Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇
Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.


《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 giờ trước
Chương 49: Áp chế 1 tuần trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tuần trước
Chương 47: Thăm dò 1 tuần trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tuần trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tuần trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tuần trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tuần trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tuần trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tuần trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tuần trước
Chương 39: Dặn dò 1 tuần trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tuần trước
Chương 37: Thoát thân 1 tuần trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tuần trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tuần trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tuần trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tuần trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 3 ngày trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tuần trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tuần trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tuần trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tuần trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tuần trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tuần trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tuần trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tuần trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tuần trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tuần trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tuần trước
Chương 20: Mời 1 tuần trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tuần trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 4 ngày trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 4 ngày trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 3 tuần trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 3 tuần trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tuần trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 4 tuần trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 3 ngày trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 4 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 5 ngày trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 3 ngày trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 4 ngày trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 3 ngày trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 4 tuần trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 4 ngày trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 2 tuần trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tuần trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 3 tuần trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 2 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 2 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 2 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 2 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 2 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 2 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 2 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 2 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 2 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 2 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 2 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 2 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 2 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 7 tháng trước
Chương 3: Đi xa 7 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 2 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 2 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 7 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 7 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 7 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 7 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 7 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 7 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 3 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 4 ngày trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 2 tháng trước
Chương 5: Mã thú 3 tuần trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 2 tháng trước
Chương 49: Áp chế 2 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 2 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 2 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 2 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 2 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 2 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 2 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 2 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 2 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 2 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 1 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 1 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 1 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 1 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 2 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 2 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 3 tuần trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 5 ngày trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 ngày trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 1 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 1 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 1 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 1 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 ngày trước
Chương 11: Thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 2 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tuần trước
Chương 5: Mã thú 2 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 2 tháng trước
Chương 49: Áp chế 2 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 2 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 2 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 2 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 2 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 2 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 năm trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 9 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 2 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 2 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 2 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 3 ngày trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 2 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 3 tuần trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 tháng trước
Chương 20: Mời 2 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 2 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 2 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 2 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 2 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 2 tháng trước
Chương 5: Mã thú 2 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 2 tháng trước
Chương 49: Áp chế 2 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 2 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 2 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 2 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 2 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 3 ngày trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 2 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 2 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 2 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tuần trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 2 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 2 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 2 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 2 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 tháng trước
Chương 20: Mời 2 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 2 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 2 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 2 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 2 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 2 tháng trước
Chương 5: Mã thú 2 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 2 tháng trước
Chương 49: Áp chế 2 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 2 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 2 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 2 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 3 tuần trước
Chương 42: Mất mà được lại 2 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 2 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 2 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 2 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 2 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 2 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 3 tuần trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 2 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 2 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 tháng trước
Chương 20: Mời 2 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 2 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 2 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 2 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 1 tháng trước
Chương 3: Đi xa 1 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 2 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 2 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 2 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 2 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 2 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 1 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 2 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 2 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 3 tuần trước
Chương 5: Mã thú 2 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 6 ngày trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 1 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 1 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 1 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 1 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 2 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 2 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 2 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 2 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 tháng trước
Chương 20: Mời 2 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 2 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 2 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 2 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 1 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 1 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 2 tháng trước
Chương 49: Áp chế 2 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 2 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 2 tháng trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 2 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 2 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 2 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 2 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 2 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 1 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 1 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 1 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 1 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 1 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 1 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 1 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 1 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 1 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 1 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 1 tuần trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 1 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 1 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 1 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 1 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 1 tháng trước
Chương 20: Mời 1 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 1 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 1 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 2 tuần trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 1 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 2 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 2 tháng trước
Chương 5: Mã thú 2 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 1 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 1 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 1 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 1 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 2 ngày trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 2 ngày trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 1 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 2 tháng trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 2 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 1 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 2 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 2 tháng trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 2 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 2 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 tháng trước
Chương 20: Mời 2 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 2 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 2 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 7 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 2 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 2 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 2 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 2 tháng trước
Chương 5: Mã thú 2 tháng trước
Chương 4: Gắn bó 2 tháng trước
Chương 3: Đi xa 2 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 2 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 2 tháng trước
Chương 50: Phá Tháp Mà Ra 1 tháng trước
Chương 49: Áp chế 2 tháng trước
Chương 48: Bắt cóc 2 tháng trước
Chương 47: Thăm dò 2 tháng trước
Chương 46: Hai biện pháp 2 tháng trước
Chương 45: Điều đó không có khả năng 1 ngày trước
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên 1 tháng trước
Chương 43: Đại thù được báo 2 tháng trước
Chương 42: Mất mà được lại 1 tháng trước
Chương 41: Chưởng Thiên tiểu bình 2 tháng trước
Chương 40: Không giải quyết được gì 2 tháng trước
Chương 39: Dặn dò 3 tuần trước
Chương 38: Liễu ám hoa minh* 2 tháng trước
Chương 37: Thoát thân 2 tháng trước
Chương 36: Thâu lương hoán trụ* 2 tháng trước
Chương 35: Man thiên quá hải* 2 tháng trước
Chương 34: Kẻ trộm 2 tháng trước
Chương 33: Tiên Thiên tử khí 2 tháng trước
Chương 32: Nghịch Đan Quyết 2 tháng trước
Chương 31: Thông Dịch cốc 2 tháng trước
Chương 30: Nâng ruộng 2 tháng trước
Chương 29: Dãy núi Linh Diễm 2 tháng trước
Chương 28: Kinh sợ 2 tháng trước
Chương 27: Gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ 18 giờ trước
Chương 26: Tung tích địch nhân 2 tháng trước
Chương 25: Lục Nhai 2 tháng trước
Chương 24: Nghiền ép 2 tháng trước
Chương 23: Tranh đấu 2 tháng trước
Chương 22: Phong Vân song sát 2 tháng trước
Chương 21: Nguyên Anh dị biến 2 tháng trước
Chương 20: Mời 2 tháng trước
Chương 19: Chất tôn của Hóa Thần 2 tháng trước
Chương 18: Thỉnh cầu 2 tháng trước
Chương 17: Diệt nhị tu 2 tháng trước
Chương 16: Tuyệt vọng 2 tháng trước
Chương 15: Lệnh bài 9 tháng trước
Chương 14: Gặp biến 2 tháng trước
Chương 13: Ma Quang 2 tháng trước
Chương 12: Ta là Hàn Lập 2 tháng trước
Chương 11: Thức tỉnh 2 tháng trước
Chương 10: Nguy cơ 2 tháng trước
Chương 9: Pháp trận 9 tháng trước
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân 9 tháng trước
Chương 7: Dư phủ 8 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên bạch bào 8 tháng trước
Chương 5: Mã thú 1 năm trước
Chương 4: Gắn bó 5 tháng trước
Chương 3: Đi xa 9 tháng trước
Chương 2: Thạch Đầu ca ca 5 tháng trước
Chương 1: Nữ hồ Ly 11 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420