Vọng Tình
Tác giả: Vi Tiểu Ngư
Nguồn: nguocaitantam2.wordpress.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Tên bản gốc: Thiên sư tướng công hồ ly thê
Thể loại: Huyền huyễn, 3s, phiêu lưu giang hồ, ngược tâm, kiếp trước kiếp sau, HE.
Editor: Ngược Ái, An Hiên, Trang Nhi, Kiều Nhi.
Beta: Ngược Ái.

“Ta vẫn luôn chờ đợi, đợi đến ngày chàng tìm đến, đợi tới ngày chàng trở về”

Nàng đưa đôi mắt trong suốt lên ngơ ngác nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly của hắn.

Chẳng biết từ bao giờ, nàng – tiểu hồ ly hết ăn rồi lại ngủ, vô lo vô nghĩ lại biết ưu sầu thương nhớ một người?

Mà người nàng yêu lại là hắn – thiên sư nổi tiếng khắp thiên hạ, kẻ tham tiền còn hơn cả mạng sống của mình.

Cùng hắn trải qua bao kiếp nạn, cùng hắn nhìn thấu bể khổ nhân gian.

Dẫu biết âm dương khác biệt, người yêu đôi ngả, nhưng vẫn chẳng thể kìm lòng mà trầm luân vào vực tình muôn trượng.

Là nhân duyên kiếp này, hay nghiệt duyên kiếp trước?

“Chàng và ta chẳng thể phân ly biệt.

Cho tới khi trời tàn đất tận.

Cho tới khi minh nguyệt chiếu thanh ba”


Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 4 ngày trước
Chương 49: Hạ Lan Hiên đích âm mưu [ Âm mưu của Hạ Lan Hiên ] 1 tuần trước
Chương 48: Băng hỏa lưỡng trọng thiên 2 tuần trước
Chương 47: Tiểu hồ ly khí bào liễu [ Tiểu hồ ly tức giận mà chạy ] 1 tuần trước
Chương 46: Tống thượng môn đích mỹ nữ [ Mỹ nữ đưa đến cửa ] 2 tuần trước
Chương 45: Châu quang! Hồng quang! 2 tuần trước
Chương 44: Đồng sàng chi tranh 2 tuần trước
Chương 43: Vô kiểm chi dạ 2 tháng trước
Chương 42: Hồ ly ngộ phì trư. [ Hồ Ly gặp Heo Mập] 2 tuần trước
Chương 41: Sảo khởi lai liễu [ Phiền nhiễu bắt đầu đến ] 2 tuần trước
Chương 40: Tối khả ái đích mẫu lão hổ [ Cọp mẹ đáng yêu nhất ] 1 tuần trước
Chương 39: Na nhất dạ đích quang mang [ Hào quang đêm đó ] 2 tuần trước
Chương 38: Gian nan đích nhâm vụ [ Nhiệm vụ gian nan] 2 tuần trước
Chương 37: Cứu mệnh đích vẫn [ Cái hôn cứu mạng ] 2 tuần trước
Chương 36: Thâm đàm bí bảo [ Bí bảo dưới đầm sâu ] 2 tuần trước
Chương 35: Hạnh vận dữ môi vận [ Vận may cùng vận rủi ] 2 tuần trước
Chương 34: Diệu thủ giải liên hoàn [ Cao thủ tháo liên hoàn ] 1 tuần trước
Chương 33: Đào Hoa công tử 2 tuần trước
Chương 32: Kim tử! kim tử! [ vàng! vàng! ] 2 tuần trước
Chương 31: Nhân sinh vô xử bất tương phùng [ Đời người có nơi nào không gặp lại ] 2 tháng trước
Chương 30: Bi thảm đích liệu thương sinh hoạt [ Công việc chữa bệnh bi thảm ] 1 tuần trước
Chương 29: Tiểu hồ ly biến quai liễu [ Tiểu hồ ly biết nghe lời] 1 tuần trước
Chương 28: Nguyệt ảnh thanh ba 2 tuần trước
Chương 27: Bích ba ý rủ [ Bích ba kinh diễm ] 2 tháng trước
Chương 26: Họa phảng giai nhân [ Giai nhân trên thuyền hoa ] 1 tuần trước
Chương 25: Sơ kiến hoa khôi [ mời gặp hoa khôi ] 2 tuần trước
Chương 24: Thanh lâu nhất nhật du [ một ngày dạo thanh lâu ] 1 tuần trước
Chương 23: Tri liễu biến ách ba 2 tuần trước
Chương 22: Vũ quá thiên tình [ sau cơn mưa trời lại sáng ] 2 tháng trước
Chương 21: Dụ dữ phản dụ (dụ cùng phản dụ) 2 tuần trước
Chương 20: Lãnh loại diện mục (Khuôn mặt khác) 2 tuần trước
Chương 19: Biệt hữu động thiên (động thiên khác) 2 tuần trước
Chương 18: Nhập phủ vì nô [ vào phủ làm nô ] 2 tuần trước
Chương 17: Kim tử một hữu (vàng không có) 2 tuần trước
Chương 16: Sinh mệnh luân hồi 2 tuần trước
Chương 15: Động phòng huyết quang 2 tuần trước
Chương 14: Ngã bất đáp ứng (Ta không đáp ứng) 2 tuần trước
Chương 13: Thiếu phu nhân cổ quái 2 tuần trước
Chương 12: Hoa Đà tái thế 2 tuần trước
Chương 11: Văn hương thức mỹ nhân (nghe hương biết mĩ nhân) 1 tuần trước
Chương 10: Thiện ác hữu báo 2 tuần trước
Chương 9: Diệc chân diệc huyễn (vừa thực vừa ảo) 2 tuần trước
Chương 8: Huyết tẩy sơn trang 2 tuần trước
Chương 7: Thanh ti như huyết (tóc đen như máu) 2 tuần trước
Chương 6: Đại trạch Mạc phủ 2 tuần trước
Chương 5: Sinh ý lai liễu (sinh ý đến đây) 2 tuần trước
Chương 4: Chủ nhân và nô lệ 2 tuần trước
Chương 3: Mỹ nhân lần ác nhân [ Mỹ nhân biến thành ác nhân] 1 tuần trước
Chương 2: Mỹ nhân Thiên Sư 2 tuần trước
Chương 1: Xuất môn ngộ lôi [ ra ngõ gặp sét] 2 tuần trước
Chương 50: Chương 50 2 tuần trước
Chương 49: Hạ Lan Hiên đích âm mưu [ Âm mưu của Hạ Lan Hiên ] 1 tuần trước
Chương 48: Băng hỏa lưỡng trọng thiên 2 tuần trước
Chương 47: Tiểu hồ ly khí bào liễu [ Tiểu hồ ly tức giận mà chạy ] 1 tuần trước
Chương 46: Tống thượng môn đích mỹ nữ [ Mỹ nữ đưa đến cửa ] 2 tuần trước
Chương 45: Châu quang! Hồng quang! 2 tuần trước
Chương 44: Đồng sàng chi tranh 2 tuần trước
Chương 43: Vô kiểm chi dạ 2 tuần trước
Chương 42: Hồ ly ngộ phì trư. [ Hồ Ly gặp Heo Mập] 2 tuần trước
Chương 41: Sảo khởi lai liễu [ Phiền nhiễu bắt đầu đến ] 2 tuần trước
Chương 40: Tối khả ái đích mẫu lão hổ [ Cọp mẹ đáng yêu nhất ] 1 tuần trước
Chương 39: Na nhất dạ đích quang mang [ Hào quang đêm đó ] 2 tuần trước
Chương 38: Gian nan đích nhâm vụ [ Nhiệm vụ gian nan] 2 tuần trước
Chương 37: Cứu mệnh đích vẫn [ Cái hôn cứu mạng ] 2 tuần trước
Chương 36: Thâm đàm bí bảo [ Bí bảo dưới đầm sâu ] 2 tuần trước
Chương 35: Hạnh vận dữ môi vận [ Vận may cùng vận rủi ] 2 tuần trước
Chương 34: Diệu thủ giải liên hoàn [ Cao thủ tháo liên hoàn ] 1 tuần trước
Chương 33: Đào Hoa công tử 2 tuần trước
Chương 32: Kim tử! kim tử! [ vàng! vàng! ] 2 tuần trước
Chương 31: Nhân sinh vô xử bất tương phùng [ Đời người có nơi nào không gặp lại ] 1 tuần trước
Chương 30: Bi thảm đích liệu thương sinh hoạt [ Công việc chữa bệnh bi thảm ] 1 tuần trước
Chương 29: Tiểu hồ ly biến quai liễu [ Tiểu hồ ly biết nghe lời] 1 tuần trước
Chương 28: Nguyệt ảnh thanh ba 2 tuần trước
Chương 27: Bích ba ý rủ [ Bích ba kinh diễm ] 2 tuần trước
Chương 26: Họa phảng giai nhân [ Giai nhân trên thuyền hoa ] 1 tuần trước
Chương 25: Sơ kiến hoa khôi [ mời gặp hoa khôi ] 2 tuần trước
Chương 24: Thanh lâu nhất nhật du [ một ngày dạo thanh lâu ] 1 tuần trước
Chương 23: Tri liễu biến ách ba 2 tuần trước
Chương 22: Vũ quá thiên tình [ sau cơn mưa trời lại sáng ] 2 tuần trước
Chương 21: Dụ dữ phản dụ (dụ cùng phản dụ) 2 tuần trước
Chương 20: Lãnh loại diện mục (Khuôn mặt khác) 2 tuần trước
Chương 19: Biệt hữu động thiên (động thiên khác) 2 tuần trước
Chương 18: Nhập phủ vì nô [ vào phủ làm nô ] 2 tuần trước
Chương 17: Kim tử một hữu (vàng không có) 2 tuần trước
Chương 16: Sinh mệnh luân hồi 2 tuần trước
Chương 15: Động phòng huyết quang 2 tuần trước
Chương 14: Ngã bất đáp ứng (Ta không đáp ứng) 2 tuần trước
Chương 13: Thiếu phu nhân cổ quái 2 tuần trước
Chương 12: Hoa Đà tái thế 2 tuần trước
Chương 11: Văn hương thức mỹ nhân (nghe hương biết mĩ nhân) 1 tuần trước
Chương 10: Thiện ác hữu báo 2 tuần trước
Chương 9: Diệc chân diệc huyễn (vừa thực vừa ảo) 2 tuần trước
Chương 8: Huyết tẩy sơn trang 2 tháng trước
Chương 7: Thanh ti như huyết (tóc đen như máu) 2 tháng trước
Chương 6: Đại trạch Mạc phủ 2 tuần trước
Chương 5: Sinh ý lai liễu (sinh ý đến đây) 2 tuần trước
Chương 4: Chủ nhân và nô lệ 2 tuần trước
Chương 3: Mỹ nhân lần ác nhân [ Mỹ nhân biến thành ác nhân] 1 tuần trước
Chương 2: Mỹ nhân Thiên Sư 2 tháng trước
Chương 1: Xuất môn ngộ lôi [ ra ngõ gặp sét] 2 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420