 tuần trước
Chương 28: Đào hoa lâu (P2) 1 tuần trước
Chương 27: Đào hoa lâu (P1) 1 tuần trước
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu! 1 tuần trước
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội 1 tuần trước
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà 1 tuần trước
Chương 23: Huyết Ảnh Sương 1 tuần trước
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra 1 tuần trước
Chương 21: Tương Kế Tự Kế 1 tuần trước
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài 1 tuần trước
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị 1 tuần trước
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu 1 tuần trước
Chương 17: Công Tử Áo Lam 1 tuần trước
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận 1 tuần trước
Chương 15: Mị Lực Gây Họa 1 tuần trước
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc 1 tuần trước
Chương 13: Mị Lực Binh Thư 1 tuần trước
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối 1 tuần trước
Chương 11: Ngũ nhi thú sự 1 tuần trước
Chương 10: Ánh trăng như nước 1 tuần trước
Chương 9: Điều tra 1 tuần trước
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường 1 tuần trước
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu 1 tuần trước
Chương 6: Trầm lãnh 1 tuần trước
Chương 5: Ta là Thủy Nhan! 1 tuần trước
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận 1 tuần trước
Chương 3: Hoa chúc huyết hận 1 tuần trước
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc 1 tuần trước
Chương 1-2: Thành Hôn 1 tuần trước
Chương 1-1: Tiết tử 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương 1 tuần trước
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ 1 tuần trước
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong 1 tuần trước
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí 1 tuần trước
Chương 45: Ngươi Là Ai? 1 tuần trước
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần 1 tuần trước
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan 1 tuần trước
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ 1 tuần trước
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai 1 tuần trước
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc 1 tuần trước
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương 1 tuần trước
Chương 38: Nhận Giải Dược? 1 tuần trước
Chương 37: Kéo Tơ (P3) 1 tuần trước
Chương 36: Kéo Tơ (P2) 1 tuần trước
Chương 35: Kéo Tơ (P1) 1 tuần trước
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ 1 tuần trước
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc 1 tuần trước
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng 1 tuần trước
Chương 31: Tình hình trong màn trướng 1 tuần trước
Chương 30: Giường êm nệm ấm 1 tuần trước
Chương 29: Đào hoa lâu (P3) 1 tuần trước
Chương 28: Đào hoa lâu (P2) 1 tuần trước
Chương 27: Đào hoa lâu (P1) 1 tuần trước
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu! 1 tuần trước
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội 1 tuần trước
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà 1 tuần trước
Chương 23: Huyết Ảnh Sương 1 tuần trước
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra 1 tuần trước
Chương 21: Tương Kế Tự Kế 1 tuần trước
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài 1 tuần trước
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị 1 tuần trước
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu 1 tuần trước
Chương 17: Công Tử Áo Lam 1 tuần trước
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận 1 tuần trước
Chương 15: Mị Lực Gây Họa 1 tuần trước
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc 1 tuần trước
Chương 13: Mị Lực Binh Thư 1 tuần trước
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối 1 tuần trước
Chương 11: Ngũ nhi thú sự 1 tuần trước
Chương 10: Ánh trăng như nước 1 tuần trước
Chương 9: Điều tra 1 tuần trước
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường 1 tuần trước
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu 1 tuần trước
Chương 6: Trầm lãnh 1 tuần trước
Chương 5: Ta là Thủy Nhan! 1 tuần trước
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận 1 tuần trước
Chương 3: Hoa chúc huyết hận 1 tuần trước
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc 1 tuần trước
Chương 1-2: Thành Hôn 1 tuần trước
Chương 1-1: Tiết tử 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương 1 tuần trước
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ 1 tuần trước
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong 1 tuần trước
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí 1 tuần trước
Chương 45: Ngươi Là Ai? 1 tuần trước
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần 1 tuần trước
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan 1 tuần trước
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ 1 tuần trước
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai 1 tuần trước
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc 1 tuần trước
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương 1 tuần trước
Chương 38: Nhận Giải Dược? 1 tuần trước
Chương 37: Kéo Tơ (P3) 1 tuần trước
Chương 36: Kéo Tơ (P2) 1 tuần trước
Chương 35: Kéo Tơ (P1) 1 tuần trước
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ 1 tuần trước
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc 1 tuần trước
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng 1 tuần trước
Chương 31: Tình hình trong màn trướng 1 tuần trước
Chương 30: Giường êm nệm ấm 1 tuần trước
Chương 29: Đào hoa lâu (P3) 1 tuần trước
Chương 28: Đào hoa lâu (P2) 1 tuần trước
Chương 27: Đào hoa lâu (P1) 1 tuần trước
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu! 1 tuần trước
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội 1 tuần trước
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà 1 tuần trước
Chương 23: Huyết Ảnh Sương 1 tuần trước
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra 1 tuần trước
Chương 21: Tương Kế Tự Kế 1 tuần trước
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài 1 tuần trước
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị 1 tuần trước
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu 1 tuần trước
Chương 17: Công Tử Áo Lam 1 tuần trước
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận 1 tuần trước
Chương 15: Mị Lực Gây Họa 1 tuần trước
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc 1 tuần trước
Chương 13: Mị Lực Binh Thư 1 tuần trước
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối 1 tuần trước
Chương 11: Ngũ nhi thú sự 1 tuần trước
Chương 10: Ánh trăng như nước 1 tuần trước
Chương 9: Điều tra 1 tuần trước
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường 1 tuần trước
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu 1 tuần trước
Chương 6: Trầm lãnh 1 tuần trước
Chương 5: Ta là Thủy Nhan! 1 tuần trước
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận 1 tuần trước
Chương 3: Hoa chúc huyết hận 1 tuần trước
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc 1 tuần trước
Chương 1-2: Thành Hôn 1 tuần trước
Chương 1-1: Tiết tử 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420