Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
Thể loại: Quân SựLịch Sử
Nguồn: Vip Văn Đàn
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến.

Đặc biệt là loài người chúng ta, hầu như tất cả sử sách của loài người đều có thể nói là ghi chép về chiến tranh.

Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v... những lý do này rất trực tiếp.

Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình...

Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh.

Chiến tranh cứ như vậy mà lúc ngưng lúc tiếp diễn kéo dài từ xa xưa tới nay, đã tạo nên rất nhiều nhà quân sự, các anh hùng hào kiệt từ trong chiến tranh, từ trong quần chúng.

Mà trong chiến tranh, những nhà quân sự, những anh hùng kia cũng thường được ca tụng với các loại danh hiệu mê người như Thường Thắng Tướng Quân, Bất Bại Tướng Quân, Thiên Tài Quân Sư, v.v.. và v.v..

Nhưng có một danh hiệu mà không một danh từ nào có thể thay thế được, đó chính là: Chiến Thần.

Nhân loại đúng là hiếu chiến, bất kể ở thời đại nào, không gian nào, chỉ cần chỗ nào có nhân loại là nơi đó có chiến tranh...

Danh sách chương

Chương Lúc
Quyển 7 Chương 50: Tự mình đánh cược 4 ngày trước
Quyển 7 Chương 49: Khu chợ mã tặc 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội 1 tuần trước
Quyển 7 Chương 47: Bạch mạn hoa hồng 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 46: Chỉnh đốn lính hầu 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 45: Chiến tranh ngân đô 3 ngày trước
Quyển 6 Chương 44: Trăm vạn kỵ binh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 43: Mừng đón tân niên 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 42: Cơm nắm và canh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 41: Phi mục kỳ minh 2 tuần trước
Quyển 6 Chương 40: Quan mới nhận chức 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 39: Trưởng quan hậu cần 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 38: Trở lại đế đô 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 37: Đội quân lá bài chủ 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 36: Đụng nhầm cạm bẫy 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 35: Quân đội áo đặc mạn 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 34: Mạn đà la đạo tặc đoàn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 33: Đại nạn không chết 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 32: Khi hồng quốc phân liệt 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 31: Thập tử vô sinh 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 30: Hủy bỏ chức vụ 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 29: Thủ đô bị vây hãm 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 28: Khải ân chết 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 26: Khai nhất báo nguy 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 25: Đám ô hợp 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 24: Tập kích ban đêm 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 23: Mở rộng biên chế quân đội 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 22: Câu chuyện đêm yến tiệc 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 21: Sóng ngầm mãnh liệt 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 20: Bình an vô sự 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 19: Khang tư gặp tập kích 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 18: Giết giặc 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 17: Chiến lược tiêu thổ 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 16: Tiểu thành khai nhất (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 14: Bầu cử không ứng cử viên 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 13: Kháng lệnh 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 12: Quyền lực tạm thời 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 11: Mị lực của chiến thần 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 10: Ám sát 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 9: Bữa điểm tâm trầm mặc 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 8: Đại thần quan 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 7: Luận công ban thưởng 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 6: Cứu viện 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 5: Trở về an toàn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Giải cứu công chúa (p1) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Quốc vương băng hà (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Đại đội trưởng (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Đội quân pháo hôi (p1) 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 50: Tự mình đánh cược 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 49: Khu chợ mã tặc 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 47: Bạch mạn hoa hồng 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 46: Chỉnh đốn lính hầu 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 45: Chiến tranh ngân đô 1 tuần trước
Quyển 6 Chương 44: Trăm vạn kỵ binh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 43: Mừng đón tân niên 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 42: Cơm nắm và canh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 41: Phi mục kỳ minh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 40: Quan mới nhận chức 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 39: Trưởng quan hậu cần 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 38: Trở lại đế đô 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 37: Đội quân lá bài chủ 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 36: Đụng nhầm cạm bẫy 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 35: Quân đội áo đặc mạn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 34: Mạn đà la đạo tặc đoàn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 33: Đại nạn không chết 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 32: Khi hồng quốc phân liệt 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 31: Thập tử vô sinh 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 30: Hủy bỏ chức vụ 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 29: Thủ đô bị vây hãm 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 28: Khải ân chết 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 26: Khai nhất báo nguy 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 25: Đám ô hợp 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 24: Tập kích ban đêm 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 23: Mở rộng biên chế quân đội 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 22: Câu chuyện đêm yến tiệc 2 tuần trước
Quyển 3 Chương 21: Sóng ngầm mãnh liệt 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 20: Bình an vô sự 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 19: Khang tư gặp tập kích 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 18: Giết giặc 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 17: Chiến lược tiêu thổ 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 16: Tiểu thành khai nhất (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 14: Bầu cử không ứng cử viên 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 13: Kháng lệnh 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 12: Quyền lực tạm thời 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 11: Mị lực của chiến thần 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 10: Ám sát 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 9: Bữa điểm tâm trầm mặc 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 8: Đại thần quan 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 7: Luận công ban thưởng 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 6: Cứu viện 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 5: Trở về an toàn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Giải cứu công chúa (p1) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Quốc vương băng hà (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Đại đội trưởng (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Đội quân pháo hôi (p1) 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 50: Tự mình đánh cược 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 49: Khu chợ mã tặc 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 47: Bạch mạn hoa hồng 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 46: Chỉnh đốn lính hầu 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 45: Chiến tranh ngân đô 2 tuần trước
Quyển 6 Chương 44: Trăm vạn kỵ binh 1 tuần trước
Quyển 6 Chương 43: Mừng đón tân niên 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 42: Cơm nắm và canh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 41: Phi mục kỳ minh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 40: Quan mới nhận chức 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 39: Trưởng quan hậu cần 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 38: Trở lại đế đô 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 37: Đội quân lá bài chủ 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 36: Đụng nhầm cạm bẫy 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 35: Quân đội áo đặc mạn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 34: Mạn đà la đạo tặc đoàn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 33: Đại nạn không chết 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 32: Khi hồng quốc phân liệt 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 31: Thập tử vô sinh 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 30: Hủy bỏ chức vụ 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 29: Thủ đô bị vây hãm 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 28: Khải ân chết 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 26: Khai nhất báo nguy 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 25: Đám ô hợp 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 24: Tập kích ban đêm 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 23: Mở rộng biên chế quân đội 2 tuần trước
Quyển 3 Chương 22: Câu chuyện đêm yến tiệc 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 21: Sóng ngầm mãnh liệt 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 20: Bình an vô sự 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 19: Khang tư gặp tập kích 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 18: Giết giặc 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 17: Chiến lược tiêu thổ 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 16: Tiểu thành khai nhất (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 14: Bầu cử không ứng cử viên 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 13: Kháng lệnh 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 12: Quyền lực tạm thời 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 11: Mị lực của chiến thần 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 10: Ám sát 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 9: Bữa điểm tâm trầm mặc 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 8: Đại thần quan 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 7: Luận công ban thưởng 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 6: Cứu viện 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 5: Trở về an toàn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Giải cứu công chúa (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Quốc vương băng hà (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Đại đội trưởng (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Đội quân pháo hôi (p1) 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 50: Tự mình đánh cược 1 tuần trước
Quyển 7 Chương 49: Khu chợ mã tặc 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 47: Bạch mạn hoa hồng 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 46: Chỉnh đốn lính hầu 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 45: Chiến tranh ngân đô 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 44: Trăm vạn kỵ binh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 43: Mừng đón tân niên 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 42: Cơm nắm và canh 1 tuần trước
Quyển 6 Chương 41: Phi mục kỳ minh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 40: Quan mới nhận chức 1 tuần trước
Quyển 6 Chương 39: Trưởng quan hậu cần 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 38: Trở lại đế đô 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 37: Đội quân lá bài chủ 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 36: Đụng nhầm cạm bẫy 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 35: Quân đội áo đặc mạn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 34: Mạn đà la đạo tặc đoàn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 33: Đại nạn không chết 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 32: Khi hồng quốc phân liệt 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 31: Thập tử vô sinh 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 30: Hủy bỏ chức vụ 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 29: Thủ đô bị vây hãm 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 28: Khải ân chết 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 26: Khai nhất báo nguy 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 25: Đám ô hợp 2 tuần trước
Quyển 4 Chương 24: Tập kích ban đêm 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 23: Mở rộng biên chế quân đội 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 22: Câu chuyện đêm yến tiệc 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 21: Sóng ngầm mãnh liệt 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 20: Bình an vô sự 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 19: Khang tư gặp tập kích 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 18: Giết giặc 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 17: Chiến lược tiêu thổ 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 16: Tiểu thành khai nhất (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 14: Bầu cử không ứng cử viên 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 13: Kháng lệnh 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 12: Quyền lực tạm thời 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 11: Mị lực của chiến thần 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 10: Ám sát 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 9: Bữa điểm tâm trầm mặc 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 8: Đại thần quan 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 7: Luận công ban thưởng 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 6: Cứu viện 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 5: Trở về an toàn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Giải cứu công chúa (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Quốc vương băng hà (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Đại đội trưởng (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Đội quân pháo hôi (p1) 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 50: Tự mình đánh cược 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 49: Khu chợ mã tặc 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 47: Bạch mạn hoa hồng 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 46: Chỉnh đốn lính hầu 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 45: Chiến tranh ngân đô 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 44: Trăm vạn kỵ binh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 43: Mừng đón tân niên 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 42: Cơm nắm và canh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 41: Phi mục kỳ minh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 40: Quan mới nhận chức 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 39: Trưởng quan hậu cần 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 38: Trở lại đế đô 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 37: Đội quân lá bài chủ 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 36: Đụng nhầm cạm bẫy 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 35: Quân đội áo đặc mạn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 34: Mạn đà la đạo tặc đoàn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 33: Đại nạn không chết 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 32: Khi hồng quốc phân liệt 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 31: Thập tử vô sinh 2 ngày trước
Quyển 5 Chương 30: Hủy bỏ chức vụ 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 29: Thủ đô bị vây hãm 2 ngày trước
Quyển 5 Chương 28: Khải ân chết 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 26: Khai nhất báo nguy 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 25: Đám ô hợp 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 24: Tập kích ban đêm 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 23: Mở rộng biên chế quân đội 2 tuần trước
Quyển 3 Chương 22: Câu chuyện đêm yến tiệc 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 21: Sóng ngầm mãnh liệt 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 20: Bình an vô sự 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 19: Khang tư gặp tập kích 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 18: Giết giặc 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 17: Chiến lược tiêu thổ 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 16: Tiểu thành khai nhất (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 14: Bầu cử không ứng cử viên 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 13: Kháng lệnh 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 12: Quyền lực tạm thời 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 11: Mị lực của chiến thần 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 10: Ám sát 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 9: Bữa điểm tâm trầm mặc 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 8: Đại thần quan 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 7: Luận công ban thưởng 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 6: Cứu viện 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 5: Trở về an toàn 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Giải cứu công chúa (p1) 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Quốc vương băng hà (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Đại đội trưởng (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Đội quân pháo hôi (p1) 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 50: Tự mình đánh cược 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 49: Khu chợ mã tặc 1 tuần trước
Quyển 7 Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 47: Bạch mạn hoa hồng 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 46: Chỉnh đốn lính hầu 2 tháng trước
Quyển 7 Chương 45: Chiến tranh ngân đô 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 44: Trăm vạn kỵ binh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 43: Mừng đón tân niên 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 42: Cơm nắm và canh 1 tuần trước
Quyển 6 Chương 41: Phi mục kỳ minh 2 tháng trước
Quyển 6 Chương 40: Quan mới nhận chức 2 tuần trước
Quyển 6 Chương 39: Trưởng quan hậu cần 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 38: Trở lại đế đô 2 tuần trước
Quyển 5 Chương 37: Đội quân lá bài chủ 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 36: Đụng nhầm cạm bẫy 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 35: Quân đội áo đặc mạn 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 34: Mạn đà la đạo tặc đoàn 2 tuần trước
Quyển 5 Chương 33: Đại nạn không chết 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 32: Khi hồng quốc phân liệt 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 31: Thập tử vô sinh 1 tuần trước
Quyển 5 Chương 30: Hủy bỏ chức vụ 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 29: Thủ đô bị vây hãm 2 tháng trước
Quyển 5 Chương 28: Khải ân chết 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 27: Tiếp tục nổi phong ba 1 tuần trước
Quyển 4 Chương 26: Khai nhất báo nguy 1 tuần trước
Quyển 4 Chương 25: Đám ô hợp 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 24: Tập kích ban đêm 2 tháng trước
Quyển 4 Chương 23: Mở rộng biên chế quân đội 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 22: Câu chuyện đêm yến tiệc 3 ngày trước
Quyển 3 Chương 21: Sóng ngầm mãnh liệt 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 20: Bình an vô sự 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 19: Khang tư gặp tập kích 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 18: Giết giặc 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 17: Chiến lược tiêu thổ 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 16: Tiểu thành khai nhất (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (p1) 2 tháng trước
Quyển 3 Chương 14: Bầu cử không ứng cử viên 1 tuần trước
Quyển 3 Chương 13: Kháng lệnh 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 12: Quyền lực tạm thời 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 11: Mị lực của chiến thần 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 10: Ám sát 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 9: Bữa điểm tâm trầm mặc 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 8: Đại thần quan 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 7: Luận công ban thưởng 1 tuần trước
Quyển 2 Chương 6: Cứu viện 2 tháng trước
Quyển 2 Chương 5: Trở về an toàn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Giải cứu công chúa (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Quốc vương băng hà (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Đại đội trưởng (p1) 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Đội quân pháo hôi (p1) 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420