Quy Tắc Bẫy Tập Thể
Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: younnatmt.wordpress.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Số chương: 53 + 1 ngoại truyện
Nguồn cv: Tàng thư viện 
Edit: younnatmt

Nói ngắn gọn thì đây là một câu chuyện với môtip khá quen thuộc , Tiểu Bạch thỏ PK Đại Sói xám để dẫn tới kết cục Happy ending .

(Thật sự thì mình muốn gọi là Chuyện tình bánh đậu xanh cơ)

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Tình cảm nghịch chuyển 15 phút trước
Chương 49: Áp đảo từng bước một 4 tháng trước
Chương 48: Giường là có thể lên như vậy 4 tháng trước
Chương 47: Cầu hôn không phải đơn giản như vậy 3 tuần trước
Chương 46: Gian tình rõ rành rành 4 tháng trước
Chương 45: Cẩn thận có sói tới gần 4 tháng trước
Chương 44: An công tử “không thẳng” được ? 4 tháng trước
Chương 43: Hôn môi là có thể 4 tháng trước
Chương 42: Bùng nổ 4 tháng trước
Chương 41: Anh ấy hôn ta ? 4 tháng trước
Chương 40: Anh hùng ! 1 tuần trước
Chương 39: Lòng đàn ông như kim đáy biển 4 tháng trước
Chương 38: An công tử tức giận 4 tháng trước
Chương 37: Tập kích 4 tháng trước
Chương 36: Ngoài ý muốn 1 tháng trước
Chương 35: Hai ta không thuần khiết 1 tuần trước
Chương 34: Báo thù 1 tuần trước
Chương 33: An công tử đến gặp người lớn nhà ta 1 tháng trước
Chương 32: Chui vào lòng An 4 tháng trước
Chương 31: Bị đá 4 tháng trước
Chương 30: Cô thấy ngu chưa 4 tháng trước
Chương 29: Mỹ nam kế 1 tháng trước
Chương 28: Quy tắc bẫy 4 tháng trước
Chương 27: Lại một lần nữa đi công tác 2 tuần trước
Chương 26: Có nguy hiểm 1 tháng trước
Chương 25: Mối quan hệ kì quái 1 tháng trước
Chương 24: Luyện thành chuyện xấu là như thế này . . 1 tháng trước
Chương 23: Buổi họp hằng năm . 4 tháng trước
Chương 22: Rượu sau … 4 tháng trước
Chương 21: Tay trong tay anh đi dạo cùng tôi 4 tháng trước
Chương 20: Anh đừng dựa vào tôi gần như vậy . . 4 tháng trước
Chương 19: Du lịch miễn phí. . 4 tháng trước
Chương 18: Ta cũng thăng 1 ngày trước
Chương 17: Tin vui truyền từ phòng sinh 1 tháng trước
Chương 16: Ám toán 4 tháng trước
Chương 15: Cô đừng hiểu lầm 4 tháng trước
Chương 14: Vú em 4 tháng trước
Chương 13: Chương 13 4 tháng trước
Chương 12: Máu mũi 1 tháng trước
Chương 11: Anh thầm mến tôi ? 3 tuần trước
Chương 10: Liên hoan có âm mưu 4 ngày trước
Chương 9: Bị gây khó dễ 4 tháng trước
Chương 8: Thủ trưởng lưu manh 1 tháng trước
Chương 7: Tốt nghiệp 4 tháng trước
Chương 6: Ra đi không từ giã 3 tuần trước
Chương 5: Bán nữ cầu vinh 1 tháng trước
Chương 4: Hai đồng tiền vạn năng 4 tháng trước
Chương 3: Hầu hạ 4 tháng trước
Chương 2: An thiếu gia từ trên trời rớt xuống 1 tuần trước
Chương 1: Ta không phải Nhuận Thổ 4 tháng trước
Chương 50: Tình cảm nghịch chuyển 1 tháng trước
Chương 49: Áp đảo từng bước một 4 tháng trước
Chương 48: Giường là có thể lên như vậy 3 tuần trước
Chương 47: Cầu hôn không phải đơn giản như vậy 4 tháng trước
Chương 46: Gian tình rõ rành rành 4 tháng trước
Chương 45: Cẩn thận có sói tới gần 4 tháng trước
Chương 44: An công tử “không thẳng” được ? 4 tháng trước
Chương 43: Hôn môi là có thể 4 tháng trước
Chương 42: Bùng nổ 1 tuần trước
Chương 41: Anh ấy hôn ta ? 1 tháng trước
Chương 40: Anh hùng ! 4 tháng trước
Chương 39: Lòng đàn ông như kim đáy biển 3 tuần trước
Chương 38: An công tử tức giận 4 tháng trước
Chương 37: Tập kích 4 tuần trước
Chương 36: Ngoài ý muốn 4 tháng trước
Chương 35: Hai ta không thuần khiết 1 tháng trước
Chương 34: Báo thù 4 tháng trước
Chương 33: An công tử đến gặp người lớn nhà ta 3 ngày trước
Chương 32: Chui vào lòng An 4 tháng trước
Chương 31: Bị đá 4 tháng trước
Chương 30: Cô thấy ngu chưa 4 tháng trước
Chương 29: Mỹ nam kế 1 ngày trước
Chương 28: Quy tắc bẫy 4 tháng trước
Chương 27: Lại một lần nữa đi công tác 4 tháng trước
Chương 26: Có nguy hiểm 4 tháng trước
Chương 25: Mối quan hệ kì quái 4 tháng trước
Chương 24: Luyện thành chuyện xấu là như thế này . . 4 tháng trước
Chương 23: Buổi họp hằng năm . 4 tháng trước
Chương 22: Rượu sau … 4 tháng trước
Chương 21: Tay trong tay anh đi dạo cùng tôi 4 tháng trước
Chương 20: Anh đừng dựa vào tôi gần như vậy . . 1 tháng trước
Chương 19: Du lịch miễn phí. . 1 tháng trước
Chương 18: Ta cũng thăng 4 tháng trước
Chương 17: Tin vui truyền từ phòng sinh 4 tháng trước
Chương 16: Ám toán 1 tháng trước
Chương 15: Cô đừng hiểu lầm 1 tháng trước
Chương 14: Vú em 4 tháng trước
Chương 13: Chương 13 4 tháng trước
Chương 12: Máu mũi 1 tháng trước
Chương 11: Anh thầm mến tôi ? 1 tháng trước
Chương 10: Liên hoan có âm mưu 1 tuần trước
Chương 9: Bị gây khó dễ 3 tuần trước
Chương 8: Thủ trưởng lưu manh 4 tháng trước
Chương 7: Tốt nghiệp 1 tuần trước
Chương 6: Ra đi không từ giã 4 tháng trước
Chương 5: Bán nữ cầu vinh 1 ngày trước
Chương 4: Hai đồng tiền vạn năng 4 ngày trước
Chương 3: Hầu hạ 4 tháng trước
Chương 2: An thiếu gia từ trên trời rớt xuống 2 tuần trước
Chương 1: Ta không phải Nhuận Thổ 4 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420