Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Tác giả: Dạ Gia Nhị Thiếu
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Vạn Linh Thần Giới là một bộ truyện cực kì nổi tiếng, Nguyên Du là một fan lớn của bộ truyện này.

Say mê đến nỗi hắn có đủ mô hình nhân vật.

Một ngày, hắn đang say sưa đọc truyện, lại không ngờ chiếc điện thoại đang sạc dần nóng lên, sau đó phát nổ.

Và....hắn đi đời!

Tỉnh dậy một lần nữa hắn thấy mình đã xuyên không, còn có được một cái hệ thống. Nhưng không ngờ hắn lại xuyên không vào một nhân vật quần chúng ở Vạn Linh Thần Giới.

"Vãi, kịch bản hình như hơi sai nha!"

Cùng đi theo hắn chinh phục hết mĩ nữ, bón hành cho main, làm bá chủ thế giới!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 51: Vân nhược hân thảm trạng 3 tuần trước
Chương 50: Vân nhược hân trọng thương 3 tuần trước
Chương 49: Một ngày di chuyển 3 tuần trước
Chương 48: Xui xẻo 3 tuần trước
Chương 47: Thuyết Phục Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 46: Sáng sớm (3) 3 tuần trước
Chương 45: Sáng sớm (2) 3 tuần trước
Chương 44: Sáng sớm 3 tuần trước
Chương 43: Cơ Thanh Huyền Trao Thân 3 tuần trước
Chương 42: Cảm Xúc Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 40: Cơ Thanh Huyền Gặp Nạn 3 tuần trước
Chương 39: Cơ Thanh Huyền Trọng Thương 3 tuần trước
Chương 38: Bách Thú Sơn Mạch Náo Động 3 tuần trước
Chương 37: Cơ thanh huyền nguy cơ 3 tuần trước
Chương 36: Vòng quay may mắn 3 tuần trước
Chương 35: Ràng buộc bạch vô thiên 3 tuần trước
Chương 34: Lâm vũ thần tiếp nhận truyền thừa 3 tuần trước
Chương 33: Bạch Vô Thiên 3 tuần trước
Chương 32: Thoát khỏi mộng cảnh 3 tuần trước
Chương 31: Cái chết 3 tuần trước
Chương 30: Bất lực 3 tuần trước
Chương 29: Giấc mộng 3 tuần trước
Chương 28: Ảo cảnh 3 tuần trước
Chương 27: Vào động phủ 3 tuần trước
Chương 26: Chiến thánh cường giả động phủ 3 tuần trước
Chương 25: Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 24: Tiểu Lang 3 tuần trước
Chương 23: Chương 23 3 tuần trước
Chương 22: Một ngày săn 3 tuần trước
Chương 21: Ác Mộng Bách Thú Sơn Mạch 3 tuần trước
Chương 20: Bách thú sơn mạch 3 tuần trước
Chương 19: Đi tu luyện 5 ngày trước
Chương 18: Đêm không ngủ 3 tuần trước
Chương 17: Cuộc trò chuyện 3 tuần trước
Chương 16: Chương 16 3 tuần trước
Chương 15: Bảng trạng thái 3 tuần trước
Chương 14: Hết một ngày 3 tuần trước
Chương 13: Tiết học thực chiến 3 tuần trước
Chương 12: Chương 12 3 tuần trước
Chương 11: Nghiền ép 3 tuần trước
Chương 10: Chuẩn bị lập uy 3 tuần trước
Chương 9: Giờ học nhàm chán 3 tuần trước
Chương 8: Thiên vân học viện 3 tuần trước
Chương 7: Tiên cảnh trong hẻm tối 3 tuần trước
Chương 6: Phô diễn sức mạnh 3 tuần trước
Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân 3 tuần trước
Chương 4: Vân nhược hân 3 tuần trước
Chương 3: Hệ thống nghịch thiên (2) 3 tuần trước
Chương 2: Hệ thống nghịch thiên (1) 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên không 3 tuần trước
Chương 51: Vân nhược hân thảm trạng 3 tuần trước
Chương 50: Vân nhược hân trọng thương 3 tuần trước
Chương 49: Một ngày di chuyển 3 tuần trước
Chương 48: Xui xẻo 3 tuần trước
Chương 47: Thuyết Phục Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 46: Sáng sớm (3) 3 tuần trước
Chương 45: Sáng sớm (2) 3 tuần trước
Chương 44: Sáng sớm 3 tuần trước
Chương 43: Cơ Thanh Huyền Trao Thân 3 tuần trước
Chương 42: Cảm Xúc Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 40: Cơ Thanh Huyền Gặp Nạn 3 tuần trước
Chương 39: Cơ Thanh Huyền Trọng Thương 3 tuần trước
Chương 38: Bách Thú Sơn Mạch Náo Động 3 tuần trước
Chương 37: Cơ thanh huyền nguy cơ 3 tuần trước
Chương 36: Vòng quay may mắn 3 tuần trước
Chương 35: Ràng buộc bạch vô thiên 3 tuần trước
Chương 34: Lâm vũ thần tiếp nhận truyền thừa 1 tuần trước
Chương 33: Bạch Vô Thiên 3 tuần trước
Chương 32: Thoát khỏi mộng cảnh 3 tuần trước
Chương 31: Cái chết 3 tuần trước
Chương 30: Bất lực 3 tuần trước
Chương 29: Giấc mộng 3 tuần trước
Chương 28: Ảo cảnh 3 tuần trước
Chương 27: Vào động phủ 3 tuần trước
Chương 26: Chiến thánh cường giả động phủ 3 tuần trước
Chương 25: Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 24: Tiểu Lang 3 tuần trước
Chương 23: Chương 23 3 tuần trước
Chương 22: Một ngày săn 3 tuần trước
Chương 21: Ác Mộng Bách Thú Sơn Mạch 3 tuần trước
Chương 20: Bách thú sơn mạch 3 tuần trước
Chương 19: Đi tu luyện 3 tuần trước
Chương 18: Đêm không ngủ 3 tuần trước
Chương 17: Cuộc trò chuyện 3 tuần trước
Chương 16: Chương 16 3 tuần trước
Chương 15: Bảng trạng thái 3 tuần trước
Chương 14: Hết một ngày 3 tuần trước
Chương 13: Tiết học thực chiến 3 tuần trước
Chương 12: Chương 12 3 tuần trước
Chương 11: Nghiền ép 3 tuần trước
Chương 10: Chuẩn bị lập uy 3 tuần trước
Chương 9: Giờ học nhàm chán 3 tuần trước
Chương 8: Thiên vân học viện 3 tuần trước
Chương 7: Tiên cảnh trong hẻm tối 3 tuần trước
Chương 6: Phô diễn sức mạnh 3 tuần trước
Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân 3 tuần trước
Chương 4: Vân nhược hân 3 tuần trước
Chương 3: Hệ thống nghịch thiên (2) 3 tuần trước
Chương 2: Hệ thống nghịch thiên (1) 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên không 3 tuần trước
Chương 51: Vân nhược hân thảm trạng 3 tuần trước
Chương 50: Vân nhược hân trọng thương 3 tuần trước
Chương 49: Một ngày di chuyển 3 tuần trước
Chương 48: Xui xẻo 3 tuần trước
Chương 47: Thuyết Phục Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 46: Sáng sớm (3) 3 tuần trước
Chương 45: Sáng sớm (2) 3 tuần trước
Chương 44: Sáng sớm 3 tuần trước
Chương 43: Cơ Thanh Huyền Trao Thân 3 tuần trước
Chương 42: Cảm Xúc Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 40: Cơ Thanh Huyền Gặp Nạn 3 tuần trước
Chương 39: Cơ Thanh Huyền Trọng Thương 3 tuần trước
Chương 38: Bách Thú Sơn Mạch Náo Động 3 tuần trước
Chương 37: Cơ thanh huyền nguy cơ 3 tuần trước
Chương 36: Vòng quay may mắn 3 tuần trước
Chương 35: Ràng buộc bạch vô thiên 3 tuần trước
Chương 34: Lâm vũ thần tiếp nhận truyền thừa 3 tuần trước
Chương 33: Bạch Vô Thiên 3 tuần trước
Chương 32: Thoát khỏi mộng cảnh 3 tuần trước
Chương 31: Cái chết 3 tuần trước
Chương 30: Bất lực 3 tuần trước
Chương 29: Giấc mộng 3 tuần trước
Chương 28: Ảo cảnh 3 tuần trước
Chương 27: Vào động phủ 3 tuần trước
Chương 26: Chiến thánh cường giả động phủ 3 tuần trước
Chương 25: Cơ Thanh Huyền 3 tuần trước
Chương 24: Tiểu Lang 3 tuần trước
Chương 23: Chương 23 3 tuần trước
Chương 22: Một ngày săn 3 tuần trước
Chương 21: Ác Mộng Bách Thú Sơn Mạch 3 tuần trước
Chương 20: Bách thú sơn mạch 3 tuần trước
Chương 19: Đi tu luyện 3 tuần trước
Chương 18: Đêm không ngủ 3 tuần trước
Chương 17: Cuộc trò chuyện 3 tuần trước
Chương 16: Chương 16 3 tuần trước
Chương 15: Bảng trạng thái 3 tuần trước
Chương 14: Hết một ngày 3 tuần trước
Chương 13: Tiết học thực chiến 3 tuần trước
Chương 12: Chương 12 3 tuần trước
Chương 11: Nghiền ép 3 tuần trước
Chương 10: Chuẩn bị lập uy 3 tuần trước
Chương 9: Giờ học nhàm chán 3 tuần trước
Chương 8: Thiên vân học viện 3 tuần trước
Chương 7: Tiên cảnh trong hẻm tối 3 tuần trước
Chương 6: Phô diễn sức mạnh 3 tuần trước
Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân 3 tuần trước
Chương 4: Vân nhược hân 3 tuần trước
Chương 3: Hệ thống nghịch thiên (2) 3 tuần trước
Chương 2: Hệ thống nghịch thiên (1) 3 tuần trước
Chương 1: Xuyên không 3 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420