Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân
Tác giả: Hoa Nhật Phi
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Editor + Beta: Nhóm dịch Quýt Ngọt Sen Thơm

Uổng có mỹ mạo kinh diễm thiên hạ, thế nhưng số mệnh lại thê thảm không nỡ nhìn.

Đời trước Tứ cô nương Kỷ gia vang danh khắp chốn vì dung mạo của mình, thế nhưng thật sự là hồng nhan bạc mệnh.

Cuộc đời nhấp nhô, sai gả ba lần, cuối cùng chính là dung mạo bị hủy, đức hạnh bôi đen, gia tộc đuổi ra khỏi thành.

Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn nàng lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.

Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 4 ngày trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 3 ngày trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 8 giờ trước
Chương 39: Chương 39 2 ngày trước
Chương 38: Chương 38 4 ngày trước
Chương 37: Chương 37 5 ngày trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 ngày trước
Chương 34: Chương 34 2 ngày trước
Chương 33: Chương 33 2 ngày trước
Chương 32: Chương 32 2 ngày trước
Chương 31: Chương 31 4 ngày trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 4 ngày trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 2 ngày trước
Chương 23: Chương 23 4 ngày trước
Chương 22: Chương 22 2 ngày trước
Chương 21: Chương 21 1 ngày trước
Chương 20: Chương 20 4 ngày trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 5 ngày trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 5 ngày trước
Chương 15: Chương 15 4 ngày trước
Chương 14: Chương 14 4 ngày trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 3 ngày trước
Chương 11: Chương 11 3 ngày trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 4 ngày trước
Chương 7: Chương 7 3 ngày trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 4 ngày trước
Chương 4: Chương 4 4 ngày trước
Chương 3: Chương 3 4 ngày trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Tiết tử 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 2 ngày trước
Chương 49: Chương 49 3 ngày trước
Chương 48: Chương 48 4 ngày trước
Chương 47: Chương 47 4 tuần trước
Chương 46: Chương 46 4 ngày trước
Chương 45: Chương 45 3 ngày trước
Chương 44: Chương 44 4 ngày trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 4 tuần trước
Chương 41: Chương 41 4 ngày trước
Chương 40: Chương 40 4 tuần trước
Chương 39: Chương 39 5 ngày trước
Chương 38: Chương 38 3 ngày trước
Chương 37: Chương 37 4 ngày trước
Chương 36: Chương 36 4 ngày trước
Chương 35: Chương 35 1 ngày trước
Chương 34: Chương 34 3 ngày trước
Chương 33: Chương 33 3 ngày trước
Chương 32: Chương 32 5 ngày trước
Chương 31: Chương 31 3 tuần trước
Chương 30: Chương 30 4 tuần trước
Chương 29: Chương 29 4 ngày trước
Chương 28: Chương 28 2 ngày trước
Chương 27: Chương 27 4 ngày trước
Chương 26: Chương 26 4 tuần trước
Chương 25: Chương 25 4 ngày trước
Chương 24: Chương 24 4 ngày trước
Chương 23: Chương 23 4 ngày trước
Chương 22: Chương 22 4 tuần trước
Chương 21: Chương 21 4 tuần trước
Chương 20: Chương 20 4 ngày trước
Chương 19: Chương 19 4 tuần trước
Chương 18: Chương 18 4 tuần trước
Chương 17: Chương 17 4 tuần trước
Chương 16: Chương 16 4 tuần trước
Chương 15: Chương 15 4 ngày trước
Chương 14: Chương 14 2 ngày trước
Chương 13: Chương 13 4 ngày trước
Chương 12: Chương 12 4 tuần trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 4 ngày trước
Chương 9: Chương 9 4 ngày trước
Chương 8: Chương 8 4 ngày trước
Chương 7: Chương 7 4 tuần trước
Chương 6: Chương 6 4 ngày trước
Chương 5: Chương 5 1 giờ trước
Chương 4: Chương 4 4 tuần trước
Chương 3: Chương 3 4 ngày trước
Chương 2: Chương 2 3 tuần trước
Chương 1: Tiết tử 5 ngày trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420