Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Nguồn: Wattpad.com/user/Halantamnhien
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Tên khác: Mau Xuyên: Nam Thần, Cháy Lên Nào! 
Thể loại:
Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây
Số chương: truyện chưa hoàn~ 
Editor: Hạ Lan Tâm Nhiên

Bống nhiên chết đi vì lý do không rõ ràng, điều sau đó khiến Sở Tranh đau đầu nhất lại chính là phải... tiêu tiền.

Kể từ ngày bị ràng buộc với hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, ngay cả thở gấp cũng không cần thiết, mỗi ngày đều thấp thỏm vung tiền.

Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)

Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!

Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là như thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!

Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên) Ta họ Thế tên Giới.

# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 2 ngày trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 4 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 4 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 4 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 4 tuần trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 3 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 4 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 3 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 4 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 4 tuần trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 4 tuần trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 ngày trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 4 tuần trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 3 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 4 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 4 tuần trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 3 tuần trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 4 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 3 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 3 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 4 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 3 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 4 tuần trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 4 tuần trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 4 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 3 ngày trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 4 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 4 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 3 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 4 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 4 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 4 tuần trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 4 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 4 tuần trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 3 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 4 tuần trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 4 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 4 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 4 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 4 tuần trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 3 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 4 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 4 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 3 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 3 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 3 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 4 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 4 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 4 tuần trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 4 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 3 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 4 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 4 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 3 ngày trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 3 tuần trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 3 tuần trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 2 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 4 tuần trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 3 giờ trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 4 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 4 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 ngày trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 4 tuần trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 4 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 3 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 ngày trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 4 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 4 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 4 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 4 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 3 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 4 tuần trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 3 tuần trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 4 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 3 tuần trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 4 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 3 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 3 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 4 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 4 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 4 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 4 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 3 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 16 giờ trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 3 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 4 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 4 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 4 tuần trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 4 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 4 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 4 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 4 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 4 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 3 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 4 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 4 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 4 tuần trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 4 tuần trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 3 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 6 ngày trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 3 tuần trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tuần trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 4 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 3 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 3 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 4 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 4 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 3 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 4 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 4 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 3 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 4 tuần trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 4 tuần trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 3 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 3 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 4 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tuần trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 3 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 2 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 4 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 3 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 4 tuần trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 4 tuần trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 4 tuần trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 3 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 3 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 4 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 4 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 3 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 4 tuần trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 3 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 4 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 4 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 3 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 3 tuần trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 4 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 4 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 3 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 4 tuần trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 4 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 4 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 4 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 4 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 4 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 4 tuần trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 4 tuần trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 4 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 4 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 3 tuần trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 3 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 3 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 4 tuần trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 4 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 4 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 4 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 2 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 4 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 3 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 4 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 6 ngày trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 2 ngày trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 4 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tuần trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 4 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 4 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 3 tuần trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 4 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 3 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 3 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 3 tuần trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 3 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 3 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 2 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 3 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 3 tuần trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 3 tuần trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 4 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 4 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 4 tuần trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 ngày trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 4 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 3 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 4 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 4 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 4 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 4 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 4 tuần trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 4 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 3 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 4 tuần trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 4 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 4 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 4 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 4 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 4 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 4 tuần trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 4 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 3 tuần trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 3 tuần trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 3 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 4 tuần trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 4 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 3 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 3 tuần trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 3 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 4 tuần trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 4 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 3 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 3 tuần trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 3 tuần trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 3 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 4 tuần trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 4 tuần trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 4 tuần trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 4 tuần trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tuần trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 4 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 4 tuần trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 4 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 3 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 4 tuần trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 4 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 4 tuần trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 4 tuần trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 4 tuần trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 4 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 4 tuần trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 4 tuần trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 4 tuần trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tuần trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 3 tuần trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 4 tuần trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 4 tuần trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 4 tuần trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 4 tuần trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 4 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 3 tuần trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 3 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 4 tuần trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 3 tuần trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 4 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 3 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 ngày trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 4 tuần trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 4 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 4 tuần trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 4 tuần trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 4 tuần trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 4 tuần trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 2 tuần trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 4 tuần trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 4 tuần trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tuần trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 4 tuần trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 3 tuần trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tuần trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 4 tuần trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 4 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 2 tuần trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 2 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 2 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 2 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 2 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 2 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 2 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 2 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 2 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 2 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 2 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 2 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 2 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 2 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 2 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 2 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 2 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 7 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 7 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 7 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 7 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 7 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 7 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 7 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 7 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 7 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 7 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 7 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 7 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 7 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 7 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 7 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 7 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 7 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 7 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 7 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 7 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 7 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 7 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 7 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 7 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 7 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 5 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 7 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 7 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 7 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 7 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 7 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 7 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 7 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 7 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 7 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 7 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 7 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 7 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 7 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 7 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 7 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 7 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 7 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 7 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 7 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 7 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 7 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 7 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 7 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 7 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 7 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 7 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 7 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 7 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 7 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 7 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 7 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 7 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 7 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 7 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 7 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 7 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 7 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 7 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 7 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 7 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 7 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 7 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 7 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 7 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 7 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 7 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 7 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 7 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 7 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 7 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 7 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 7 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 7 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 7 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 7 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 7 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 7 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 7 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 7 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 7 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 7 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 7 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 7 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 7 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 7 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 7 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 7 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 7 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 7 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 7 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 7 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 7 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 7 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 2 ngày trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 7 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 7 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 7 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 7 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 7 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 7 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 7 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 7 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 7 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 7 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 7 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 7 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 7 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 7 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 6 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 7 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 7 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 7 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 7 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 7 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 7 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 7 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 7 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 7 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 7 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 7 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 7 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 7 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 7 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 7 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 7 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 7 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 7 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 7 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 7 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 7 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 7 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 7 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 7 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 7 tháng trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 7 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 7 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 7 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 7 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 7 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 7 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 7 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 7 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 7 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 5 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 7 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 7 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 7 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 7 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 7 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 7 tháng trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 7 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 7 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 7 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 7 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 7 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 7 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 7 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 7 tháng trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 5 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 7 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 7 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 7 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 7 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 7 tháng trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 7 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 7 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 7 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 7 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 7 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 7 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 7 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 7 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 7 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 7 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 7 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 7 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 7 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 7 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 7 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 7 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 7 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 7 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 7 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 7 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 7 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 6 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 7 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 7 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 7 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 4 tháng trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 7 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 7 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 7 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 7 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 9 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 9 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 6 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 9 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 9 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 9 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 9 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 9 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 9 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 6 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 9 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 9 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 11 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 9 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 5 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 9 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 5 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 9 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 9 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 9 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 9 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 7 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 9 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 9 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 7 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 4 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 9 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 9 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 7 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 9 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 9 tháng trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 9 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 6 tháng trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 5 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 9 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 7 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 3 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 4 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 9 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 7 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 6 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 9 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 9 tháng trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 9 tháng trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 9 tháng trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 7 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 9 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 9 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 9 tháng trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 9 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 9 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 9 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 7 tháng trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 9 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 9 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 9 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 9 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 7 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 5 tháng trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 9 tháng trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 5 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 9 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 9 tháng trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 9 tháng trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 6 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 9 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 9 tháng trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 9 tháng trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 9 tháng trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 9 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 7 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 7 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 4 tháng trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 9 tháng trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 9 tháng trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 9 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 9 tháng trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 9 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 9 tháng trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 6 tháng trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 9 tháng trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 9 tháng trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 9 tháng trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 9 tháng trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 5 tháng trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 9 tháng trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 4 tháng trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 9 tháng trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 9 tháng trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 9 tháng trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 9 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 9 tháng trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 9 tháng trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 9 tháng trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 9 tháng trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 6 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 5 tháng trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 48: Thần tượng quốc dân (18) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 47: Thần tượng quốc dân (17) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 46: Thần tượng quốc dân (16) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 1 năm trước
Chương 45: Thần tượng quốc dân (15) 9 tháng trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 năm trước
Chương 44: Thần tượng quốc dân (14) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 1 năm trước
Chương 43: Thần tượng quốc dân (13) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 42: Thần tượng quốc dân (12) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 1 năm trước
Chương 41: Thần tượng quốc dân (11) 1 năm trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 40: Thần tượng quốc dân (10) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 39: Thần tượng quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 38: Thần tượng quốc dân (8) 6 tháng trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 37: Thần tượng quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 1 năm trước
Chương 36: Thần tượng quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 1 năm trước
Chương 35: Thần tượng quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 34: Thần tượng quốc dân (4) 9 tháng trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 33: Thần tượng quốc dân (3) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 32: Thần tượng quốc dân (2) 7 tháng trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 31: Thần tượng quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 30: Thần hào công lược (Xong) 9 tháng trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 11 tháng trước
Chương 29: Thần hào công lược (29) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 28: Thần hào công lược (28) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 27: Thần hào công lược (27) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 26: Thần hào công lược (26) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 25: Thần hào công lược (25) 9 tháng trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 24: Thần hào công lược (24) 9 tháng trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 1 năm trước
Chương 23: Thần hào công lược (23) 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 22: Thần hào công lược (22) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước
Chương 21: Thần hào công lược (21) 1 năm trước
Chương 9: Thần hào công lược (9) 1 năm trước
Chương 20: Thần hào công lược (20) 1 năm trước
Chương 8: Thần hào công lược (8) 9 tháng trước
Chương 19: Thần hào công lược (19) 1 năm trước
Chương 7: Thần hào công lược (7) 1 năm trước
Chương 18: Thần hào công lược (18) 1 năm trước
Chương 6: Thần hào công lược (6) 1 năm trước
Chương 17: Thần hào công lược (17) 1 năm trước
Chương 5: Thần hào công lược (5) 1 năm trước
Chương 16: Thần hào công lược (16) 1 năm trước
Chương 4: Thần hào công lược (4) 1 năm trước
Chương 15: Thần hào công lược (15) 1 năm trước
Chương 3: Thần hào công lược (3) 1 năm trước
Chương 14: Thần hào công lược (14) 1 năm trước
Chương 2: Thần hào công lược (2) 1 năm trước
Chương 13: Thần hào công lược (13) 1 năm trước
Chương 1-2: Thần hào công lược (1) 1 năm trước
Chương 12: Thần hào công lược (12) 9 tháng trước
Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~ 1 năm trước
Chương 11: Thần hào công lược (11) 1 năm trước
Chương 49: Thần tượng quốc dân (19) 1 năm trước
Chương 10: Thần hào công lược (10) 1 năm trước