Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Tác giả: Tạ Trường Thành
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Hắn là thanh niên tài tuấn của địa cầu, sống tại thế kỷ 21!

Chiến sĩ sư? Pháp sư? Thuần thú sư sao? Còn cả cái siêu cấp hệ thống nữa, ta chẳng ngại ở dị giới tung hoành một phen!

Nhất thống thiên hạ

Ân oán tình cừu

Say mộng mỹ nhân

Huynh đệ sinh tử

Tiếu ngạo giang hồ, trật tự thế giới!

Hoàng Chấn Minh ta đặt quy tắc!!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Gặp lại Linh San 4 giờ trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 ngày trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 ngày trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 1 ngày trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 17 giờ trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 ngày trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 ngày trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 ngày trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 ngày trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 2 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 ngày trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 ngày trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 4 ngày trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 6 ngày trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 4 ngày trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 ngày trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 ngày trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 11 giờ trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 5 ngày trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 ngày trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 4 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 ngày trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 6 ngày trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 giờ trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 6 ngày trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 6 ngày trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 ngày trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 ngày trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 ngày trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 ngày trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 1 ngày trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 ngày trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 4 ngày trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 ngày trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 6 ngày trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 ngày trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 2 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 2 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 3 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 3 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 ngày trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 3 tuần trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 3 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 3 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 3 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 3 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 3 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 3 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 3 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 3 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 3 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 3 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 3 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 3 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 3 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 3 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 3 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 3 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 3 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 3 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 3 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 3 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 3 tuần trước
Chương 22: Đàn guitar 3 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 3 tuần trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tuần trước
Chương 18: Đòn sát thủ 3 tuần trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 3 tuần trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 3 tuần trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 3 tuần trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 3 tuần trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 3 tuần trước
Chương 11: Pikachu 3 tuần trước
Chương 10: Chiến đấu 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 3 tuần trước
Chương 7: Đột phá 3 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 4 ngày trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 3 tuần trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 3 tuần trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 3 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420