Vương Phi 13 Tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Ngôn TìnhXuyên Không
Nguồn: thautamquyquan.wordpress
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Nàng, là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, quyền sanh sát trong tay,luôn làm theo ý mình. Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ.

Nàng - một sát thủ hiện đại, xuyên không, trở thành Vương phi nhỏ xinh mười ba tuổi Hắn_ cổ đại tuyệt sắc Vương gia, trong phòng tắm đang ra sức chống lại lợi kiếm khát máu Ai sẽ hàng phục ai? "Bỏ chủ ý đánh ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này vô cùng có là thiên hạ của nam nhi Phong vân hội tụ, kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ ...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 39 phút trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tuần trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 1 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 1 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 1 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 1 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 2 tuần trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 1 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 3 tuần trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 1 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 1 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 1 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 1 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 1 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 1 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 1 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 1 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 1 ngày trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 1 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 1 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 1 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 1 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 2 tuần trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 6 ngày trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 1 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 1 ngày trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 1 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 1 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 1 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 2 tuần trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 1 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tuần trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 1 tuần trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 2 tuần trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 1 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 3 tuần trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 1 tuần trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 1 ngày trước
Chương 37: Hùng ưng 1 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 1 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 1 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tuần trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 16 giờ trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 4 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tháng trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 1 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 4 tháng trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 4 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước
Chương 50: Khởi binh vấn tội (6) 4 tháng trước
Chương 49: Khởi binh vấn tội (5) 4 tháng trước
Chương 48: Khởi binh vấn tội (4) 4 tháng trước
Chương 47: Khởi binh vấn tội (3) 4 tháng trước
Chương 46: Khởi binh vấn tội (2) 4 tháng trước
Chương 45: Khởi binh vấn tội (1) 4 tháng trước
Chương 44: Hảo 4 tháng trước
Chương 43: Khi dễ 4 tháng trước
Chương 42: Tình địch 4 tháng trước
Chương 41: Ai ‘tấn công’ người của nàng 4 tháng trước
Chương 40: Thánh vật 4 tháng trước
Chương 39: Thủ đoạn 4 tháng trước
Chương 38: Tự gánh hậu quả 4 tháng trước
Chương 37: Hùng ưng 4 tháng trước
Chương 36: Lo lắng 4 tháng trước
Chương 35: Độc thần kinh 1 tháng trước
Chương 34: Hạ độc 4 tháng trước
Chương 33: Hậu cung song hùng 4 tháng trước
Chương 32: Hồng Môn Yến 4 tháng trước
Chương 31: Ta là thiên tài 4 tháng trước
Chương 30: Nụ hôn đầu tiên 4 tháng trước
Chương 29: Tức hộc máu 4 tuần trước
Chương 28: Định Càn Khôn 4 tháng trước
Chương 27: Ai sợ ai 4 tháng trước
Chương 26: Tiền cược kinh thiên 4 tháng trước
Chương 25: Nào ta cùng đổ 4 tháng trước
Chương 24: Ba đánh một 4 tháng trước
Chương 23: Ván bài 4 tháng trước
Chương 22: Khôi phục công phu 1 tuần trước
Chương 21: Ngươi là của ta 4 tháng trước
Chương 20: Đánh nhau trong phòng tắm (4) 4 tháng trước
Chương 19: Đánh nhau trong phòng tắm (3) 4 tháng trước
Chương 18: Đánh nhau trong phòng tắm (2) 4 tháng trước
Chương 17: Đánh nhau trong phòng tắm (1) 4 tháng trước
Chương 16: Tứ hôn 4 tháng trước
Chương 15: Thánh chỉ 4 tháng trước
Chương 14: Hàm ngư trở mình 4 tháng trước
Chương 13: Đồ bỏ đi 4 tháng trước
Chương 12: Vũ lực 1 tháng trước
Chương 11: Tỉ thí 4 tháng trước
Chương 10: Không phải dễ dàng khi dễ 4 tháng trước
Chương 9: Ai sợ ai? 4 tháng trước
Chương 8: Người tới 4 tháng trước
Chương 7: Yêu nghiệt 4 tháng trước
Chương 6: Cái gì vậy 4 tháng trước
Chương 5: Quy Cũ 4 tháng trước
Chương 4: Đại Thọ 4 tháng trước
Chương 3: Tuyệt sắc 4 tháng trước
Chương 2: Lưu Nguyệt 4 tháng trước
Chương 1: Xuyên qua 4 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420