Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Tác giả: Đả cương thi
Nguồn: anquylau.wordpress.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Tên gốc: 138 Hào dị thú manh sủng điếm
Thể loại: Thám hiểm, tầm bảo, quần ẩu, hài, 1x1, HE
Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Hoan nghênh đến cửa hàng thú cưng đặc biệt số 138.

Nghiêm túc, đứng đắn, uy tín cao chính là tác phong của bổn tiệm; không lừa gạt người già trẻ nhỏ; giá cả phải chăng;

Dị thú của bổn tiệm cao thấp mập ốm hung tàn manh ngốc gì đó đềucó, vô luận khách hàng muốn dạng thú gì, chỉ cần ngài tưởng tượng được, bổn tiệm đều có thể cung cấp ngay cho ngài.

Bởi vì đặc sắc của bổn tiệm chính là manh vô địch, vô luận là dị thú gì lớn nhỏ ra sao đều biết làm nũng bán manh. Lúc dị thú làm nũng bán manh với ngài, làm ơn căn cứ theo tâm tình của dị thú mà đối đãi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Ngoài ra, mỗi thú cưng được bán ra, bổn tiệm sẽ tiến hành theodõi điều ra. Cấm tuyệt đối hành vi ngược đãi dị thú, đồng thời nghiêm cấm hành vi ép mua ép bán, một người mua nhiều. Người vi phạm thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt và sớm giác ngộ.

Cuối cùng, cái con thần thú bên cạnh cửa là vật phẩm riêng tưkiêm bảo vật trấn giữ bổn tiệm, nói chung không thể bán.

Suy xét một chút, con thần thú này, phần lớn thời gian tâm tính đều ác liệt, người nào cố tình trêu chọc, quản chết chứ không quản chôn.

Cám ơn.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 5 tháng trước
Chương 49: Chương 49 5 tháng trước
Chương 48: Chương 48 5 tháng trước
Chương 47: Chương 47 5 tháng trước
Chương 46: Chương 46 5 tháng trước
Chương 45: Chương 45 5 tháng trước
Chương 44: Chương 44 5 tháng trước
Chương 43: Chương 43 5 tháng trước
Chương 42: Chương 42 5 tháng trước
Chương 41: Chương 41 5 tháng trước
Chương 40: Chương 40 5 tháng trước
Chương 39: Chương 39 5 tháng trước
Chương 38: Chương 38 5 tháng trước
Chương 37: Chương 37 5 tháng trước
Chương 36: Chương 36 3 tuần trước
Chương 35: Chương 35 5 tháng trước
Chương 34: Chương 34 5 tháng trước
Chương 33: Chương 33 5 tháng trước
Chương 32: Chương 32 5 tháng trước
Chương 31: Chương 31 5 tháng trước
Chương 30: Cho mày đắc ý! 5 tháng trước
Chương 29: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn 5 tháng trước
Chương 28: Tương thân tương ái cái gì 5 tháng trước
Chương 27: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · chính thức 5 tháng trước
Chương 26: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · sơ thảo 5 tháng trước
Chương 25: Mối làm ăn đầu tiên 5 tháng trước
Chương 24: Khai trương đại cát! Sớm sanh quý tử? ! 5 tháng trước
Chương 23: Bản giao hưởng lập nghiệp 5 tháng trước
Chương 22: Thiến jj đi thôi 5 tháng trước
Chương 21: Đoạt địa bàn 5 tháng trước
Chương 20: Họa là từ miệng mà ra 5 tháng trước
Chương 19: Có người còn muốn chết hơn a 5 tháng trước
Chương 18: Bọn tui không ăn cơm bá vương 5 tháng trước
Chương 17: Hôn trộm cái gì 5 tháng trước
Chương 16: Bà xã em gái anh 5 tháng trước
Chương 15: Khó hiểu ôm đùi boss 5 tháng trước
Chương 14: Dẫn tiểu công hung tàn đi dạo 5 tháng trước
Chương 13: Căn nhà xây dựng bất hợp pháp 5 tháng trước
Chương 12: Đổ rác dẫn phát huyết án 5 tháng trước
Chương 11: Truyền thuyết đều là gạt người 5 tháng trước
Chương 10: Đôi mắt màu vàng 5 tháng trước
Chương 9: Ông chủ, ông không có biết đặt tên 3 tuần trước
Chương 8: Oán niệm của tập thể đi đổ rác 1 tháng trước
Chương 7: Vùng đất hắc ám 5 tháng trước
Chương 6: Người không thể nhìn qua tướng mạo 5 tháng trước
Chương 5: Không có Niết Bàn nhưng có cửa hàng thú cưng 5 tháng trước
Chương 4: Bệnh ngu cũng bị lây 5 tháng trước
Chương 3: Nhân tài a 5 tháng trước
Chương 2: Ám nhai 5 tháng trước
Chương 1: Sống ở thế giới hỗn tạp này thực là khổ bức quá đi mà 5 tháng trước
Chương 50: Chương 50 5 tháng trước
Chương 49: Chương 49 5 tháng trước
Chương 48: Chương 48 5 tháng trước
Chương 47: Chương 47 5 tháng trước
Chương 46: Chương 46 5 tháng trước
Chương 45: Chương 45 5 tháng trước
Chương 44: Chương 44 5 tháng trước
Chương 43: Chương 43 5 tháng trước
Chương 42: Chương 42 5 tháng trước
Chương 41: Chương 41 2 tháng trước
Chương 40: Chương 40 5 tháng trước
Chương 39: Chương 39 5 tháng trước
Chương 38: Chương 38 5 tháng trước
Chương 37: Chương 37 5 tháng trước
Chương 36: Chương 36 5 tháng trước
Chương 35: Chương 35 5 tháng trước
Chương 34: Chương 34 2 tuần trước
Chương 33: Chương 33 5 tháng trước
Chương 32: Chương 32 5 tháng trước
Chương 31: Chương 31 5 tháng trước
Chương 30: Cho mày đắc ý! 4 tuần trước
Chương 29: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn 5 tháng trước
Chương 28: Tương thân tương ái cái gì 5 tháng trước
Chương 27: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · chính thức 5 tháng trước
Chương 26: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · sơ thảo 5 tháng trước
Chương 25: Mối làm ăn đầu tiên 5 tháng trước
Chương 24: Khai trương đại cát! Sớm sanh quý tử? ! 5 tháng trước
Chương 23: Bản giao hưởng lập nghiệp 5 tháng trước
Chương 22: Thiến jj đi thôi 5 tháng trước
Chương 21: Đoạt địa bàn 5 tháng trước
Chương 20: Họa là từ miệng mà ra 5 tháng trước
Chương 19: Có người còn muốn chết hơn a 5 tháng trước
Chương 18: Bọn tui không ăn cơm bá vương 3 tuần trước
Chương 17: Hôn trộm cái gì 5 tháng trước
Chương 16: Bà xã em gái anh 3 tuần trước
Chương 15: Khó hiểu ôm đùi boss 5 tháng trước
Chương 14: Dẫn tiểu công hung tàn đi dạo 5 tháng trước
Chương 13: Căn nhà xây dựng bất hợp pháp 5 tháng trước
Chương 12: Đổ rác dẫn phát huyết án 5 tháng trước
Chương 11: Truyền thuyết đều là gạt người 5 tháng trước
Chương 10: Đôi mắt màu vàng 3 tuần trước
Chương 9: Ông chủ, ông không có biết đặt tên 5 tháng trước
Chương 8: Oán niệm của tập thể đi đổ rác 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất hắc ám 5 tháng trước
Chương 6: Người không thể nhìn qua tướng mạo 6 ngày trước
Chương 5: Không có Niết Bàn nhưng có cửa hàng thú cưng 5 tháng trước
Chương 4: Bệnh ngu cũng bị lây 5 tháng trước
Chương 3: Nhân tài a 5 tháng trước
Chương 2: Ám nhai 5 tháng trước
Chương 1: Sống ở thế giới hỗn tạp này thực là khổ bức quá đi mà 5 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 ngày trước
Chương 49: Chương 49 5 tháng trước
Chương 48: Chương 48 5 tháng trước
Chương 47: Chương 47 5 tháng trước
Chương 46: Chương 46 5 tháng trước
Chương 45: Chương 45 5 tháng trước
Chương 44: Chương 44 5 tháng trước
Chương 43: Chương 43 5 tháng trước
Chương 42: Chương 42 5 tháng trước
Chương 41: Chương 41 5 tháng trước
Chương 40: Chương 40 5 tháng trước
Chương 39: Chương 39 5 tháng trước
Chương 38: Chương 38 5 tháng trước
Chương 37: Chương 37 5 tháng trước
Chương 36: Chương 36 5 tháng trước
Chương 35: Chương 35 5 tháng trước
Chương 34: Chương 34 5 tháng trước
Chương 33: Chương 33 5 tháng trước
Chương 32: Chương 32 5 tháng trước
Chương 31: Chương 31 5 tháng trước
Chương 30: Cho mày đắc ý! 5 tháng trước
Chương 29: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn 5 tháng trước
Chương 28: Tương thân tương ái cái gì 5 tháng trước
Chương 27: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · chính thức 5 tháng trước
Chương 26: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · sơ thảo 5 tháng trước
Chương 25: Mối làm ăn đầu tiên 3 tuần trước
Chương 24: Khai trương đại cát! Sớm sanh quý tử? ! 5 tháng trước
Chương 23: Bản giao hưởng lập nghiệp 5 tháng trước
Chương 22: Thiến jj đi thôi 5 tháng trước
Chương 21: Đoạt địa bàn 5 tháng trước
Chương 20: Họa là từ miệng mà ra 5 tháng trước
Chương 19: Có người còn muốn chết hơn a 5 tháng trước
Chương 18: Bọn tui không ăn cơm bá vương 5 tháng trước
Chương 17: Hôn trộm cái gì 5 tháng trước
Chương 16: Bà xã em gái anh 5 tháng trước
Chương 15: Khó hiểu ôm đùi boss 5 tháng trước
Chương 14: Dẫn tiểu công hung tàn đi dạo 5 tháng trước
Chương 13: Căn nhà xây dựng bất hợp pháp 5 tháng trước
Chương 12: Đổ rác dẫn phát huyết án 5 tháng trước
Chương 11: Truyền thuyết đều là gạt người 5 tháng trước
Chương 10: Đôi mắt màu vàng 5 tháng trước
Chương 9: Ông chủ, ông không có biết đặt tên 5 tháng trước
Chương 8: Oán niệm của tập thể đi đổ rác 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất hắc ám 5 tháng trước
Chương 6: Người không thể nhìn qua tướng mạo 5 tháng trước
Chương 5: Không có Niết Bàn nhưng có cửa hàng thú cưng 5 tháng trước
Chương 4: Bệnh ngu cũng bị lây 5 tháng trước
Chương 3: Nhân tài a 3 tuần trước
Chương 2: Ám nhai 5 tháng trước
Chương 1: Sống ở thế giới hỗn tạp này thực là khổ bức quá đi mà 5 tháng trước
Chương 50: Chương 50 5 tháng trước
Chương 49: Chương 49 5 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 5 tháng trước
Chương 46: Chương 46 5 tháng trước
Chương 45: Chương 45 5 tháng trước
Chương 44: Chương 44 5 tháng trước
Chương 43: Chương 43 5 tháng trước
Chương 42: Chương 42 5 tháng trước
Chương 41: Chương 41 3 ngày trước
Chương 40: Chương 40 5 tháng trước
Chương 39: Chương 39 5 tháng trước
Chương 38: Chương 38 5 tháng trước
Chương 37: Chương 37 5 tháng trước
Chương 36: Chương 36 5 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tuần trước
Chương 34: Chương 34 5 tháng trước
Chương 33: Chương 33 5 tháng trước
Chương 32: Chương 32 3 tuần trước
Chương 31: Chương 31 5 tháng trước
Chương 30: Cho mày đắc ý! 5 tháng trước
Chương 29: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn 5 tháng trước
Chương 28: Tương thân tương ái cái gì 5 tháng trước
Chương 27: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · chính thức 5 tháng trước
Chương 26: Hợp đồng nhận nuôi dị thú · sơ thảo 5 tháng trước
Chương 25: Mối làm ăn đầu tiên 2 tuần trước
Chương 24: Khai trương đại cát! Sớm sanh quý tử? ! 5 tháng trước
Chương 23: Bản giao hưởng lập nghiệp 5 tháng trước
Chương 22: Thiến jj đi thôi 5 tháng trước
Chương 21: Đoạt địa bàn 5 tháng trước
Chương 20: Họa là từ miệng mà ra 5 tháng trước
Chương 19: Có người còn muốn chết hơn a 5 tháng trước
Chương 18: Bọn tui không ăn cơm bá vương 5 tháng trước
Chương 17: Hôn trộm cái gì 5 tháng trước
Chương 16: Bà xã em gái anh 3 ngày trước
Chương 15: Khó hiểu ôm đùi boss 5 tháng trước
Chương 14: Dẫn tiểu công hung tàn đi dạo 5 tháng trước
Chương 13: Căn nhà xây dựng bất hợp pháp 5 tháng trước
Chương 12: Đổ rác dẫn phát huyết án 5 tháng trước
Chương 11: Truyền thuyết đều là gạt người 3 tuần trước
Chương 10: Đôi mắt màu vàng 5 tháng trước
Chương 9: Ông chủ, ông không có biết đặt tên 5 tháng trước
Chương 8: Oán niệm của tập thể đi đổ rác 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất hắc ám 5 ngày trước
Chương 6: Người không thể nhìn qua tướng mạo 5 tháng trước
Chương 5: Không có Niết Bàn nhưng có cửa hàng thú cưng 5 tháng trước
Chương 4: Bệnh ngu cũng bị lây 5 tháng trước
Chương 3: Nhân tài a 5 tháng trước
Chương 2: Ám nhai 5 tháng trước
Chương 1: Sống ở thế giới hỗn tạp này thực là khổ bức quá đi mà 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420