Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương
Tác giả: Đào Trung Sơn
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Truyện Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương của tác giả Đào Trung Sơn được mượn câu chuyện lịch sử làm nền, tác giả đã hư cấu nhiều huyền thoại, kỳ bí, mặt khác cũng muốn thông qua cuốn sách này nhằm ca ngợi khối óc sáng tạo và khát vọng hiểu biết của con người.

Có những bạo chúa đã lợi dụng những trí tuệ này để xây dựng lăng mộ 
làm nơi yên nghĩ muôn đời cho chúng, trong đó thiết kế những máy móc, cơ quan kỳ bí, vừa ngăn cản kẻ thù không thể phát hiện ra nấm mồ để quật xác moi xương chúng lên để rửa hờn, vừa để chôn dấu vàng ngọc của cải mà chúng gom góp bằng sự vơ vét bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân, dành lại cho con cháu chúng sau này.

Muốn thực hiện được kế hoạch đó cần phải có nhiều tiền bạc, mụ đã tổ chức việc khám phá lăng mộ Hạng Võ, nhằm chiếm lấy số vàng ngọc châu báu chứa đựng trong đó. Khi vào sâu trong lăng mộ, đoàn thám hiểm đã đụng phải nhiều cơ quan máy móc kỳ bí, nhiều dị nhân quái thú canh giữ, vừa phải dùng mưu trí để vượt qua, vừa phải dùng sức lực để chiến đấu.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 25: Trở lại hoang đảo 5 tháng trước
Chương 24: Mắc kẹt trong hang đá 5 tháng trước
Chương 23: Lữ Hậu tuần du núi Thu Phong Lãnh 5 tháng trước
Chương 22: Lữ Hậu trúng thương 2 tuần trước
Chương 21: Thu Sơn đạo sĩ mắc nạn 2 tuần trước
Chương 20: Khi bàn tay Lữ Hậu nhuốm máu 5 tháng trước
Chương 19: Lữ Hậu nắm quyền nhiếp chính 5 tháng trước
Chương 18: Lữ Xuân hồi triều cứu Nguy Lữ Hậu 5 tháng trước
Chương 17: Lão già một mắt 5 tháng trước
Chương 16: Gặp rồng nước 5 tháng trước
Chương 15: Tao ngộ chiến 5 tháng trước
Chương 14: Những con dơi khổng lồ 5 tháng trước
Chương 13: Lạc vô mê hồn trận 2 tuần trước
Chương 12: Đàn ong độc 5 tháng trước
Chương 11: Cây ăn thịt người 5 tháng trước
Chương 10: Thiết diện được giải phóng 5 tháng trước
Chương 9: Đụng cửa,càn, rơi xuống giếng, mất thiết diện 5 tháng trước
Chương 8: Cuộc đụng độ nẩy lửa 5 tháng trước
Chương 7: Thư của trương tử phòng 2 tuần trước
Chương 6: Ba bức thư hăm dọa 5 tháng trước
Chương 5: Cuộc đụng độ với dã nhân 2 tuần trước
Chương 4: Đường đi có bóng tử thần 5 tháng trước
Chương 3: Thiết diện nhận làm tôi tớ lữ hậu 5 tháng trước
Chương 2: Lữ xuân mua chuộc được thiết diện 5 tháng trước
Chương 1: Thích khách đột nhập cấm cung 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420