Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Tác giả: Tạ Trường Thành
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Hắn là thanh niên tài tuấn của địa cầu, sống tại thế kỷ 21!

Chiến sĩ sư? Pháp sư? Thuần thú sư sao? Còn cả cái siêu cấp hệ thống nữa, ta chẳng ngại ở dị giới tung hoành một phen!

Nhất thống thiên hạ

Ân oán tình cừu

Say mộng mỹ nhân

Huynh đệ sinh tử

Tiếu ngạo giang hồ, trật tự thế giới!

Hoàng Chấn Minh ta đặt quy tắc!!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 ngày trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tuần trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tuần trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tuần trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tuần trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tuần trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tuần trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tuần trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tuần trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tuần trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tuần trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tuần trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tuần trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tuần trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tuần trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tuần trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tuần trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tuần trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tuần trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tuần trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tuần trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 ngày trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tuần trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 3 tuần trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 3 tuần trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 3 tuần trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 ngày trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tuần trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tuần trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 1 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 1 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 1 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 1 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 1 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 1 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 1 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 ngày trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 1 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 7 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 11 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tuần trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 3 tuần trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 8 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 1 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tuần trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 1 tuần trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 1 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 2 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 2 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 2 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 1 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 1 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 1 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tháng trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 1 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 1 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 1 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 2 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 1 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 1 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 1 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 1 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 1 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 1 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 2 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 2 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 2 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 2 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 2 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 2 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 1 tháng trước
Chương 11: Pikachu 1 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước
Chương 50: Gặp lại Linh San 2 tháng trước
Chương 49: Tiểu Nhã cố sự 2 tháng trước
Chương 48: Thất tinh công chúa bảo bảo 2 tháng trước
Chương 47: Thiên Sát tiểu đội 2 tuần trước
Chương 46: Thiên Địa Tạo Hóa Công uy mãnh 2 tháng trước
Chương 45: Lôi Trấn Tông kẻ thù 2 tháng trước
Chương 44: Ai mà không sợ mẫu thân 2 tháng trước
Chương 43: Một tháng ước hẹn phân chia 2 tháng trước
Chương 42: Hắn là cái gì chức nghiệp 2 tháng trước
Chương 41: Kết bái huynh đệ 2 tháng trước
Chương 40: Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền 2 tháng trước
Chương 39: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2 tháng trước
Chương 38: Bát Hùng Tụ Hợp, Thiếu niên anh hùng 9 tháng trước
Chương 37: Chu Du, Trương Vô Kỵ 2 tháng trước
Chương 36: Tiếu Ngạo Giang Hồ Danh trấn quốc gia 2 tháng trước
Chương 35: Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 tháng trước
Chương 34: Truyền kì kể chuyện nhiệm vụ 2 tháng trước
Chương 33: Mối thù Thái Bình thôn 2 tháng trước
Chương 32: Kiều Phong vs Triệu Vân 2 tháng trước
Chương 31: Hệ thống đổi mới 2 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ Chính tuyến 2 tháng trước
Chương 29: Hitokage nghiền ép 2 tháng trước
Chương 28: Hitokage xuất chiến 2 tháng trước
Chương 27: Hệ thống nâng cấp hoàn thành 2 tháng trước
Chương 26: Lại bất tỉnh 2 tháng trước
Chương 25: Hắc man hùng thực lực 2 tháng trước
Chương 24: Tình báo sai 2 tháng trước
Chương 23: Một khúc mong kiếp sau vẫn là anh em 1 tháng trước
Chương 22: Đàn guitar 2 tháng trước
Chương 21: Tự bạo 1 tháng trước
Chương 20: Phối hợp đoàn đội 1 tháng trước
Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ 2 tháng trước
Chương 18: Đòn sát thủ 1 tháng trước
Chương 17: Hệ thống nâng cấp 1 tháng trước
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất 1 tháng trước
Chương 15: Pháp sư thiên tài 1 tháng trước
Chương 14: Kim Thiền thoát xác 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ 2 1 tháng trước
Chương 12: Lịch lãm rèn luyện 2 tháng trước
Chương 11: Pikachu 2 tháng trước
Chương 10: Chiến đấu 2 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ đầu tiên 2 tháng trước
Chương 8: Phụ thân Hoàng Chấn Giang 2 tháng trước
Chương 7: Đột phá 2 tháng trước
Chương 6: Tiểu thiếu gia trưởng thành 2 tháng trước
Chương 5: Khởi đầu 2 tháng trước
Chương 4: Thất đại thế gia Thái Minh Trấn 2 tháng trước
Chương 3: Hệ Thống Game trong mơ 2 tháng trước
Chương 2: Hoàng thiên đại lục 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420