Thê Điều Lệnh
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Thể loại: Ngôn TìnhXuyên Không
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Hào môn thế gia xuyên không qua thời , sủng văn

Khi Khúc Liễm phát hiện ra bộ mặt của vị hôn phu xinh đẹp của mình thì đã muốn dừng lại cuộc hôn nhân này.

Nhưng không ngờ hai nhân cách của đối phương đều cố tình nhận định là nàng, làm cho cuộc sống của nàng bao trùm bởi hình bóng của hắn, mang theo cả một loại khống chế dục vọng nồng đậm.

Càng khiến cho nàng bị áp bức bởi người đời cho rằng hắn lại một nam nhân tốt nếu như nàng bỏ lỡ thì nàng chính là kẻ đui mù.

Vì thế, Khúc Liễm nàng đã nhận vô số lời chúc phúc hâm mộ, bi thống lên kiệu hoa.

Cuộc sống hôn nhân đúng như những gì nàng tưởng tượng, thực thê thảm. Ngày nàng xương sống, thắt lưng của nàng thật rã rời. Đây là nháo cái trò gì chứ?

*********

Đây là một câu truyện xưa của nữ chính xuyên không, nữ chính bổ não quá nhiều, nhưng xuýt bị một tên xà tinh bệnh hoạn hai mặt nhưng lại là một mỹ nam hoàn mỹ trong mắt người đời dọa nạt, phá hư!=__=!

PS: Vẫn là sủng văn tiểu bạch.
Note: Trùng sinh và xuyên không (Tạm thời theo tình tiết thì Trùng sinh và Xuyên không chung sống hoà bình)

Keyword tìm kiếm:
Nhân vật chính: Khúc Liễm, Kỷ Lẫm
Phối hợp diễn: Khúc Thấm, Khúc Loan
Thuộc hệ liệt: Sủng thê hệ liệt

Vụ Thỉ Dực: một tác giả đã quá quen thuộc với mọi người với các tác phẩm: Sủng Thê Như Mệnh, Hiền Thê Thực Khoẻ, Hiền Thê Khó Làm……

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 1 giờ trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tuần trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tuần trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 giờ trước
Chương 38: Chương 38 1 tuần trước
Chương 37: Chương 37 1 tuần trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 14 giờ trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32-2: Chương 32-2 1 tuần trước
Chương 32-1: Chương 32-1 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tuần trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tuần trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 8 giờ trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 17 giờ trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 10 giờ trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 3 giờ trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tuần trước
Chương 35: Chương 35 13 giờ trước
Chương 34: Chương 34 1 tuần trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32-2: Chương 32-2 1 tháng trước
Chương 32-1: Chương 32-1 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tuần trước
Chương 25: Chương 25 1 giờ trước
Chương 24: Chương 24 1 tuần trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 giờ trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tuần trước
Chương 9: Chương 9 4 giờ trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tuần trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 14 giờ trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420