Hạ Chí Chưa Tới
Tác giả: Quách Kính Minh
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: Đêm Buồn, Sàn Truyện
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.

Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."

Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.

Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.

Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?

"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"

Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.

Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.

Thanh xuân của bạn có gì?

Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêu

Thanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu

Thanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..

Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..

Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".

Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..

Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?

Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.

"Hạ chí chưa tới" của Quách Kính Minh là bức tranh tuổi trẻ đầy những sáng tối như chính thanh xuân của mỗi người.

Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy.. vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.

Thanh xuân ấy mà.. Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.
_________
Người sưu tầm: Kim Hoa Lam.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (6) 26 phút trước
Chương 49: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (5) 3 tuần trước
Chương 48: Thiếu 1 tháng trước
Chương 47: Thiếu 2 tuần trước
Chương 46: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (2) 2 tuần trước
Chương 45: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (1) 3 tuần trước
Chương 44: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (17) 2 tuần trước
Chương 43: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (16) 1 tháng trước
Chương 42: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (15) 3 tuần trước
Chương 41: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (14) 2 tuần trước
Chương 40: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, Bướm yến vĩ (13) 1 tháng trước
Chương 39: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (12) 3 tuần trước
Chương 38: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (11) 1 tháng trước
Chương 37: Hạ chí năm 1997 - Ngộ kiến, bướm yến vĩ (10) 1 tháng trước
Chương 36: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (9) 2 tuần trước
Chương 35: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (8) 22 giờ trước
Chương 34: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (7) 3 tuần trước
Chương 33: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (6) 2 tuần trước
Chương 32: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (5) 1 tuần trước
Chương 31: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (4) 3 tuần trước
Chương 30: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (3) 1 tuần trước
Chương 29: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (2) 3 tuần trước
Chương 28: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (1) 2 tuần trước
Chương 27: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (14) 3 tuần trước
Chương 26: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (13) 3 tuần trước
Chương 25: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (12) 3 tuần trước
Chương 24: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, Sao Bắc cực (11) 1 tuần trước
Chương 23: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (10) 2 tuần trước
Chương 22: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (9) 3 tuần trước
Chương 21: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (8) 1 tuần trước
Chương 20: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (7) 2 tuần trước
Chương 19: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (6) 2 tuần trước
Chương 18: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (5) 3 tuần trước
Chương 17: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (4) 2 tuần trước
Chương 16: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (3) 3 tuần trước
Chương 15: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (2) 1 ngày trước
Chương 14: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (1) 1 tháng trước
Chương 13: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (10) 1 tháng trước
Chương 12: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (9) 1 tháng trước
Chương 11: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (8) 1 tháng trước
Chương 10: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (7) 1 tháng trước
Chương 9: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (6) 1 tháng trước
Chương 8: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (5) 1 tháng trước
Chương 7: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (4) 1 tháng trước
Chương 6: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (3) 1 tháng trước
Chương 5: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (2) 1 tháng trước
Chương 4: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (1) 1 tháng trước
Chương 3: Lời dẫn (3) 3 tuần trước
Chương 2: Lời dẫn (2) 1 tháng trước
Chương 1: Lời dẫn (1) 1 tháng trước
Chương 50: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (6) 1 tháng trước
Chương 49: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (5) 2 tuần trước
Chương 48: Thiếu 1 tháng trước
Chương 47: Thiếu 2 tuần trước
Chương 46: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (2) 2 tuần trước
Chương 45: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (1) 1 tháng trước
Chương 44: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (17) 1 tháng trước
Chương 43: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (16) 2 tuần trước
Chương 42: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (15) 3 tuần trước
Chương 41: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (14) 3 tuần trước
Chương 40: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, Bướm yến vĩ (13) 3 tuần trước
Chương 39: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (12) 1 tháng trước
Chương 38: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (11) 2 tuần trước
Chương 37: Hạ chí năm 1997 - Ngộ kiến, bướm yến vĩ (10) 2 tuần trước
Chương 36: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (9) 1 tuần trước
Chương 35: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (8) 2 tuần trước
Chương 34: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (7) 1 tuần trước
Chương 33: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (6) 2 tuần trước
Chương 32: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (5) 1 tuần trước
Chương 31: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (4) 2 tuần trước
Chương 30: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (3) 2 tuần trước
Chương 29: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (2) 1 tháng trước
Chương 28: Hạ chí năm 1997 - Ngộ Kiến, bướm yến vĩ (1) 1 tháng trước
Chương 27: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (14) 1 tuần trước
Chương 26: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (13) 2 tuần trước
Chương 25: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (12) 1 tháng trước
Chương 24: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, Sao Bắc cực (11) 1 tháng trước
Chương 23: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (10) 3 tuần trước
Chương 22: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (9) 1 tháng trước
Chương 21: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (8) 3 tuần trước
Chương 20: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (7) 3 tuần trước
Chương 19: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (6) 19 giờ trước
Chương 18: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (5) 1 tháng trước
Chương 17: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (4) 2 tuần trước
Chương 16: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (3) 1 tháng trước
Chương 15: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (2) 1 tuần trước
Chương 14: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao bắc cực (1) 2 tuần trước
Chương 13: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (10) 1 tháng trước
Chương 12: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (9) 1 tháng trước
Chương 11: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (8) 1 tháng trước
Chương 10: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (7) 1 tháng trước
Chương 9: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (6) 1 tháng trước
Chương 8: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (5) 1 tháng trước
Chương 7: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (4) 1 tháng trước
Chương 6: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (3) 1 tháng trước
Chương 5: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (2) 1 tháng trước
Chương 4: Hạ chí năm 1995 - Rã hương, nơi chưa được biết (1) 1 tháng trước
Chương 3: Lời dẫn (3) 3 tuần trước
Chương 2: Lời dẫn (2) 1 tháng trước
Chương 1: Lời dẫn (1) 2 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420